DISCOUNTJOURNALISTIK DÅRLIGT FOR PSYKEN

Kolleger med et fartstribet arbejdsliv var i forbundsformandens tanker under delegeretmødet. Han pointerede, at arbejdsmiljøet er i fare, når journalister presses til at producere discountjournalistik.

Kolleger med et fartstribet arbejdsliv var i forbundsformandens tanker under delegeretmødet. Han pointerede, at arbejdsmiljøet er i fare, når journalister presses til at producere discountjournalistik.
“Det er en stor belastning for de enkelte nyheds- og aktualitetsjournalister, hvis de i deres virke for demokratiet – det vil sige at give befolkningen et billede af den daglige verden – i realiteten begynder at tvivle på, at de kan stå inde for kvaliteten i deres arbejde,” sagde forbundsformand, Mogens Blicher Bjerregård.
Journalistforbundets medieudvalg er netop begyndt at beskæftige sig med konsekvenserne af dårlig kvalitet i journalistikken.
Under delegeretmødet kaldte Mogens Blicher Bjerregård desuden konkurrencen på mediemarkedet for ubarmhjertig hård, fordi arbejdsgiverne stiller store krav til produktionsmængden.
“Det lægger pres på arbejdsmiljøet – både det fysiske og det psykiske – og især den psykiske del er langtfra anerkendt som en del af sikkerhedsarbejdet på de enkelte medievirksomheder,” sagde Mogens Blicher Bjerregård.

0 Kommentarer