Det nye BNY går efter erhvervsbosserne

Berlingske Nyhedsmagasin skal være det, cheferne taler om over frokostmødet. Den nye redaktør, Claus Skovhus, varsler fokus på undersøgende journalistik og en relancering.

Berlingske Nyhedsmagasin skal være det, cheferne taler om over frokostmødet. Den nye redaktør, Claus Skovhus, varsler fokus på undersøgende journalistik og en relancering.

Berlingske Nyhedsmagasin har været igennem en rivende udvikling, siden bladet i 1985 blev stiftet som Børsens Nyhedsmagasin. I 2002 blev BNY overtaget af Berlingske, og i januar i år lukkede magasinet ned som selvstændigt løssalgsblad.

I stedet er Berlingske Nyhedsmagasin nu et tillæg til Berlingske.

Og 1. august fik det glittede magasin så ny redaktør: Claus Skovhus, der har 20 års erfaring som erhvervsjournalist og erhvervsredaktør – blandt andet hos Politiken, Børsen, Økonomisk Ugebrev og Berlingske Tidende. Senest har han været kommunikationschef i Danmarks Naturfredningsforening.

Hvad er din plan for Berlingske Nyhedsmagasin?

»Der er en kortsigtet og en langsigtet plan. Den kortsigtede er at kigge på det nuværende magasin og få det målrettet tættere på de læsere, vi vil have fat i,« siger Claus Skovhus til Journalisten.dk.

»Før var Berlingske Nyhedsmagasin et selvstændigt magasin til en mindre læserskare. Nu er det et tilbud til alle læsere af Berlingske. Det er stadig et glittet magasin, men med mange flere læsere. Det er vores opgave at sikre os, at læserne opfatter det som en gave, en ekstra luksus i den daglige avislæsning. Målet for mig er derfor at løfte kvaliteten gennem hele magasinet,« fortsætter han.

Hvem er målgruppen?

»Det er beslutningstagere i og omkring erhvervslivet, ledere i det hele taget. Og så er det den almindelige læser, der interesserer sig for, hvad der sker i større danske virksomheder.«

Hvordan vil I gøre det?

»Det handler om at få skabt fascination om det øverste lag af dansk erhvervsliv.«

Hvad kommer til at være anderledes?

»Det, der skal være anderledes, er, at vi rammer historier, der er umiddelbart interessante for læsergruppen. Det er en stor kunst. Dansk erhvervsliv er enormt stort på mange måder. Derfor skal vi finde en måde at differentiere os fra konkurrenterne.«

Hvordan?

»Vi skal gå ind i den dagsorden, der er, med solide historier, dybde og analyse, der går bag om nyhedsstrømmen. Vi skal give et perspektiv, læseren ikke har tænkt over. Drømmen er, at Berlingske Nyhedsmagasin bliver det, lederne taler om ved frokostbordet eller til frokostmøderne med andre ledere – et fast holdepunkt i deres dagligdag.«

Tidligere har magasinet, også da det var Børsens Nyhedsmagasin, været kendt for den undersøgende erhvervsjournalistik. Skal Berlingske Nyhedsmagasin profilere sig på den undersøgende genre?

»Ja, der vil være undersøgende journalistik. Vi kan ikke lave et unikt produkt, hvis ikke vi opererer med undersøgende metoder. Det gælder i valget af historier og ikke mindst i Specialrapporten, hvor vi går i dybden med et givent emne.«

Specialrapporten er et fast element, der har eksisteret i mange år i nyhedsmagasinet.

Betyder det, at I vil opprioritere den undersøgende journalistik, efter du er kommet til som redaktør?

»Jeg tør ikke sige, hvordan det har været før, for nyhedsmagasinet har jo skiftet lidt undervejs. Men der vil være fokus på undersøgende journalistik fremover.«

Hvis I kaster jer ud i kritisk journalistik, vil det så være rettet mod ledere i erhvervslivet – altså jeres kernelæsere?

»Ja, det er de klassiske journalistiske dyder, vi vil dyrke, og vi bibeholder den kritiske tilgang. Vi kan ikke postulere nødvendighed over for læsergruppen, hvis vi ikke fastholder en kritisk og konstruktiv tilgang til de historier, vi finder væsentlige for læserne. Ud over kritisk journalistik handler det også om læring. Vi vil gerne formidle historier, der giver stof til eftertanke og netop kan bruges i det daglige arbejde for toplederne. Det er typisk fænomenhistorier – altså historier, hvor vi går bag om nye tendenser og stiller skarpt på processer, som læserne kan lade sig inspirere af i det daglige arbejde.«

Hvad er så det langsigtede mål?

»Det langsigtede mål er en relancering af magasinet. Nu skal vi i gang med at lave analyser og fokusgrupper, og så kigger vi på, hvad vi kan gøre bedre. Det er meget svært at sige noget om – andet end, at det er målet at fastholde et højkvalitetsmagasin til toplederne i dansk erhvervsliv.«

0 Kommentarer