DICAR fik regnearket til sidst

GENNEMBRUD. Efter to års brevveksling er det endelig lykkedes Dicar at få udleveret et regneark fra Sundhedsstyrelsen. Embedsmændene i Sundhedsstyrelsen har i flere år afvist at ud-levere filen, der viser en oversigt over embedslægernes tilsyn med pleje-hjem. De har til gengæld ikke haft noget imod at aflevere stakken af papir-dokumenter, der indeholder præcis de samme oplysninger.Først da ombudsmanden for nylig udtalte sig kritisk i sagen, modtog Dicar - Center for analytisk journalistik - regnearket.

GENNEMBRUD. Efter to års brevveksling er det endelig lykkedes Dicar at få udleveret et regneark fra Sundhedsstyrelsen.

Embedsmændene i Sundhedsstyrelsen har i flere år afvist at ud-levere filen, der viser en oversigt over embedslægernes tilsyn med pleje-hjem. De har til gengæld ikke haft noget imod at aflevere stakken af papir-dokumenter, der indeholder præcis de samme oplysninger.

Først da ombudsmanden for nylig udtalte sig kritisk i sagen, modtog Dicar – Center for analytisk journalistik – regnearket.

Det var vigtigt for Dicar at få tallene elektronisk for at kunne behandle oplysningerne og bruge dem statistisk.

»Altså rent journalistisk er sagen en død sild, når vi ikke får oplysninger med det samme. Men vi er jo gået hele vejen til ombudsmanden, fordi sagen er principiel,« siger redaktør Tommy Kaas fra Dicar.

Han fortæller, at Dicar ofte støder ind i myndigheder, der afviser at udlevere rådata i et elektronisk format og i stedet insisterer på kun at give aktindsigt i papirdokumenterne. Det skete for eksempel, da Dicar modtog en stor kasse fra Jernbanetilsynet med døgnindberetninger fra Metro Service.

 

0 Kommentarer