DISKRIDEMENS

Et forslag om at fratage pensionister stemmeret på delegeretmødet blev stemt sikkert ned– trods et hovedbestyrelsesflertal i ryggen.

Et forslag om at fratage pensionister stemmeret på delegeretmødet blev stemt sikkert ned– trods et hovedbestyrelsesflertal i ryggen.

“Så vil jeg godt bede de ansvarlige om at slukke teleslyngeanlægget.”
Kredsformand for Kreds 1, Rene Simmel, havde som sædvanlig en frisk bemærkning på læben, da han gik på talerstolen for at plædere for et forslag, stillet af ham selv. Forslaget handlede om de potentielle brugere af et teleslyngeanlæg, nemlig pensionisterne.
Forslaget var det mest følelsesladede punkt på delegeretmødet, for forslaget gik ud på at fratage pensionister retten til at stemme på det årlige møde. Et forslag, der blev bakket op af et stort flertal i hovedbestyrelsen.
“Det er dybt unaturligt, at folk, der er trådt ud af faget, har indflydelse på, hvilke faglige krav vi skal stille. For eksempel i forbindelse med overenskomster,” sagde Rene Simmel.
Han understregede, at pensionisterne fortsat skulle kunne deltage i delegeretmødet som observatører med taleret.
Der gik ikke lang tid, inden en mindre kø af mødets ældre stod og trippede for at komme på talerstolen.
“Det er synd, at Rene Simmel bruger sine talegaver i så udemokratiske anliggender. For det her er ved gud udemokratisk. Hvad ville Renes egen avis Ekstra Bladet sige til, hvis folkepensionister ikke længere skulle have stemmeret, fordi de ikke betalte så meget i skat,” spurgte Bent Skougaard Jørgensen fra Kreds Fyn.
Dermed henviste han til, at lovforslaget ville fratage stemmeretten fra alle, der kun betaler 1/12 kontingent til DJ. Og det er pensionisterne.
Sejer Persson, pensionist, var rystet over forslaget:
“På dette delegeretmøde har jeg hørt mange ord om solidaritet og medlemsdemokrati. Men her vil man udelukke en lille etnisk gruppe. Hvad havde du forestillet dig, Rene? Skulle vi sidde ovre i hjørnet med gule mærker på? Det virker vanvittigt.”
Men bestemt ikke alle var imod. Preben Friis Irmind fra Arbejdsløshedsgruppen fortalte, at han som efterlønner selv havde haft det lidt svært med at skulle tage stilling til ting, som kun vedkom de, der stadig er i arbejde.
“Der er noget principielt rigtigt i, at de, der er i skyttegravene til daglig, ikke skal have deres hverdag bestemt af os, der ikke længere er der. Og så mener jeg, at det ville være fint med et mimrebord. Det skulle stå tæt på udgangen, så vi hurtigt kunne få tanket op og nemt kunne komme ud og få hældt vandet fra igen.”
Rene Simmel nåede at blive kaldt en plat gadedreng af en forurettet taler, inden forslaget kom til afstemning. Her viste det sig, at kun lige under halvdelen af de forsamlede stemte for forslaget, der skulle bruge to tredjedele af stemmerne for at blive stemt hjem. Heller ikke et ændringsforslag om, at pensionisterne kun måtte stemme til hovedbestyrelsesvalget, blev vedtaget.

0 Kommentarer