Det umuliges kunst

I de seneste dage har jeg fulgt debattrådene omkring de vilkår, der møder DJ's mange forskellige freelancere.Det er tydeligt, at DJ lige nu står over for en af de største udfordringer med et arbejdsmarked og en politisk situation, hvor der bør være plads til at tænke fremadrettet og utraditionelt.

I de seneste dage har jeg fulgt debattrådene omkring de vilkår, der møder DJ's mange forskellige freelancere.
Det er tydeligt, at DJ lige nu står over for en af de største udfordringer med et arbejdsmarked og en politisk situation, hvor der bør være plads til at tænke fremadrettet og utraditionelt.

De systemer og love, der gennem de seneste 10 år skulle sikre fair vilkår på arbejdsmarkedet for alle, er ikke ændret en tøddel! Og vilkårene er endda blevet endnu sværere. Det gælder også mulighederne for at opnå rimelige aftaler mellem freelanceren, der leverer en ydelse, og dem, der betaler for den.

På den ene side er vi alle glade for, at der er regler, der beskytter os mod karteller, som kan aftale priser på gasrør, ost og benzin. På den anden side rammer de samme regler skævt, når de udhuler lovlige overenskomster ved at åbne for grov udnyttelse med underbetaling af freelancere i en tid med høj ledighed.
På Aller og flere dagblade har billige freelancere kostet faste stillinger. Blandt andet ved at eksterne firmaer leverer dagbladstillæg produceret af billige freelancere.

DJ hverken sidder på hænderne eller ligger i hængekøjen! Der er gennem lang tid arbejdet med det umuliges kunst, hvor rammen sættes af den vilje, medlemmerne selv viser til at forsvare deres aftaler.
Der, hvor DJ har freelanceaftaler, som på dagbladsområdet (DMA) og DR, er succesgraden proportionel med, hvordan den enkelte freelancer håndterer aftaler, og det rum, de lokale tillidsfolk får af kollegerne til at reagere.

Som ny formand for freelanceudvalget mener jeg, at en af vejene frem er at understøtte et generelt og lokalt arbejde med at udbygge det fodslag, der blev etableret mellem freelancere og ansatte under DMA-forhandlingerne og senest blev bekræftet på Fagligt Forum.

Der er ikke bare én løsning! Begrebet "freelance" indeholder så store arbejdsmæssige forskelligheder, at det kalder på en meget mere differentieret indsats i DJ.

Ingen kan udstede garantier! Men der er i DJ stor vilje til at gøre, hvad der overhovedet er muligt for at løfte udfordringerne. Resultatet bygger som altid på den styrke, medlemmerne udstyrer deres tillidsfolk, specialgrupper og forbund med.

– Peter Thornvig, medlem af DJ

0 Kommentarer