Debat

Det vil være hovedløst at forringe DMJX-uddannelsen

”Hvis DMJX vender tilbage til forsøgsordningen med de 12 måneders praktik, vil det givetvis igen kunne ske, at medier opgiver at slå praktikantstillinger op,” skriver Peter Hagmund, chefredaktør på Fredericia Dagblad

Dele af mediebranchen er ramt af tilbagegang. Markante sparerunder på f.eks. Jyllands-Posten og Sjællandske Medier, der for tredje gang på blot et år skal igennem nedskæringer, bekræfter med al smertelig tydelighed, at branchen er hårdt ramt – og at tilbagegangen for en stor dels vedkommende skyldes en strukturel krise, der ikke holder op om et øjeblik.

Derfor skal man ikke være spåmand for at indse, at der i fremtiden formentlig er brug for færre journalister på de klassiske nyhedsmedier. Og man skal derfor heller ikke være spåmand for at erkende, at der også vil være brug for at uddanne færre journalister til disse medier.

Derfor vil det være fornuftigt at beskære optaget på journalistuddannelserne i de kommende år, så der kan skabes en bedre balance.

At der for tiden er (for) mange journaliststuderende, ses blandt andet af det faktum, at der aktuelt er store problemer med at skaffe praktikpladser til de studerende. Ved den kommende praktikrunde vil 70-80 studerende formentlig komme til at stå uden praktikplads. Disse studerende vil enten skulle afbryde deres uddannelse for en periode eller helt opgive drømmen om at komme ind i verdens bedste fag.

Det er frustrerende og ærgerligt for de studerende, for uddannelsesinstitutionerne og for medierne. Derfor har journalistuddannelserne og medierne et fælles ansvar for at sikre, at der skabes en bedre balance mellem antallet af studerende og antallet af udbudte praktikpladser. Det kan ske – som det allerede sker – ved at afsøge markedet for nye, relevante praktikpladser, og det kan ske ved at beskære antallet af studerende.

Den eneste langtidsholdbare løsning er at skrue ned for optaget på journalistuddannelserne.
Peter Hagmund, chefredaktør, Fredericia Dagblad

I Journalisten advokerede en række repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne i sidste uge for, at løsningen i stedet skal findes ved at beskære praktiktiden for DMJX-studerende, altså at forringe DMJX-uddannelsen.

Det virker som en hovedløs beslutning. Lad os dog ikke ødelægge DMJX-uddannelsen, der netop er kommet tilbage til den 18 måneders-praktik, som både de studerende og medierne er så glade for, fordi 18 måneders-praktikken giver de studerende mulighed for at få en helt anden bredde og dybde i den praktiske del af deres uddannelse end den korte praktik på 12 måneder.

Forsøgsordningen med 12 måneders-praktik for de DMJX-studerende førte i sin tid til kaotiske forhold på praktikområdet, fordi en del medier ikke fik besat deres praktikantpladser. Det betød, at en række medier opgav eller var tæt på at opgive at ansætte praktikanter.

Hvis DMJX vender tilbage til forsøgsordningen med de 12 måneders praktik, vil det givetvis igen kunne ske, at medier opgiver at slå praktikantstillinger op. Derfor vil en udhuling af DMJX-uddannelsens praktikdel formentlig føre til færre praktikantstillinger – og det kan næppe være i nogens interesse.

Derfor er den eneste langtidsholdbare løsning at skrue ned for optaget på journalistuddannelserne. Trist og ærgerligt, men nødvendigt, når man ser på den strukturelle krise, som dele af mediebranchen befinder sig i nu.

Peter Hagmund er chefredaktør på Fredericia Dagblad

 

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right