Distance til møder

  Sygdom har gjort det svært for et medlem af hovedbestyrelsen at nå alle møder. Lad os diskutere i chatrum i stedet for at bruge tiden på møder og rejser, siger hun. Nej, siger formand, det er vigtigt at sidde over for hinanden. 

 

 
Sygdom har gjort det svært for et medlem af hovedbestyrelsen at nå alle møder. Lad os diskutere i chatrum i stedet for at bruge tiden på møder og rejser, siger hun. Nej, siger formand, det er vigtigt at sidde over for hinanden.

 

POLITIK. »Det er umoderne at mødes blot for at diskutere og sagsbehandle. Meget kunne tages i chatrum, så kunne man koncentrere de politiske dialoger i hovedbestyrelsen og derved undgå at rejse landet rundt mere end højst nødvendigt,« siger Mette Cramon, medlem af Journalistforbundets hovedbestyrelse og bosat i Esbjerg.

»Hvis der skal drives politik, er det vigtigt at sidde over for hinanden og få en direkte gennemdrøftelse af tingene,« siger forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård fra sin plads i Journalistforbundets hus på Gammel Strand i København.
Diskussionen er opstået, fordi Mette Cramon, der blev valgt ind i hovedbestyrelsen sidste år, nok har deltaget i hovedbestyrelesmøderne, men har forsømt diverse udvalgsmøder gennem det forløbne år.

Årsagen til denne prioritering er et kompliceret benbrud og efterfølgende langvarig og tidskrævende genoptræning.

»Jeg har ikke overvejet at tage orlov, men har prioriteret hovedbestyrelsen frem for udvalgene. Mange af de ting, der bliver besluttet i udvalgene, skal jo alligevel konfirmeres af hovedbestyrelsen,« siger hun og tilføjer:

»De mange møder trækker store veksler på især unge mennesker, der også har andre ting at gå op i. Jeg synes også, det er umoderne at bruge tid på at holde møder med hinanden, de fleste emner kunne sagtens diskuteres over telefonen eller i chatrum.«

Heri er Mogens Blicher Bjerregård uenig:

»Det bliver aldrig gammeldags at sidde over for hinanden og udveksle synspunkter. Vi bruger mailen meget, når vi skal tage nogle hurtige beslutninger, men det virtuelle rum kan ikke måle sig med det at sidde over for hinanden. De spontane debatter, der kommer, når man sidder face-to-face, kan ikke erstattes. Man skal bruge møder og mails til de ting, de hver især er gode til,« siger han, men understreger også, at han er fuldt ud klar over, at Mette Cramon har været hårdt ramt af sygdom.

Der har været ført mange forhandlinger, inden konstitueringen kom på plads. Hvor Mette Cramon sidste år sad i jobudvalget, uddannelsesudvalget, pensionskasserne og Pressens Uddannelsesfond, har hun i år selv ønsket kun at sidde i jobudvalget og pensionskasserne.

»Det er vigtigt, at hovedbestyrelsesmedlemmerne arbejder og tager deres udvalgsposter alvorligt, og jeg tror, at vi med denne konstituering får nogle velfungerende udvalg,« siger Mogens Blicher Bjerregård uden at ville kommentere de enkelte poster.

* Konstituering

Forretningsudvalget: Formand Mogens Blicher Bjerregård, næstformand Fred Jacobsen, formand for Pressefotografforbundet Lars Lindskov og fællestillidsmand i Det Berlingske Hus Uffe Gardel.

Fagligt udvalg: Formand Carsten Lorenzen, Nordjyllands Radio, DR.

Jobudvalget: Formand Thomas Szlavik, tillidsmand på Ekstra Bladet.

Medieudvalget: Formand Morten Uhrenholdt, journalist, TV-avisen.

Ligestillingsudvalget: Formand Mette Curdt, freelance-tekster.

Organisationsudvalget: Formand Lars-Bo Larsen, tillidsmand på Politiken, nyt medlem af hovedbestyrelsen.

Uddannelsesudvalget: Formand Karin Sloth, formand for Kommunikationsgruppen, nyt medlem af hovedbestyrelsen.

 

0 Kommentarer