Distriktsblad-gruppen vil lukke sig selv

Tiden er løbet fra en forening kun for journalister på selvstændige ugeaviser, forklarer formand Henrik Rath Paulsen. Ny forening for lokaljournalistik kan blive fremtiden

I weekenden blev der afholdt generalforsamling i Distriktsbladgruppen, DJ's specialgruppe for ansatte på distrikts- og ugeaviser. 

På generalforsamlingen besluttede Distriktsbladgruppen, at gruppen skal nedlægges, hvis der ikke sker noget ekstraordinært. Det skete med denne udtalelse:

”Distriktsbladgruppens bestyrelse arbejder på, at man på gruppens ordinære generalforsamling 2018 vedtager et forslag om at nedlægge gruppen, medmindre der i årets løb skulle ske noget, der kunne ændre vores holdning. I perioden frem til generalforsamlingen vil bestyrelsen som vanligt arbejde på at tilbyde nedlemmerne mest mulig værdi for deres medlemskab,” lyder det i udtalelsen.

Tiden er løbet fra gruppen

Henrik Rath Poulsen, der er formand for bestyrelsen, forklarer, at tiden er løbet fra en forening, der udelukkende betjener journalister på selvstændige ugeaviser, der er udløber af de gamle bogtrykkerblade:

”De mange fusioner gør, at mange af de små ugeaviser er blevet en del af større mediehuse, hvor journalisterne på ugeaviserne bliver en del af en fælles lokalredaktion og dermed en anden medarbejderforening,” siger Henrik Rath Poulsen.

Er det vemodigt?

”Det kommer an på brillerne, man ser med. Hvis de medlemmer, man tidligere var noget for, nu får de samme ting andre steder, så er det ikke trist, men alene resultatet af et ændret mediebillede, hvor der bliver færre fritstående ugeaviser,” siger Henrik Rath Paulsen.

Ny gruppe for lokaljournalister kan blive fremtiden

Henrik Rath Paulsen er selv eksempel på den udvikling. Engang var han journalist på en ugeavis under Berlingske Lokalaviser. I dag sidder han på JydskeVestkystens fællesredaktion i Sønderborg.

”Det er kulminationen på en længere proces, hvor vi i fem-seks år har kunnet se, at der ikke var den samme brug for os, som der var engang,” siger Henrik Rath Paulsen.

Han kan godt kan forestille sig, at Distriktsbladgruppens nedlæggelse fører til oprettelse af en ny gruppe for journalister, der udelukkende arbejder med lokaljournalistik. Der vil jeg hellere lægge mine kræfter,” siger Henrik Rath Paulsen.

100.000 i kassen

Hvis Distriktsbladgruppen skal nedlægges, kræver det et ja på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Den første afstemning kommer efter planen på den ordinære generalforsamling i 2018, hvorpå der i givet fald vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter.

Distriktsbladsgruppen har skudt cirka 50.000 kroner ind i en medlemstur til Berlin til maj, men vil stadigvæk have op imod 100.000 kroner i kassen, hvis foreningen lukkes næste år. Planen er, at de penge skal bruges på arrangementer på Fagfestivalen 2018, forklarer Henrik Rath Paulsen.

Bestyrelsen er uændret: Henrik Rath Paulsen (formand), Lone Wiil (kasserer), Lars Rossen, Henrik Louis Simonsen og Hanne Kaarsted. Allan Gregersen fortsætter som revisor.

0 Kommentarer