Nyhedsoverblik

data_usage
chevron_left
chevron_right
15:00 25.04.2021 Ole Obitsø

Det skal DJ arbejde for de næste to år

På delegeretmøde har Dansk Journalistforbund stemt for en række fagpolitiske prioriteringer, der skal sætte retningen for DJ’s arbejde de kommende to år.

De seks områder er: Beskæftigelse, arbejdslivet, uddannelse og kompetence, faglig identitet og etik, et åbent og oplyst samfund samt trygt og krænkelsesfrit arbejds- og studieliv.

Under disse punkter ligger blandt andet, at DJ skal:

  • arbejde for at forbedre dagpengereglerne
  • arbejde for fleksibel tilbagetrækning
  • at aftaledække flest muligt
  • bedre vilkår skattemæssigt for selvstændige og kombinatører
  • at freelancere og selvstændige skal have samme rettigheder i lovgivningen som fastansatte
  • at alle medlemmer har reel mulighed for efteruddannelse
  • forsvare medlemmernes ophavsret
  • udvide den hjælp, medlemmer kan få ifm. seksuel chikane og krænkelser

Derudover rummer de fagpolitiske prioriteringer en lang række andre punkter, som kan læses her.

SENESTE NYT

Flere nyheder