Det rykker i kredsene

Det er generalforsamlingernes tid. Flere kredse og grupper kan fortælle om medlemsfremgang, mens en enkelt gruppe ligefrem står foran sin egen nedlæggelse. Journalisten giver overblik.

Det er generalforsamlingernes tid. Flere kredse og grupper kan fortælle om medlemsfremgang, mens en enkelt gruppe ligefrem står foran sin egen nedlæggelse. Journalisten giver overblik.

 

Kreds 1 Næstformand i Kreds 1 Pernille Mac Dalland stiller op til formandsposten mod den nuværende kredsformand, Morten Friis Jørgensen. Mac Dalland har sammen med tre andre journalister fra gruppen vakt opsigt ved at bruge weblogs og Facebook til at føre kampagne. Generalforsamlingen skal stemme om et forslag fra FBOs næstformand, Claus Stenhøj, om nedsættelse af kontingentet fra 20 til 10 kroner. (Kreds 1 har en formue på 1,8 millioner kroner). Et andet forslag fremsat af blandt andet en række bestyrelsesmedlemmer handler om at begrænse kredsformandens lønnede arbejdsopgaver til fem timer om ugen. (9. marts)

 

Kreds 2 har i det forløbne år fået langt bedre kontakt til medlemmer på de regionale arbejdspladser og fornemmelse for, hvad der foregår, fortæller formand Jette Hvidtfeldt. I den kommende tid skal der blandt andet følges op på kontakten med de mange kommunikationsfolk, som ikke er medlemmer af Kommunikationsgruppen, og som har brug for et mere lokalt, fagligt fællesskab. (2. marts)

 

Kreds 3 Op til generalforsamling i Kreds 3 var der ikke indkommet forslag til dagsordenen ved Journalistens deadline. Generalforsamlingen forventes ifølge formand Sven Rørbæk Madsen at blive ”stille og rolig  – og kort”. Den finder sted på Bramdrupdam Kro i Kolding. (5. marts)

 
Kreds Fyn står muligvis foran et formandsskifte, idet Claus Falkenby ikke ønsker at genopstille. En ting, der dog kan få ham til at overveje at fortsætte, er, hvis generalforsamlingen vælger at indføre formandshonorar. »Når jeg bringer det på bane, er det lige så meget for min efterfølgers skyld. Jeg tror, tiden er løbet fra frivillighedsprincippet, og vi er nødt til at prikke hul på bylden og diskutere det,« siger Claus Falkenby. (9. marts)

 
Kreds 4
har ligesom de øvrige provinskredse en opgave med at løbe mentor-ordningen i gang i løbet af det kommende år, og det skal diskuteres, hvor mange kræfter og midler kredsen skal lægge i dette arbejde. Andre kræfter skal bruges på kredsens traditionelle mini-fagfestival, der holdes i april måned på Mols. (3. marts)

 

Kreds 5 overvejer, om man skal oprette sin egen mini-fagfestival efter inspiration fra Kreds 4. Det sker, efter at man nu stopper samarbejdet med Kreds 6 om at arrangere en fælles 'Faglig Højskole'. I kredsen ser man også frem til dannelsen af et netværk for kommunikationsfolk i regionen – et netværk, der skal leve sit eget liv, men med kredsens støtte. (26. februar)

 

Kreds 6 vil slå et slag for, at medlemmernes muligheder for efteruddannelse i højere grad lægges ud i kredsene. Formand Allan Gregersen oplever, at medlemmer på små arbejdspladser har svært ved at komme hjemmefra, og derfor er bestyrelsen i gang med et oplæg med ønsker til regional efteruddannelse, herunder kurser, der kan lægges på Aalborgs tekniske skole. (4. marts)

 

Kreds 7 ser tilbage på et succesfuldt år. Grønlandskredsen har fået omkring 30 nye medlemmer og er nu oppe på 100. De fleste nye kommer fra KNR – Grøndlands Radio – hvor man i forbindelse med vellykkede overenskomstforhandlinger har fået genoprettet det faglige system med tillidsrepræsentant og stedfortræder. Målsætningen i det kommende år er at styrke det faglige arbejde og personaleforeningerne, fortæller formand Maria Simonsen. (23. februar)

 

Freelancegruppen ser kritisk på de flermedialaftaler, som DJ har været med til at indgå i den seneste periode. Formand Kristian Melgaard frygter for sine medlemmers muligheder for at beskytte kilderne og bevare indflydelsen over eget stof, fordi en artikel kan ende med at blive versioneret flere gange i en større mediekoncern. Til gengæld hilser man den aftale, forbundet for nyligt har opnået med Aller, velkommen. (1. marts)

 

Kommunikationsgruppen befinder sig i et vækstområde og er i årets løb vokset til 1.100 medlemmer. Det kan blive til endnu flere, da gruppen vil arbejde for at kunne optage studerende allerede i studietiden. I første omgang vil det tilbud være relevant for studerende på kommunikationsuddannelsen på RUC. Det voksende medlemstal har også gjort det aktuelt med en diskussion af den faglige identitet i gruppen, fortæller formand Lars Elmsted. (7. marts)

 

Fotograferne stiller skarpt på de eksisterende fotouddannelser. Formand Peter Thornvig mener ikke, de to tekniske fotouddannelser er tidssvarende, og han lægger op til en drøftelse af niveau og indhold. Ifølge Thornvig skal en fotograf i dag have langt flere facetter på kompetencelisten, og det skal integreres i uddannelserne, der måske også skal hæves til samme niveau som fotojournalist-uddannelsen på DJH. (8. marts)

 

Distriktsbladsgruppen skal diskutere den kommercielle journalistik og grænserne mellem redaktionelt og kommercielt indhold. En diskussion, der ifølge formand Henrik Rath Paulsen er blevet aktualiseret det seneste år. En arbejdsgruppe skal i det kommende år se på, hvordan journalister kan håndtere problemet. Specialgruppen skal også diskutere, at flere og flere medlemmer i dag dækkes ind af personaleforeninger i store mediehuse. (9. marts)

 

Organisationsbladsgruppen står over for et formandsskifte, idet Ole Bach ikke genopstiller. Der er lagt op til en generel diskussion af gruppens fremtid og målsætninger på baggrund af en medlemsundersøgelse, som bestyrelsen har gennemført. Med undersøgelsens resultater vil bestyrelsen forsøge at ramme medlemmernes interesse bedre med sine arrangementer. (26. februar)

 

TV-gruppen vil gerne udvide aktivi-teterne og lægger op til en frugtbar diskussion om, hvordan gruppen formår at samle medlemmerne i tv-branchen endnu bedre. »Det er svært at skabe et fællesskab i branchen, fordi mange arbejder skiftende steder, og der er få tillidsmænd. Men netop derfor har gruppen en vigtig opgave,« siger næstformand Trine Frovin. (11. marts)

 

Forlagsgruppen er i opløsning. Bestyrelsen ønsker ikke at genopstille, og medmindre andre kræfter træder til, vil formand Søren Lindberg foreslå, at gruppen nedlægger sig selv. Han fortæller, at aktivitetsniveauet de seneste par år har været minimalt, fordi medlemmerne ikke har vist interesse for at deltage i arrangementer. Forlagsgruppen tæller cirka 75 medlemmer. (11. marts)

 

Visuelt Forum kæmper stadig med en høj ledighedsprocent, der har ligget fast på 11 i årets løb. I den forbindelse ser man med beklagelse på planerne om strammere regler for supplerende dagpenge, som formand Karen Hedegaard frygter vil gå ud over mange grafikere. Specialgruppen kan desuden se frem til to milepæle i det kommende år, nemlig gruppens 10-års fødselsdag i oktober og medlem nummer 500, som er lige på trapperne. (9. marts)

 

FBO vil gerne kunne optage studerende i gruppen for at styrke organisationsgraden i branchen. I første omgang vil der typisk være tale om sprogstuderende, der arbejder med tekstning som studiejob. På længere sigt håber man dog på etableringen af en tekster-uddannelse, og det arbejde vil fortsætte blandt andet gennem en arbejdsgruppe med deltagelse af arbejdsgiverne. (29. marts)

 

Bladtegnerne kan gøre status over endnu et kapitel i føljetonen om Muhammed-tegningerne. Men formand Claus Seidel håber dog, at den megen debat om tegningerne er med til at skabe mere fokus på bladtegningerne. I hvert fald har gruppen haft medlemsfremgang, og i den kommende tid vil man blandt andet arbejde på et redesign af hjemmesiden. (26. marts)

0 Kommentarer