Det mangelfulde

SPROGAFVIKLING. Ja, jeg ved godt, at der er noget Jeronimusagtigt over det, når vi, der med svimlende hast nærmer os pensionsalderen, pludselig føler os kaldet til at kommentere yngre kollegaers sprog, som jo til alle tider har været mangelfuldt! Men ud skal det jo, og her er mine bemærkninger om de sproglige besynderligheder, der i de sidste mange år er dukket op:

SPROGAFVIKLING. Ja, jeg ved godt, at der er noget Jeronimusagtigt over det, når vi, der med svimlende hast nærmer os pensionsalderen, pludselig føler os kaldet til at kommentere yngre kollegaers sprog, som jo til alle tider har været mangelfuldt! Men ud skal det jo, og her er mine bemærkninger om de sproglige besynderligheder, der i de sidste mange år er dukket op:
I dag siger folk ikke noget. De "melder ud". Sommetider går det endda så vidt som til, at de har en "udmelding".
I dag støtter man ikke noget. Næh, man "støtter op omkring" og bliver ved med det, selv om sprogbetjenten i dette blad har harceleret over det.
Man har glemt at lukke for vandet. Nu "slukker" man det!
Man kan ikke vænne sig til at skrive "vende" og kan ikke finde ud af, om man ligger, lægger eller lækker.
Vandtætte skotter er blevet til "vandtætte skodder", og man er holdt op med at vende det døve øre til, men bruger i stedet øjet, der ellers hører til i nærheden af lord Nelsons kikkert.
Man er holdt op med at "mene" noget, nu "tænker" man angiveligt i stedet, selv om intet tyder på, at dette nødvendigvis er tilfældet. Det sker endda, at man "tænker ind". Man spørger også ind – og ikke bare dét; man spørger også "ind til", og er med andre ord holdt op med at "spørge om noget".
Det er også sket med samtalerne! De er blevet til "snakke", på samme måde som "smag" er blevet til flere "smage", selv om man vel fuldt lovligt kan sige "flere slags smag".
Jeg vil ikke opholde mig ved udtryk som "herrelækkert", fordi jeg simpelthen ikke fatter, hvad det betyder, ud over at jeg er klar over, at der ikke er tale om nogen negativ udtalelse.
Ude på overdrevet hører jeg udtryk som "misvedligeholdelse", og en række engelske udtryk, som nu med vold og magt skal ind i sproget, for eksempel "cool". Det er det seneste udtryk for, at noget er "sejt", eller "fjong" – vi er her med det sidste udtryk trådt uhjælpeligt tilbage i tiden og erkender, at nye sprogrøgtere ("sprogrygtere" er set) om føje år, når de nærmer sig pensionsalderen med hårrejsende hast, vil gentage denne øvelse. Skønt at være med i en massebevægelse… •

Hans Bredahl, efterlønner

1 Kommentar

Jørn Westengaard-Holm
31. AUGUST 2016
Strengt taget er det
Strengt taget er det "vandtætte skodder", der er blevet til "vandtætte skotter", idet "skodder" er den gamle flertalsform af "skot" (samme bøjningsmønster som i "bræt" - "brædder".