Distriktsbladgruppen: Pris til enkelheden

Herlev Bladet fik for andet år i træk årets distrikts-bladspris. For en enkel, men dog genial serie. Hver uge opsøger bladet uforberedte borgere i Herlev - udelukkende fordi ‘de bor i nummer fem' - og tegner således et broget hverdagsportræt af kommunen.

Herlev Bladet fik for andet år i træk årets distrikts-bladspris. For en enkel, men dog genial serie. Hver uge opsøger bladet uforberedte borgere i Herlev – udelukkende fordi ‘de bor i nummer fem' – og tegner således et broget hverdagsportræt af kommunen.

»Hvis nogen siger, at distriktsbladsjournalistik er dårligt skrevet, venstrehåndsarbejde eller luderjournalistik, så er jeg parat til at tvinge dem til at læse de bidrag, vi har modtaget op til denne prisuddeling,« sagde journalist og medlem af DJs hovedbestyrelse Søren Wormslev på pris-komiteens vegne, da han på Distriktsbladgruppens generalforsamling den 28. marts uddelte årets DIS-pris.
Og han fortsatte længe med lovprisningerne over de 10 indsendte forslag, som han roste for deres sproglige veloplagthed og mod til at gå nye veje. Årets pris gik – som sidste år – til Herlev Bladet. Denne gang repræsenteret af journalist Inge Ø. Eriksen og fotograf Henrik Lütcke med artikelserien »Vi bor i nummer 5«.
»En genial, enkel idé, hvor I lader mennesker, der ellers næppe ville komme i avisen tegne et billede af deres hverdag – blot fordi de bor i nummer 5. I har ikke opsøgt konflikterne, men falder I over en, bliver den taget op, for eksempel uoverensstemmelser mellem forskellige etniske grupperinger, og også nabostridigheder om husdyr. Det er hverken kedeligt eller banalt,« lød det fra Søren Wormslev, som også roste artiklernes placering under boligstoffet.
»Denne idé kan sikkert inspirere flere, der er ved at fortvivle over tynde og indholdsløse boligsider,« sagde Wormslev, inden han overrakte vinderne en lille bronzestatuette og en check på 5.000 kroner.

Interesse – ja tak
På generalforsamlingen var det eneste forslag på dagsordenen et forslag om, at Distriktsbladsgruppen fremover skal tillade ‘interesse-medlemskaber' (I-medlemmer). Altså, at man skal kunne melde sig ind i gruppen, selv om man ikke er ansat på et distriktsblad.
Den konstituerede formand, pressefotograf Henrik Louis Simonsen fra Nordjyske Distrikts-aviser, tog allerede hul på diskussionen under sin beretning:
»I disse fusionstider har vi medlemmer, der pludselig er ansat i et stort bladhus og derfor skal være medlem af deres medarbejderforening. Men det betyder jo ikke, at de ikke stadig har et behov for at møde andre kolleger på distriktsbladene og være en del af vores diskussioner. De har nok ikke det store til fælles med dagbladsjournalisterne. Derfor bør de stadig have mulighed for at være medlem af Distriktsgruppen – af interesse.«
Efter forslaget betaler I-medlemmer samme kontingent og har rettigheder som almindelige medlemmer, dog skal de ikke have indflydelse på valg af delegerede og de kan heller ikke vælges til formand for gruppen.
Nikolas Lund Larsen fra de Berlingske Lokalaviser syntes, at det skar i øjnene, at man kan have medlemmer, som ikke har alle rettigheder, og Steen Breiner, Taastrup Avis påpegede, at man jo principielt åbnede for ‘en fjendtlig overtagelse', men tilføjede, at han kun så et problem, hvis der var en stor pengetank, de kunne sætte sig på.
Gruppens tidligere formand, Lars Rossen, Søndagsavisen i Århus, støttede forslaget:
»Folk med interesse skal have lov til at lægge deres kræfter i gruppen.«
Så efter en kort diskussion valgte gruppen at bakke op om forslaget. Desuden blev det vedtaget at fortsætte med uændret kontingent på 40 kroner om måneden.
Den konstituerede formand, pressefotograf Henrik Simonsen fra Nordjyske Distrikts-aviser, blev uden modkandidat valgt til formand for gruppen.
Desuden blev Hans Hansen, Det grønne område, Hans Rath Hansen, Sønderborg Ugeavis og Lars Rossen, Søndagsavisen Århus valgt til bestyrelsen. Sidstnævnte kun for en et-årig periode. I bestyrelsen sidder desuden Ib Keld Jensen, Herlev Bladet og suppleanterne Steen Breiner, Tåstrup Avis og Lisbeth Helleskov, Aalborg Stiftstidende.

0 Kommentarer