Det siger lovene

Ifølge ‘Love for Dansk Journalistforbund' skal »forbundsarbejdet organiseres lokalt« i kredse.
  • Ifølge ‘Love for Dansk Journalistforbund' skal »forbundsarbejdet organiseres lokalt« i kredse. Kredsenes opgave er at »sikre medlemsdemokratiets lokale forankring,« og kredsen fungerer »som bindeled mellem hovedbestyrelsen og medlemmerne i det regionale område«.

Kredsene skal endvidere organisere »faglige og sociale medlemsaktiviteter, der henvender sig til brede dele af medlemskredsen«. Endelig skal kredsene samarbejde med lokale tillidsfolk.

0 Kommentarer