Det nye komma ryger Ud & Se

 

 

Der var en, der var to, der var tre … sådan havde Dansk Sprognævn håbet at det ville gå det nye kommas fremmarch i de danske medier. De fik ret så langt at der var én: Ud & Se.

Men fra og med august-nummeret af Ud & Se var det slut med det ny komma i det danske mediebillede.

»På et eller andet tidspunkt må man vel hugge til og spørge hvor længe vi skal bakse med at få det ny komma indarbejdet hos skribenterne og læserne. Der har jeg vurderet at vi skal bruge vores kræfter andre steder, siger redaktør på Ud & Se, Julie Bondo Gravesen, om baggrunden for at Ud & Se igen går over til det gamle, grammatiske komma.

Overgangen til det grammatiske komma betyder også at Ud & Se sparer en korrekturgang. Hidtil har magasinet haft en ekstern korrekturlæser til at sikre at de nye kommaer blev placeret rigtigt.

»Det er min opfattelse at journalister generelt ikke er ret gode til at sætte kommaer. Men med det ny komma har der været mere slinger i valsen blandt vores skribenter end normalt,« siger Julie Bondo Gravesen.

Hos Dansk Sprognævn vil man endnu ikke erklære det ny komma for dødt, på trods af at det nu er totalt fraværende i mediebilledet. Men samtidig erkender sprognævnet at det er uholdbart at medierne ikke har taget kommaet til sig.

»Det har været enormt ærgerligt at se at alle vores gode argumenter bliver slået hen som akademisk snak på grund af konservatisme hos medierne,« siger Jørgen Schack der er seniorforsker hos sprognævnet.

Et af de få andre medier der har forsøgt sig med det ny komma, var Magisterbladet, men de vendte tilbage til det grammatiske komma sidste forår. For at vise det ny komma en sidste respekt er ovennævnte skrevet med de ny kommateringsregler.

0 Kommentarer