»Detaljeret, researchtungt og samvittighedsfuldt«

De ord bruger Olav Skaaning Andersen. Chefredaktøren medgiver dog, at B.T. ikke har dokumenteret, at Stephen Kinnock skal betale skat i Danmark, selv om avisen påstod, at statskassen går glip af millioner. Han erkender også, at avisen har lavet en fejl på forsiden.

De ord bruger Olav Skaaning Andersen. Chefredaktøren medgiver dog, at B.T. ikke har dokumenteret, at Stephen Kinnock skal betale skat i Danmark, selv om avisen påstod, at statskassen går glip af millioner. Han erkender også, at avisen har lavet en fejl på forsiden.

. Foto: Uffe Karlsson Hvordan kommer I frem til jeres konklusion om, at Stephen Kinnock efter alt at dømme skal betale skat i Danmark?
»Vi har arbejdet meget detaljeret, researchtungt og samvittighedsfuldt med den her historie i flere måneder og talt med mange forskellige eksperter. Den første artikel den 23. juni har vi tre eksperter på. En af eksperterne, Ole Bjørn, siger, at Stephen Kinnock efter alt at dømme er skattepligtig i Danmark. To andre eksperter – Michael Tell og Inge Nilsson – siger, at han er skattepligtig i Danmark.«

Ole Bjørn siger, at ordlyden af det direkte citat er korrekt, men at han har sagt til jer, at han ikke kan vurdere, om Kinnock er skattepligtig uden at kende de faktuelle forhold i sagen. Hvad siger du til det?
»Vi har jo talt med Ole Bjørn i dag, og han siger, at han står fuldt inde for de citater, og han står inde for den konklusion, som vi drager i artiklen.«

Michael Tell siger (og skriver, red.) til Journalisten, at han kan stå inde for det direkte citat i artiklen, hvor han udtaler sig om skattepligt, men at han var ked af konklusionen om, at Stephen Kinnock opholder sig så meget i Danmark og er så tæt knyttet til landet, at han skal betale skat her. Hvad siger du til det?
»Vi har også talt med Michael Tell i dag. Han står fuldt ud inde for sine citater, og hvad vi har draget af konklusioner. Han har sagt, at han er helt og fuldstændig tilfreds med den måde, vi har behandlet ham på.«

Hvorfor skelner I ikke mellem at være skattepligtig og så rent faktisk at skulle betale skat?
»Det er pedanteri, for det kan jo godt være, at man kommer frem til, at Stephen Kinnock skal betale skat i Danmark. Jeg er jo ikke skattekyndig i den forstand. Vi bringer bare tingene frem og siger, at hvis man er skattepligtig i to lande, træder SKAT i kraft og begynder at undersøge det.«

Hvad hvis myndighederne kommer frem til, at Helle Thornings mand skal betale skat i Schweiz?
»Det er jo det, de er i gang med at undersøge nu – præcist, hvor han skal betale skat – men bare det, at han er skattepligtig i Danmark, gør, at SKAT går ind og undersøger, om han skal betale skat i Danmark.«

Men er vi enige om, at der er en undersøgelse i gang, og at I ikke ved noget om, om han så skal betale skat her?
»Det ved vi jo ikke. Det er kun SKAT, der ved det, når den afgørelse kommer.«

Hvordan kommer I frem til en million i tabte skatteindtægter?
»Vi ville meget gerne have vidst, hvad Stephen Kinnock tjener, men det har vi ikke kunnet finde ud af. Det eneste, vi har kunnet finde ud af, er, at vi fra hans arbejdsgiver får at vide, at den faktiske skat er cirka 15-20 procent. Det er muligt, at der kommer andre sociale ydelser oveni. Det vil jeg slet ikke afvise.

Derudover har vi ringet til et internationalt headhunterbureau og spurgt, hvad lønnen er for en person med Stephen Kinnocks stilling. Derfor drager vi den konklusion. Vi siger ikke, at det er sådan. Vi lægger faktisk præmissen for konklusionen frem. Det er vigtigt, at læserne er informeret.«

. Foto: Uffe Karlsson
foto: Thorkild Amdi Christensen

Skatteeksperter har forud for den første artikel sagt til jer, at det også sagtens kunne lade sig gøre, at Stephen Kinnock kun skulle betale skat i Schweiz. Hvorfor er de ikke citeret i artiklen?
»Vi giver et rigtig godt og nuanceret indtryk i artiklen. Vi har én skatteekspert, der går ind og siger: "Ja, han skal efter alt at dømme betale skat i Danmark." Vi har to andre, der siger, "at han skal betale skat i Danmark". De nuancerer den del af det. Vi har samtidig i researchfasen, der har været lang, ringet rundt til alle mulige og fået alt muligt at vide.

Til sidst foretager vi en udvælgelse og siger, at de her skattefolk er nogle, som går i avisen. Samtidig har vi en grafik, der giver et meget nuanceret billede af, hvordan man vurderer, om der skal betales skat i Danmark, Schweiz – eller begge steder.«

Forud for artiklen har I talt med medlem af Skatterådet Christen Amby, som ikke var enig i jeres konklusioner. Hvorfor har I ikke ham med i artiklen?
»Vores vurdering er, at han ikke vidste specielt det, der handler om dobbeltbeskatningsaftaler. Derfor har vi ikke brugt ham. Christen Amby var meget hurtigt ude og sige, at Stephen Kinnock ikke skulle betale skat, men han har efterfølgende trukket sig lidt tilbage. Efter alt at dømme har Christen Amby ikke vidst præcist, hvad han har med at gøre.

Derudover er der en helt anden ting: Han er erklæret SF'er. Vi ville ikke forvirre begreberne ved at tage ham med. Efterfølgende har vi fundet ud af, at skatteadvokat Tommy V. Christiansen er Venstre-mand. Vi ville da meget gerne have vidst, at Tommy V. Christiansen var medlem af Venstre og sad i en bestyrelse for Venstre. Så er det ikke sikkert, at vi havde taget ham med. Hvis vi havde valgt at have ham med, havde vi 100 procent sikkert fortalt, at han er Venstre-mand.
Husk, at næsten samtlige andre medier i Danmark har brugt Tommy V. Christiansen, uden at det fremgik.«

Er det ikke et stort ansvar, I påtager jer, når I konkluderer, hvad der er rigtigt og forkert, når I kun har de generelle regler, men ikke vurderinger af den konkrete sag?
»Vi påtager os at informere vores kilder rigtig godt om sammenhængen, og det har vi gjort hele vejen igennem. Derfor har vi heller ingen problemer med de kilder, som vi har brugt, fordi vi hele vejen har informeret dem om det og fortalt dem, hvilken sammenhæng de indgår i. Vi har fået skriftlige citater fra dem, så derfor indgår citaterne på en måde, som vi fuldt ud kan stå inde for, og de kan stå inde for den måde, hvorpå det indgår hos os.«

. Foto: Uffe Karlsson Jeg har talt med flere skatteeksperter, der siger, at der ikke er noget, der hedder et dobbelt rentefradrag. Hvorfor skriver I, at Helle Thorning får det?
»Det er et simpelt regnestykke, og det er helt korrekt. Havde de begge stået på skødet, så kunne kun halvdelen af rentefradraget udnyttes, og Kinnock havde ikke mulighed for at udnytte det, og derfor kommer hele rentefradraget. Så i stedet for de 50 procent udnytter Helle Thorning de 100 procent, og det er altså dobbelt op. Så det er fuldstændig korrekt, hvad der står på forsiden.«

Man kan sige, at et glas er helt fyldt, og at et glas er halvt fyldt, men kan man få to glas vand ned i et glas?
»Det kan man godt, hvis det er stort nok.«

• Her stillede Journalisten en række spørgsmål til rubrikken: "Jurist ikke i tvivl: Det er strafbart".
Efter interviewet meddelte Olav Skaaning Andersen Journalisten, at netop den rubrik var forkert og ville blive rettet. Torsdag den 19. august bragte B.T. en rettelse på side 2.

. Foto: Uffe Karlsson I den store forsiderubrik står der "Helles nye løgn". Skal pressen ikke være meget påpasselig med at skrive, at personen lyver, før personen er dømt?
»Jeg synes, at vi lægger det rigtig flot op her. Helles dobbeltspil. Helle Thorning-Schmidt lyver enten for vælgere eller for Justitsministeriet. Det vil sige, først har hun fortalt, at Stephen Kinnock er her 33 weekender om året, og så fortæller hun efterfølgende til Justitsministeriet, at han er her 52 weekender om året, som hun også har fortalt mindst fem gange i offentligheden, blandt andet i Noa Redingtons bog om Helle Thorning.

Enhver vil da sige, at det er et dobbeltspil, hvis du først siger en ting til en offentlig myndighed og derefter siger noget andet til en offentlig myndighed.«

I har ikke dokumenteret, at det er en bevidst fejl?
»Så er det en fejl, hun har gentaget fem gange. Det mener vi ikke er en fejl.«

. Foto: Uffe Karlsson Leder af British Council i Danmark Hans Meier Andersen fortæller, at han ikke kender Stephen Kinnocks sag, og at han ikke har kommenteret på Helle Thornings revisor Frode Holm. Og derudover er han uddannet journalist og cand.comm. og er ikke ekspert i skattelovgivning. Hvorfor bruger I ham som kilde?
»Der er ikke noget problem. Han går ind og kommenterer på, om de samme regler gælder for Stephen Kinnock og en person, der var ansat på British Council i Danmark eller i Rusland. Det er udelukkede det, han forholder sig til. Han forholder sig ikke til andre ting, og vi beder ham ikke om at forholde sig til andre ting.

Han forholder sig præcist til, hvad vi har spurgt til. Der er ikke nogen problemer med det citat, han har givet os, og den fortolkning, som vi har lagt i artiklen.«

Se videoudgaven af dette interview på journalisten.dk's web-tv-kanal.

0 Kommentarer