DET TEGNER GODT

• Arbejdet for Museet for Dansk Bladtegning skrider frem, og årets studierejse til New York var en succes. Bladtegnernes generalforsamling var ren idyl.

• Arbejdet for Museet for Dansk Bladtegning skrider frem, og årets studierejse til New York var en succes. Bladtegnernes generalforsamling var ren idyl. USA-turen havde dog tappet lidt rigeligt i pengekassen, og næste års tur går derfor »kun« til Frankrig.
Til Museet for Dansk Bladtegning, der får lokaler på Det Kongelige Bibliotek, er der oprettet en »Selvejende Institution til fremme for Museet af Bladtegning«. Den står for at søge penge til registrering og sikring af tegninger til museet. Institutionens første opgave var en succes. Ny Carlsbergfondet har skudt en kvart million i registrering og sikring af 5.000 tegninger af Ebbe Sadolin.
Museet åbner i år 2000 med en stor Bo Bojesen-udstilling, og der blev opfordret til, at medlemmerne arbejder for at skabe kontakter og skaffe tegninger.
Der var også stor tilfredshed med udviklingen inden for ophavsret.
»Kravene er blevet strammere, og KODA er flinke til at lade hammeren falde. Ikke så hårdt, godt nok, men det gør alligevel udgiverne opmærksomme på, at det ikke er ustraffet at krænke ophavsretten,« sagde Claus Seidel, der er formand for foreningens 47 medlemmer.
Blev der slet ikke diskuteret?
Tjah, det blev foreslået, at flytte croques-kurset fra den travle juletid til hen på foråret … og det blev vedtaget.
To af bestyrelsens fem medlemmer var på valg: Formand Claus Seidel og bestyrelsesmedlem Bob Katzelson. De blev begge genvalgt. Resten af bestyrelsen, der først er på valg næste år, er Anette Karlsen, Peder Bundgaard og Jens Julius Nielsen. Næstformand og kasserer? Det bruger de ikke hos Bladtegnerne …

0 Kommentarer