Det var ikke meningen

 Det var så som så med lysten, da Organisationsbladgruppen skulle have ny formand.

 

Det var så som så med lysten, da Organisationsbladgruppen skulle have ny formand.

"Hvem stiller op til formandsposten?" spurgte dirigenten Torben Kragh, SIDs Fagbladet, ved Organisationsbladgruppens generalforsamling. Hans spørgsmål blev mødt med stilhed og lidt rykken rundt på stolene.

Toril Due Madsen, Kvindernes Fagblad, trak sig efter kun et år som formand, for som hun sagde i sin beretning: "Nok er nok." Ingen af de syv medlemmer, der stillede op til bestyrelsens fem pladser, havde imidlertid lyst til at overtage formandsposten.

I sin tid som formand er det lykkedes for Toril Due Madsen og bestyrelsen at få en fordelagtig aftale på plads med Pressens Uddannelsesfond. De små redaktioner kan i år nøjes med at betale 5.000 kroner for at få del i DJEs tilbud om efteruddannelse.

Samtidig er SAFT-aftalen blevet afløst af en ny O-aftale for freelancejournalistik på organisationsblade. Den 2-årige aftale omfatter foreløbig 30 blade.

I sin beretning efterlyste Toril Due Madsen en undersøgelse af medlemmernes forventninger til gruppen og en debat om gruppens eksistensberettigelse.

Et af forslagene var at lægge O-gruppen sammen med Kommunikationsgruppen, fordi der er stort sammenfald mellem de to gruppers interesser.

Efter beretning, debat og regnskab var næste punkt på dagsordenen valg af en ny formand. Da tavsheden i mødelokalet ikke blev omsat til konkrete forslag efter Kraghs forespørgsel, blev generalforsamlingen suspenderet i en cigarets tid.

Tilbage på stolene var der kun en, der var villig til at lade sig overtale til at besætte po-sten; nemlig dirigenten. Han blev valgt enstemmigt, og under klapsalverne kunne man høre ham mumle: "Det var bestemt ikke meningen."

Kurt Ladefoged, Socialpædagogen, blev næstformand, og Ingrid Pedersen, FOA, fortsætter som kasserer. De menige medlemmer er Anne Marie Kjeldset, Tidsskrift for jordemødre, og Lucas Vagn Engell, City Pressekontor. Elisabeth Lange, LFS Nyt, Merete Astrup, Infoa FOA, og Karin Borberg, Lederne, blev valgt som suppleanter.

0 Kommentarer