Det koster politisk arbejde i FreelanceGruppen

Efter at medlemmer af FreelanceGruppen de seneste år har efterlyst mere åbenhed om, hvor mange penge bestyrelsen modtager for sit arbejde, fremlagde bestyrelsen en oversigt for 2016-tallene på årets generalforsamling. ”Der er fuld synlighed,” lød det fra den kritiske revisor (Rettet den 27. 2. 2017 kl. 13.02. Navne til ny bestyrelse tilføjet) (Rettet den 27. 2 kl. 13.53. Opgørelse over tabt arbejdsfortjeneste ændret) (Rettet den 1. 3. kl. 15.20. Opgørelse over tabt arbejdsfortjeneste ændret.)

”Puh, det er svært!”

Sådan lød det fra et menigt medlem af FreelanceGruppen på årets generalforsamling, der blev afholdt lørdag på konferencecenteret Fænø-Sund i Middelfart i forbindelse med gruppens weekendseminar. Cirka 90 medlemmer deltog i selve generalforsamlingen.

Grunden til udbruddet var forsøget på at få gennemført nye regler for, hvordan bestyrelsesmedlemmerne i FreelanceGruppen oplyser om de penge, de modtager for deres faglige arbejde – såkaldt fagligt frikøb fra FreelanceGruppen samt tabt arbejdsfortjeneste for det arbejde, de laver i DJ-regi.

Tidligere er det blevet kritiseret, at der ikke var nok åbenhed om, hvor mange penge de enkelte bestyrelsesmedlemmer modtager i kompensation fra FreelanceGruppen og DJ.

Det blev diskuteret både i 2015 og 2016

Derfor lovede FreelanceGruppens formand, Sus Falch, efter omfattende debat på sidste års generalforsamling, at "bestyrelsen ville fremlægge alle de oplysninger, I ønsker fremlagt”.

Det var et løfte, som var imødeset med spænding inden generalforsamlingen. Og der var ingen tvivl om, at spørgsmålet om pengene igen ville stjæle fokus; I alt var der inden generalforsamlingen stillet hele fire forskellige forslag, der skulle gøre honoreringen for bestyrelsesarbejdet mere gennemsigtigt. De fire forslag førte til timelang debat, forvirring og kritik på den mere end fem timer lange generalforsamling.

Så meget blev der brugt på fagligt arbejde

På generalforsamlingen fremlagde bestyrelsen et regnskab, der viste, at der fra 1. januar til 31. december 2016 var blevet brugt 382.576 kroner på fagligt frikøb af bestyrelsens medlemmer.

Det fordelte sig blandt andet på 72 dages fagligt frikøb til bestyrelsens formand Sus Falch, 24 dage til næstformanden, 24 dage til den økonomiansvarlige, 12 dage til bestyrelsens sekretær og yderligere poster såsom faglige klubber, administration af Freelancegruppens barselsfond og bestyrelsesseminar.

Desuden fremlagde bestyrelsen, for at imødegå kritikken om manglende åbenhed, en særskilt oversigt over kompensation for fagligt arbejde fordelt på forskellige poster i budgettet.

Her fremgik det, at bestyrelsen havde kompenseret sine medlemmer for 181,5 dage til en takst på 2324,65 kroner per dag. Det svarer til samlet 421.924 kroner.

Samtidig viste gennemgangen, at der var blevet udbetalt midler til bestyrelsesmedlemmer efter taksten for fagligt frikøb for 78,5 dages webproduktion, 20,5 dage til en guide til freelancere og 53,5 dage til yderligere poster såsom kurser og seminarer, svarende til 354.509,13 kroner.

Det beløber sig til i alt 776.433,13,- kroner

Journalisten lavede i 2014 en oversigt over, hvor mange penge der hæves for fagligt arbejde. FreelanceGruppen lå dengang øverst, mens Visuelt Forum fx ikke bad om nogen penge.

”Der er fuld synlighed”

Offentliggørelsen af oversigterne over både fagligt frikøb og tabt arbejdsfortjeneste blev tidligt på generalforsamlingen rost af FreelanceGruppens to politisk-kritiske revisorer, der evaluerer bestyrelsens arbejde.

”Der er fuld synlighed. Der er ikke noget at komme efter, som mange politikere siger med en floskel for tiden, og sådan er det,” lød det fra politisk-kritisk revisor Gunvor Bjerre.

Hun roste også, at bestyrelsesmedlemmerne laver yderligere arbejde for FreelanceGruppen, som ikke bliver kompenseret med hverken fagligt frikøb eller tabt arbejdsfortjeneste.

Ifølge bestyrelsesmedlem Nina Trige Andersen lægger bestyrelsesmedlemmerne årligt 12 dages gratis arbejde hver.

Bekymring over honorarer

Bestyrelsen modtog på generalforsamlingen dog kritik af, at det er uklart, hvad det enkelte bestyrelsesmedlem modtager i kompensation for sit faglige arbejde. Det mener bestyrelsen dog, at man nemt kan opgøre ud fra de oversigter, de lagde frem.

Samtidig blev der udtrykt bekymring for, om visse af bestyrelsesmedlemmerne baserer for meget af deres indtægt på bestyrelsesarbejdet.

”Man bør være solidt forankret på freelancemarkedet, når man laver fagligt arbejde. Det er afgørende for tillidsvalget,” sagde medlem af FreelanceGruppen Ulla Nygaard.

”Samlet set er det dyrt tjente penge”

Den bekymring afviste bestyrelsesmedlem Nina Trige Andersen.

"Der udtrykkes en mistanke om, at det er en god forretning at lave fagligt arbejde. Samlet set er det dyrt tjente penge. Hvis man forsøger at gøre det til en levevej, er man ikke særligt økonomisk dygtig," sagde hun.

Flere medlemmer af FreelanceGruppen tog ordet for at rose bestyrelsen for dens arbejde.

”Der antydes, at nogen i bestyrelsen spekulerer; at penge er forsvundet væk, og at man malker gruppen. Jeg synes, noget af kritikken er lidt af en parodi. Jeg ville ikke have tid eller overskud til at lave det her arbejde,” lød det blandt andet fra Nanna Balslev – til store klapsalver.

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at det fremover skulle være et krav til hver generalforsamling at fremlægge den oversigt over både det faglige frikøb og tabt arbejdsfortjeneste, som blev fremlagt lørdag. Det blev vedtaget.

Derudover blev tre andre forslag om større økonomisk åbenhed i bestyrelsen, som til nogen forvirring blev behandlet og diskuteret samtidig med bestyrelsens eget forslag, forkastet. Her var det blandt andet blevet foreslået, at der skulle være en grænse for, hvor meget honoreret, fagligt arbejde, bestyrelsesmedlemmerne kan lave.

Overskud på budgettet

Bestyrelsen fremlagde et regnskab, der viste et overskud for 2016 på 228.454 kroner. Bestyrelsen havde ellers budgetteret med et underskud på 125.000 kroner. 

Overskuddet er blandt andet skabt af, at FreelanceGruppen i år har sparet cirka 60.000 kroner ved at opsige abonnementer på tjenester som Ritzaus Tid og Sted-service og medieovervågningstjenesten Retriever.

FreelanceGruppen har i 2016 øget sit fokus på at støtte freelancere i krigszoner. Blandt andet har FreelanceGruppen medfinansieret træning i sikkerhed i konfliktzoner, såkaldte HEAT-kurser, holdt informationsaftener om sikkerhed og holdt oplæg på DJ's Fagfestival om sikkerhed i marken.

Desuden har FreelanceGruppen bevilget støtte til sikkerhedstræning til lokale journalister, oversættere og fixere i nærheden af den krigshærgede syriske by Mosul.

Næsten 400.000 kroner sat af til jubilæum

Efter de intense økonomiske debatter var der latter i salen, da bestyrelsen fremlagde sit forslag til et budget for fejringen af FreelanceGruppens 40-årige jubilæum i 2017.

Her argumenterede bestyrelsesmedlem Henrik Vesterberg for at bruge i alt 389.940 kroner på jubilæet ved at fortælle om sin egen 40 års fødselsdag.

”Jeg indledte en amorøs affære med en sød og klog og velbegavet kvinde. Der var også en redaktør med fra Politiken, og jeg fik efterfølgende en masse opgaver fra dem, fordi han syntes så godt om arrangementet. Det kan altså godt betale sig at holde 40 års fødselsdag. Så ud fra det har vi planlagt jubilæet.” 

Jubilæumsbudgettet, der blandt andet rummer en udgiftspost til fest på Arbejdermuseet i København den 28. oktober, blev herefter godkendt og vedtaget.

Nyt blod i bestyrelsen

Som afslutning på generalforsamlingen valgte FreelanceGruppen bestyrelsesmedlemmer. Sus Falch blev uden modkandidat genvalgt som formand.

Bestyrelsen består desuden af Marianne Bækbøl, Marie Bille, Vagn Majland, Morten Bergholt, Steen Ramsgaard, Nina Trige Andersen, Anne Anthon Andersen, Lise Møller Schilder, Katrine Nadia Jørgensen og Jørgen Laurvig. Suppleanterne er Thomas Arnbo, Martin Hammer og Henrik Vesterberg.

Rettet den 27. februar 2017 klokken 13.02: Der manglede flere navne i bestyrelsen. De er nu tilføjet.
Retten den 27. februar 2017 klokken 13.53: Det fremgik tidligere, at størstedelen af den udbetalte tabte arbejdsfortjeneste – samlet 110 dage – gik til formand Sus Falch. Det er ikke korrekt.
Rettet den 1. marts klokken 15.15: Journalisten havde oprindeligt skrevet, at der i 2016 blev udbetalt 382.576 kroner i fagligt frikøb til bestyrelsen i FreelanceGruppen, og at det svarer til 181,5 frikøbsdage. Men de 181,5 dage svarer til 421.924 kroner. Forskellen mellem de to beløb indgik i en anden oversigt over fagligt frikøb end regnskabet for 2016.

15 Kommentarer

Marianne Bækbøl
10. MARTS 2017
Hej Morten. Det lyder vel nok
Hej Morten. Det lyder vel nok fint med dit jubilæumsmateriale. Vil du være sikker på at tovholderne får din besked, får du bedst fat i dem på jubi40@freelancegruppen.dk
Vh Marianne B
Morten Friis Jørgensen
2. MARTS 2017
Kære alle

Kære alle
Med korrektionerne et udmærket resumé af den side af sagen. Det er helt og aldeles på sin plads, at vi honorerer vores kammerater og fagfæller i bestyrelsen for deres kæmpestore faglige indsats, der stjæler tid og især energi fra deres freelancevirke. Efter mange års til tider desværre kedeligt hemmelighedskræmmeri om fordeling af fagligt frikøb og tabt arbejdsfortjeneste i bestyrelsen, navnlig længe inden vi valgte vores nuværende ledelse for os i FLG, er vi nu fremme ved målstregen angående den ønskede gennemsigtighed og åbenhed. Til lykke til os alle sammen med det! Til lykke også med valg/genvalg til den nye bestyrelse, og nu kan vi så rette fokus helt over imod vores faglige udfordringer og modstandere, der aldrig sover.
PS: Angående 40-års jubilæumsfest og -festskrift osv.: Som researcher, forfatter og ophavsmand til Frie Nyheders 20-års jubilæumsudgave står jeg naturligvis gerne igen til rådighed. Bl.a. ligger jeg inde med det formentlig mest intakte arkiv angående gruppens historie, helt tilbage til dengang, da Frie Nyheder blev skrevet på maskine med flere gennemslag ...
Kh
MFJ
Øjvind Hesselager
1. MARTS 2017
Kære Ida

Kære Ida

Her et forsøg på en udredning:

I regnskabet for 2016, der blev fremlagt på generalforsamlingen, fremgår der 382.576 kroner under posten "Bestyrelse fagligt frikøb".

Derudover fremlagde bestyrelsen på generalforsamlingen også et dokument, der hedder "Fagligt frikøb fra kontoen fagligt frikøb - kontingentmidler".

I sidstnævnte fremgår det, at der samlet er blevet udbetalt fagligt frikøb for 181,5 dage. Det er udbetalt til en takst på 2324,65 kroner og svarer dermed til 421.924 kroner. (Svarende til tallet på din lommeregner)

Der er altså forskel på de to tal. Den forskel skyldes, at nogle af de 421.924 kroner i papiret "Fagligt frikøb fra kontoen fagligt frikøb - kontingentmidler" i regnskabet er bogført under andre poster end "Bestyrelse fagligt frikøb".

Som Journalisten har fået det forklaret, er der blandt andet bogført fagligt frikøb under posterne for "Nordisk og internationalt samarbejde."

Mange venlige hilsner
Ida Sønderby Rosgaard
1. MARTS 2017
Kære Ole

Kære Ole

Tak for svar på det ene spørgsmål :-)

Men hvad mener du/I med denne?

"Rettet den 1. marts klokken 15.15: Journalisten havde oprindeligt skrevet, at der i 2016 blev udbetalt 382.576 kroner i fagligt frikøb til bestyrelsen i FreelanceGruppen, og at det svarer til 181,5 frikøbsdage. Men de 181,5 dage svarer til 421.924 kroner. Forskellen mellem de to beløb indgik i en anden oversigt over fagligt frikøb end budgettet for 2016."

Herunder ikke mindst denne?
"Forskellen mellem de to beløb indgik i en anden oversigt over fagligt frikøb end budgettet for 2016."

Som jeg skrev helt oppe:

181,50 dage x 2.324,65 kr. er på min lommeregner = ca. 421.924 kr.

Jeg troede altså bare, at forskellen skyldtes en regnefejl. Men det skyldes åbenbart noget andet. Hvad?
Ole Obitsø
1. MARTS 2017
Kære Ida,

Kære Ida,

Tak for at være en opmærksom læser.

Du har ret, det hedder et regnskab og ikke et budget. Jeg beklager.

Mvh
Ole

Flere