Det handler om job

»Enhver ny besparelse betyder virkelig alvorlige indhug i kvaliteten,« sagde DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård i beretningen

Der var fri udsigt til udfordringerne på arbejdsmarkedet fra talerstolen, da Dansk Journalistforbunds delegeretmøde blev sat i gang i går.

»Hvor er der et job? Hvordan kan jeg sikre en fortsat indkomst?« indledte formand Mogens Blicher Bjerregård sin mundtlige beretning.

Det var spørgsmål, som vandt genklang hos dem, der tog ordet efterfølgende.

»Kun 10 procent af dem, der står til at miste retten til dagpenge, når at få arbejde, og 20 procent får ingenting. Ingenting. Det kan man så lige skylle ned med en afgiftsfri sodavand,« sagde Karen Hedegaard, bestyrelsesmedlem i Visuelt Forum og medlem af hovedbestyrelsen.

Hun opfordrede samtidig til, at man skubber på for, at virksomhederne i højere grad bruger jobrotationsordningen, og det fik Jytte Laden Nielsen fra Kreds 6 til at indtage talerstolen.

»Jeg er en af dem, der snart fylder 60, og jeg står til at mister dagpengeretten i løbet af en måned, og jeg var rigtig glad, da jeg hørte om den jobrotationsordning. Det er et af de eneste steder, hvor de, der rent faktisk har arbejde, aktivt kan vise solidaritet,« sagde Jytte Laden Nielsen.

Dines Boertmann, tillidsrepræsentant på DR Nyheder, greb desuden chancen for at advare mod arbejdsgivernes stigende brug af ulønnede AC-praktikanter.

»Vi anerkender fuldstændigt rimeligheden i, at virksomheden påtager sig et uddannelsesmæssigt ansvar, men spørgsmålet er, om vi ikke i de her år ser vores arbejdsgivere løse økonomiske problemer ved at tage ulønnede arbejdere,« sagde Dines Boertmann.

 

Beretningen

Mogens Blicher Bjerregård satte i sin beretning også fokus på nedskæringer:

»Mange medier, især de trykte, har skåret ind til benet. Enhver ny besparelse betyder virkelig alvorlige indhug i kvaliteten og i arbejdsmiljøet, fordi DJ’s medlemmer altid skal kunne stå på mål for det stof, de producerer,« sagde Mogens Blicher Bjerregård.

Han gav den seneste sparerunde i Berlingske Media som eksempel.

»Jeg kan godt forstå, hvis vores mange medlemmer der og mange andre steder kan have svært ved at se, hvor og hvornår kurven vender,« sagde Mogens Blicher Bjerregård.

De nye dagpengeregler betyder, at ledige medlemmer står dårligere nu end tidligere, og Mogens Blicher Bjerregård mener derfor, at det er regeringens opgave at genoverveje reglerne.

»Hver måned udfylder omkring 1000 af vores medlemmer dagpengekort, og desværre oplever flere at blive ramt af den forkortede dagpengeperiode og i stedet komme på kontanthjælp. Halveringen af dagpengeperioden kombineret med en fordobling af kravet til at genoptjene retten til at få dagpenge rammer hårdt og i en periode med høj arbejdsløshed. Det er dumstædighed, når regeringen ikke vil rette op på dette,« sagde Mogens Blicher Bjerregård.

Mogens Blicher Bjerregård slog desuden fast, at vilkårene for praktikanter skal på DJ’s dagsorden i den kommende periode.

»Praktik er en del af uddannelsen og skal ikke være billig arbejdskraft for slet ikke at tale om de krav om gratisarbejde, som praktikanter både fra kommunikationsuddannelser og fra andre universitetsuddannelser i stadig højere grad møder,« sagde Mogens Blicher Bjerregård.

Efter formanden afrundede sin beretning, og første runde af kommentarer fra salen var forbi, vedtog de delegerede hovedbestyrelsens forslag til en udtalelse om et mere dynamisk dagpengesystem.

”DJ opfordrer regering og Folketing til at gøre dagpengesystemet mere dynamisk. En halvering af genoptjeningskravet vil gøre det realistisk at generhverve dagpengeretten også ved hjælp af kortere ansættelsesforhold og afgrænsede opgaver,” lyder det blandt andet i udtalelsen.

0 Kommentarer