Distriktsbladgruppen: Nej til tekstreklame

Distriktsbladgruppen melder et klart nej til tekstreklame i deres aviser. 

Distriktsbladgruppen melder et klart nej til tekstreklame i deres aviser. 
 

  • Skjult reklame i ugeaviserne blev det store diskussionsemne på Distriktsbladgruppens generalforsamling midt i februar.

Problematikken med tekstreklame var da også i det forgangne år havnet direkte på bestyrelsens bord, da Distriktsbladgruppens kasserer, Ib Keld Jensen, blev fyret, fordi han sagde fra over for tekstreklame (JOURNALISTEN nr. 20/98).
»Tekstreklame er et stort problem, som mange af vores medlemmer skal slås med hver dag på grund af talentløse annoncesælgere, der ikke har lært, at aviser skrives for læserne og ikke for annoncørerne,« sagde gruppens formand, Henrik Simonsen, og takkede efterfølgende Ib Keld Jensen:
»Du stod frem og fik uvæsnet frem i dagens lys. Jeg håber, det har startet en debat på arbejdspladserne om, hvem vi laver avis for.«
»Redaktionen skal ikke være en rabatordning for sælgerne,« fastslog Ole Grosen fra Amager Bladet, og fortsatte:
»Problemet er, at ledelserne på lokalaviserne tror, man kan lave ordentlig journalistik og så samtidig skrive en hel side om Kvickly med ført hånd. Mange af ugeaviserne er ejet af dagblade, og det er som om dagbladene bruger ugeaviserne til at please annoncørerne med. Det ligner en arbejdsdeling.«
Ib Keld Jensen, som blev afskediget som redaktør af Herlev Bladet, fordi han ikke ville lave annoncør-journalistik, foreslog på generalforsamlingen, at journalister, der laver skjult reklame, ikke kan være medlem af Journalistforbundet.
»Ledelserne opfatter det som en blåstempling af deres avis, at de har ansat DJ-medlemmer, og derfor kunne det være med til at presse ledelserne,« sagde Ib Keld Jensen.
»Det ville være umuligt at administrere,« sagde Ole Grosen.
»Vis mig en journalist, der siger nej til en opgave for 15.000 kr. Det er ikke svært at skaffe journalister for 1300 kr. pr. side. Vores etik bliver bestemt af tegnebogen,« udtalte Steen Breiner fra Tåstrup Avis.
»Dialog på arbejdspladserne er vejen frem,« fastslog formanden, Henrik Simonsen fra Nordjyske Distriktsaviser, som i øvrigt blev genvalgt.
Generalforsamlingen besluttede, at gruppen fra nu af vælger delegerede på generalforsamlingen, i stedet for i kredsene.
»Dermed kan vi få sendt de folk til delegeretmøde, som repræsenterer os på den bedste måde. I kredsene har valgene været tilfældighedernes spil,« sagde Henrik Simonsen.
Og så må de 130 medlemmer i gruppen betale 10 kr. mere om måneden for at være medlem af Distriktsbladgruppen, så de nu betaler 50 kr. om måneden i kontingent. De 17.000 kr. i gruppens kassebeholdning var ikke nok til, at gruppen turde fortsætte med uændret kontingent. Den største udgiftspost er gruppens årlige seminar, som i 1998 gik til Berlin. I fremtiden vil det årlige seminar ligge sammen med generalforsamlingen for at spare penge på transport.
Bestyrelsen består af Trine Gram, Ugeaviserne i Århus, Henrik Simonsen, Nordjyske Distriktsaviser, Lars Rossen, Søndagsavisen i Århus, Henrik Rath Hansen, Sønderborg Ugeavis, Hans Hansen, Tåstrup Avis og suppleanter Lisbeth Helleskov, Aalborg Stiftstidende og Steen Breiner, Tåstrup Avis.

0 Kommentarer