Det handler foto-formandsopgøret om

På torsdag skal Pressefotografforbundet vælge i det første formandsopgør i mange år. Opgøret handler ikke så meget om fagpolitik som om frustration i bestyrelsen, skriver fotograf Lars Bech, som har talt med begge kandidater. (Rettet 7/11 kl. 10.30)
05.11.2018 · 10:57
Lars Bechs billede
Lars Bech
Fotograf

I næste uge skal vi vælge ny formand i Pressefotografforbundet. Og det bliver en gyser.

Der er lagt op til et muligt systemskifte efter 20 år, og oprøret kommer indefra. Flere magtfulde medlemmer af vores bestyrelse peger på en ny leder, og næstformanden er med. De er trætte af langsomme arbejdsgange og manglende gennemsigtighed, fortæller de, når jeg spørger. Oprørerne peger på Johnny Frederiksen som ny formand.

På den anden side står vores nuværende formand, Lars Lindskov. Han har styret fagskibet i 20 år, igennem den digitale tidsalder. Men nu er han presset. Jeg oplevede det som en rystet formand, da det gik op for ham, at han har en modkandidat til posten som PF-formand.

Det er store udfordringer, vores gamle forbund står overfor. Men hvad er forskellen på de to kandidater, og hvorfor er det nødvendigt med et opgør? Det har jeg prøvet at finde ud af ved at tale med dem begge.

Fra mørkekammer til Photoshop

Lad os starte med Lars Lindskov. Landstræneren, som han bliver kaldt af kolleger. Folk, der kender noget til fagpolitik, ved, at hvis man sidder på posten i to årtier, så er man en stærk formand. En mand med mange trofaste støtter i ryggen.

Han blev formand en efterårsdag i sidste årtusinde. Den siddende formand, legendariske Hans Otto, trådte tilbage ud af det blå efter en kort valgkamp, og Hans Otto støttede klogt selv op om den nye løveleder i flokken. Det lykkedes Lars Lindskov at samle baglandet og vinde magten. Og med kameraet over skulderen gik han den digitale tidsalder i møde. (Hans Otto afviser denne beskrivelse af forløbet. Læs Hans Ottos udlægning her, red.)

Dengang stod forbundet over for den store digitale revolution. Fotograferne løb stadig rundt med film i kameraet, og var de i udlandet, havde de fremkaldegrej og en filmscanner med. Men det var i den periode, digitalkameraet blev fotografernes nye hurtige våben. Et digitalkamera kostede det samme som en mindre familiebil, og en stor avis havde kun to-tre digitalkameraer, som man delte.

Siden er det gået stærkt. Mørkekammeret er lukket.

Pressefotografer er blevet til fotojournalister, og vi arbejder i dag på flere platforme og skyder både billeder og video og laver kommunikationsarbejde. Filmrullen er blevet vintage. 

Forbundet gik fra mørkekammer til Photoshop. Og selve navnet 'Pressefotografforbundet' er vel ikke længere tidssvarende. Alt dette har Lars Lindskov som formand navigeret igennem.

“Jeg er stolt af alt det, vi har opnået de sidste mange år i PF. Jeg har forhandlet medieaftalen, O-aftalen og haft fokus på efteruddannelse,” fortalte Lars Lindskov, da jeg tog en snak med ham.

“Mine styrker er forhandling, jeg er lydhør og har et bredt netværk. En fagforening er jo en kamporganisation. Vi skal forstå, at tiderne skifter, men vi skal kæmpe for de bedste forhold,” sagde Lars Lindskov, som ser det som en klar fordel, at han selv er medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund.

”Det, at jeg har et mandat i DJ, gør jo, at jeg sidder ved mange borde. Det er guld værd,” siger Lars Lindskov. Det er modkandidaten ikke enig i, men det vender vi tilbage til.

Den digitale udvikling er ikke længere fagets største udfordring. Det er den økonomiske udvikling. For det går ikke så godt, som det plejer for medlemmerne.

Flere jobs på de traditionelle medier lukker og forsvinder. De sidste 10 år har branchen været ramt af mange nedskæringer. Både landsdækkende og lokale aviser har fyret hele og halve fotoafdelinger. Chefer er gået i frustration. Folk har været nødt til at skifte branche for at få mad på bordet. Og freelancemarkedet er presset. Flere og flere fotografer banker på de samme døre, og får de samme afslag. Og de eneste, der får flere kunder, er A-kasserne. Finanskrisen trækker stadig spor i fotobranchen, og mange nye fotografer, der kommer fra en af uddannelserne, har svært ved at etablere sig, imens de ældre taber terræn.

Dét er branchens største udfordring.

Ikke ret uenige om politik

Og det er her, de to kandidaters medlemmer har brug for hjælp.

Men det er ikke her, de to formandskandidater er mest uenige. Begge siger, at svaret er efteruddannelse.

”Vi skal efteruddanne så mange som muligt i boost-regi, for der når vi så mange som muligt,” siger Johnny Frederiksen.

Boost-kurserne er efteruddannelse til uddannede kolleger i alt muligt, og det var for eksempel Johnny Frederiksens idé, at PF nu uddanner dronefotografer.

Han mener også, at individuel efteruddannelse er vigtigt, og så tror han på projekter, som brander fotojournalistikken – fx udstillinger og events.

Lars Lindskov er enig i, at efteruddannelse er vejen frem.

"Efteruddannelse er super vigtig. Da jeg i tidernes morgen blev formand, var det noget af det, jeg kiggede på. For nogle år siden kom der en undersøgelse, som viste, at PF’erne er dem, der bruger efteruddannelse mest. Og det gør mig glad,” siger Lars Lindskov.

Konflikten handler om bestyrelsesarbejdet

Så langt, så enige. Det er altså ikke så meget branchens udfordring, de er uenige om. Hvad handler konflikten så om? Den handler om måden, man driver PF på.

Bestyrelsen i Pressefotografforbundet består af frivillige, som skal lægge enormt meget tid i arbejdet. Der har været mange udskiftninger gennem årene, og det er ikke altid let at få folk til at stille op. Til gengæld er medlemmerne gode til at stå og brøle ovre i hjørnet, hvis de er utilfredse. Det gælder jo også mig selv.

Men når flere i bestyrelsen nu siger fra og støtter en ny formand, så er det, fordi de mener, at der mangler åbenhed og gennemsigtighed, og det gør det svært for dem faktisk at lave det frivillige arbejde, de er valgt til.

De kritiske røster i bestyrelsen siger, at formanden Lars Lindskov opfører sig for enerådigt, og at der mangler åbenhed og gennemsigtighed. Det handler om uddelingen af Ophavsretspuljen, hvor der ligger rigtig mange penge hvert år. Kritikerne mener, at Lindskov træffer beslutninger om at fordele pengene uden at involvere de andre i bestyrelsen. De mener, at det har taget alt for lang tid at få at vide, hvem der har søgt, hvem der har fået og ikke fået støtte. Kritikerne er også trætte af langsom postgang og sløv ledelse, hvor formanden ikke får gjort de ting, man har aftalt.

Løsningen er ifølge Johnny Frederiksen at indføre mere åbenhed og en mere flad organisation, hvor bestyrelsens medlemmer får mere magt og formanden mindre. Det er også derfor, Johnny Frederiksen er imod, at formanden samtidig sidder i DJ’s hovedbestyrelse. Han skal holde fokus på PF.

”Det er ikke rimeligt, at vi andre i bestyrelsen ikke kan få at vide, hvem der har søgt, hvad de har søgt, og hvem der har fået og ikke fået støtte. Det er Lars Lindskov, der enerådigt har siddet med den magt, og det synes jeg som medlem af bestyrelsen er mærkeligt,” siger Johnny Frederiksen.

Han blev valgt til bestyrelsen i Ophavsretsfonden i 2017 som PF’s repræsentant, men føler sig stadig holdt i mørket af formanden, som træffer beslutningerne selv.

Men når jeg spørger Lars Lindskov, kan han slet ikke genkende det, som han får kritik for.

“Jeg forstår ganske enkelt ikke den rejste kritik fra Johnny Frederiksen. Jeg har aldrig forhindret bestyrelseskolleger eller kolleger i det hele taget i noget som helst, men jeg har stor respekt for de bestyrelseskolleger, der har gode idéer, og har altid prøvet at hjælpe ting i gang,” forsvarer Lars Lindskov sig.

Konflikten handler altså mindst lige så meget om bestyrelsesarbejdet og en frustration over formanden, som det handler om fagets fremtid. Der vil blive luftet ud og rusket op i det gamle forbund, uanset hvem der vinder. Derfor er formandskampen en sejr for medlemmerne.

 

 

Opdateret 7/11 klokken 10.30: Tidligere formand for Pressefotografforbundet, Hans Otto, er uenig i udlægningen af det forløb, hvor han stoppede som formand for 20 år siden. Du kan læse Hans Ottos modsvar her.

Rettet 7/11 klokken 10.30: Det fremgik tidligere, at der ikke har været kamp om formandsposten i PF i 20 år. Men der var ikke kampvalg til formandsposten for 20 år siden, så det er meget længere siden, at der var et formandsopgør. Journalisten beklager fejlen.

Kommentar

05/11/2018 - 14:51

Søren Skarby

Jeg ved ikke hvordan myten om, at Lars Lindskov væltede Hans Otto, er opstået. Den må være kommet til verden på nogle københavnske caféer. Jeg sad selv i bestyrelsen for PF på det tidspunkt og alt foregik stille og fredeligt. Hans Otto meddelte, at han stoppede og Lars Lindskov stillede op som formand. Historien om et kup er sikkert god, den har bare ikke noget med virkeligheden at gøre.

05/11/2018 - 18:57

Geert Mørk

Enig Søren! Jeg var med til den pågældende generalforsamling, og alt gik efter bogen :-)

06/11/2018 - 16:48

Jens-Kristian Søgaard

Kampvalg er ikke nødvendigvis en sejr for medlemmerne. Pressefotografforbundet har takket været Lars's politiske evner og placering i DJ's mange organer haft langt større indflydelse end det beskedne medlemstal tilsiger. Af erfaring ved jeg, at observatører i HB slet ikke har den samme gennemslagskraft som medlemmer. At Lars oven i købet er medlem af FU giver maksimal indflydelse. Det skal PF være himmel henrykt for. De, som mener, at PF-formanden har vigtigere ting at bruge sin tid på, tager alvorligt fejl. Vi har fortsat brug for en dygtig stifinder. Vi har ikke brug for at atomisere relationerne til DJ. Jeg har læst at den nye formandskandidat mener, at medlemmer af PF godt må stille op til HB os lade sig vælge på delegeretmødet. Ja, selvfølgelig må de det ifølge forbundslovene, men det er altså ikke et "tilfældigt" PF-medlem, der skal sidde der. Det er formanden, der skal sidde der, for at sikre den optimale kommunikation og indflydelse! Han bør fortsat hedde Lars Lindskov!
PS: Det er helt urimeligt som valget af Lars Lindskov i sin tid beskrives. Stop nu den historieforvanskning!

06/11/2018 - 20:41

Lars Bech

Hej Søren og Jens-Kristian,
Jeg ved der har været rygter om det var et kup da Lindskov tog over efter Hans_otto.
Det var det ikke.
Det skriver jeg heller ikke noget om.
Derimod skriver jeg det var ud af det blå, at Lindskov tog over efter Hans-Otto. Og det var det fordi ikke mange meninge medlemmer havde set det komme. Lindskov kom udefra og havde en succesfuld freelance forretning, og ikke mange vidste at det skulle blive deres næste formand. Men han vandt magten i forbundet, og i to årtier har han stået i spidsen for PF. Hans drøm er at blive ved to år endnu.
Den historie kender vi alle.
Jeg syntes hellere I skulle komme med nogle bud på hvordan man løser den økonomiske krise, vores fag står i. Der uddannes flere og flere, og der er færre og færre jobs. Det er et problem. Og det er vor tids historie.

06/11/2018 - 21:16

Jens-Kristian Søgaard

I Anette Claudis referat fra generalforsamlingen i 1998 kan man læse:
»Du var stiv, hård og urokkelig, men du er blevet mere rund i dine meninger gennem årene, og det har klædt dig. Du har kæmpet godt. Og jeg har ikke et sekund fortrudt, at jeg var med til at gøre dig til formand,« sagde Lars Lindskov, som selv blev gjort til formand på generalforsamlingen - i øvrigt med hjælp fra Hans Otto.
»Lars (Lindskov red.) er først og fremmest en fremragende fotograf. Han har en god fantasi og er konstruktivt tænkende. Han kender meget til fagligt arbejde og har ofte været den grå eminence for mig i forhandlingssituationer. Og endelig en god kammerat, han er solidarisk. Han har ikke hår på hovedet, men til gengæld har han - åndelig talt - hår på brystet,« sagde Hans Otto om sin afløser, der blev klappet ind på sin post.

06/11/2018 - 21:54

Teddy Gehrke

Nu skal jeg nok lade være med at blande mig i, hvem I vælger, men jeg vil alligevel reagere på Geert Mørks udtryk “lige efter bogen”. I en demokratisk organisation kårer man ikke folk, men har flere kandidater at vælge imellem. Dét er lige efter bogen.

06/11/2018 - 22:32

Johnny FrederiksenDet er bemærkelsesværdigt at min modkandidat ikke kan se forskellen imellem det bestyrelsen laver i dag, og det som jeg har præsenteret i mit program. Om få år er der så få kollektive midler til at drive Pressefotografforbundets aktiviteter for, at vi skal have fat i den store sparekniv, for hvis PF udelukkende skal drives med kontingentpenge, så er der med det nuværende kontingentbeløb, ikke økonomi til at sende over en trediedel af pengene afsted til en formands-løn, ikke hvis vi stadigvæk vil afvikle Årets Pressefoto, PF-konference og efteruddannelse. Derfor skal der tages et valg og handles, allerede nu.

Pengene skal bruges til gavn for medlemmerne.
Vi har et svimlende millionbeløb stående, hvor størstedelen af dem skal bruges inden 2020. Derfor forslår jeg at vi laver nogle tiltag som kan fremtidssikre os. Vi skal investere i fremtiden. Det skal vi bl.a. ved at fremtidssikre det udstyr vi bruger til at afvikle Årets Pressefoto med, vi skal have færdigudviklet vores uploadsystem, så der kun skal bruges et minimum af driftsmidler på den post langt ind i fremtiden.

Digitalisering af kerneprodukter.
Jeg forslår at vi øjeblikkeligt får udviklet en APP, der for det første skal afløse Årets Pressefoto kataloget, for det andet skal det historiske Årets Pressefoto arkiv med alle vinderbillederne fra Årets Pressefotos begyndelse, ligge der, hvor der også vil være mulighed for at se videoer og indsendte multimedie produktioner.

Den samme APP skal indholde et personligt rum til PF-medlemmer, hvor man selv bestemmer hvad evt. kunder skal kunne søge frem om fotografen. Den APP skal kunne bruges til at finde den rigtige freelancefotograf, til den rigtige opgave, inden for det rigtige geografiske område.

Samtidig skal det være muligt for medlemmerne at bruge denne APP til at sælge billeder og videoer til kunder, som man kender det med Byrd og IndieFrame, bare med den forskel at det udelukkende er PF-medlemmer, der kan sælge igennem systemet, og samtidig selv kan sætte priserne på deres billeder og videoer. Her har jeg allerede fået interesseret tilsagn fra flere fotochefer, der på den måde sikrer sig at de presseetiske regler er overholdt, fremfor alternativet fra Byrd og IndieFrame, hvor hovedparten af billederne er taget af amatører med mobiltelefoner.

Sådan en APP, vil også kunne bruges til undervisningsbrug, og den vil kunne sende notifikationer ud til brugerne, på de mobile platforme og via et sammenhængende website. Kun fantasien sætter grænser for hvad man kan bruge den platform til. Et forslag som har været forsøgt gennemført i en lettere udgave, i den nuværende bestyrelse, uden held.

BOOST til så mange som muligt.
2019 skal være efteruddannelsens år. Da der er så mange ophavsretsfondsmidler, der skal bruges inden 2020, skal vi udbyde en strøm af BOOST-kurser til medlemmerne inden årets udgang. Vi skal have de sidste PF-medlemmer, der har interesse igennem dronekurser, som har været en kæmpe succes, vi skal tilbyde flere video og redigeringskurser, så vi kan få så mange som muligt dygtiggjort som visuelle historiefortællere, vi skal tilbyde skrivekurser, tilrettelæggerkurser og alt mulig andet, alt sammen med det formål, at få alle med frem i vognen.

Anden efteruddannelse.
Vi skal anbefale medlemmer at søge midler til større og længere kurser, som kan flytte og udvikle dem til at komme videre, så de bliver bedre rustet til den fremtid vi går i møde. Men her skal ansøgningerne behandles og bevilliges af bestyrelsen, frem for én enkelt person. Da 2019 er det sidste år med en stor pulje skal det være muligt at søge et større beløb end 15.000 kr til efteruddannelse, hvis bestyrelsen finder formålet og betingelserne rimelige.

Tilgængelighed.
Med en fladere struktur i bestyrelsen, skal det være muligt at svare medlemmer inden for 24 timer, vi taler ikke sagsbehandling og færdige svar, men vi skal være rustet til at kunne modtage problemstillinger, og så finde den rigtige sagsbehandler eller vejleder i DJ, til at hjælpe medlemmet.

Gennemsigtighed for medlemmerne.
Vi skal værre meget bedre til at kommunikerer vores bestyrelsesarbejde ud til medlemmerne. Udover at vi selvfølgelig skal sende referat ud fra bestyrelsesmøderne, så skal bestyrelsesmøderne også udløse nogle korte artikler skrevet af bestyrelsen selv, der fortælle hvad vi har gang i. For at indrage medlemmerne i arbejdet.

Vidensdeling i bestyrelsen.
Vi kommer ikke til at se bestyrelsesmedlemmer i fremtiden, der bliver siddende i flere årtier, derfor skal vi i bestyrelsen være super skarpe på at vidensdele, så vi løbende bliver flere der kan løse opgaver og vejlede medlemmer. Ingen er uundværlig, og rotation er sundt for en demokratisk organisation som fremtidens PF skal være. Bestyrelsen vil løbende informerer hinanden om de sager vi arbejder med, og der skal oprettes en arbejdsplan, som opdateres jævnligt imellem bestyrelsesmøderne.

Kvindelig næstformand.
Det mest positive i den valgkamp der kører lige nu om formandsposten til PF, er at lige meget om det er min modkandidat eller mig der vinder på torsdag, så tyder det på at næstformanden bliver en kvinde, for efter at jeg havde offentliggjort at vi satser på Cæciliie Pedersen til den post, så kom min modkandidat med en lignende udmelding dagen efter, og det er da dejligt at vi er enige om et enkelt punkt.

Nu er det så op til medlemmerne om vi skal gå i retningen af åbenhed, mådehold og gennemsigtighed, med mig i spidsen.

Når valget er overstået er det vigtigt, at vi på trods af vores uenigheder og valgkampen kan samle os og stå sammen, som et fælles PF i en fremtid, der er blevet flere blænder mørkere på de sidste år.


De bedst hilsner fra Johnny Frederiksen.
07/11/2018 - 05:52

Lars Lindskov

Lars Bech skriver, at jeg var rystet over at der kom en modkandidat - det var jeg ikke, men jeg var lettere rystet over de beskyldninger der kom i den forbindelse via et interview i Journalisten. Det er jeg faktisk stadigt og mener det ikke er værdigt.
For god ordens skyld kom jeg som formandskandidat ikke ud af det blå eller væltede daværende formand Hans Otto, som det også har været fremme. Hans Otto valgte selv at gå og jeg blev opfordret til at kandidere og det var meddelt medlemmerne på forhånd - der var ikke andre kandidater.
Det meste af det Johnny Frederiksen lover i det ovenstående er noget bestyrelsen er i gang med - eller jeg har skitseret venter i fremtiden, men vi har nok bare ikke brugt de samme ord.
Det var vist almindelig kendt i miljøet, at Sisse Stroyer havde sagt, at hun gerne ville være næstformand, hvorefter der blev skiftet næstformand hos modkandidaten.
Jeg tror desværre det bliver meget svært med et samlet PF efter den retorik, der har været anvendt fra visse kredse, men jeg håber alt det bedste for PF i fremtiden - det vil jeg naturligvis fortsat gøre mit til
i al fredsommelighed
Lars Lindskov

07/11/2018 - 09:02

Lars Bech

Kære Lars Lindskov,
Jeg brugte ordvalget efter dit eget citat i journalisten,

'Torsdagens melding fra Johnny Frederiksen kom bag på Lars Lindskov.

”Jeg har fået meget ros på det sidste fra medlemmerne, så det overrasker mig lidt....." "jeg er selvfølgelig lidt berørt af at blive udfordret efter så mange år. Det er klart, når man har lagt så meget tid i det, som jeg har,” siger Lars Lindskov.

Held og lykke.
Og god dag
Kh Lars

07/11/2018 - 09:37

Lars Lindskov

Kære Lars Bech
Hvor kommer det rystede ind? Altså udover noget du oplevede, men som jeg ikke har givet udtryk for!
Tak iøvrigt
bedste hilsner
Lars L

07/11/2018 - 10:54

Ida Sønderby Rosgaard

Kære gode kolleger i Pressefotografforbundet

Jeg synes, at det er fantastisk, at I i år har kampvalg i jeres forbund. Det er det bedste tegn på, at der stadig er håb for demokratiet ikke bare hos jer, men i hele DJ.

DJ har igennem årene fået stadig flere freelancere som medlemmer, og alligevel hersker der rigtig dårlige vilkår for freelancere og andre løstansatte på medierne. Hvorfor mon? Skyldes det alene, at arbejdsgiverne simpelthen ikke er til at forhandle med? Eller skyldes det mon også, at enkeltpersoner i DJ sidder på for mange poster og derfor ikke kan varetage enkeltposterne godt nok? Og kan det tænkes, at nogle har siddet så længe på for mange poster, at de helt har mistet forbindelsen til arbejdsmarkedet på flere planer?

Disse overvejelser synes jeg, at I alle skal gøre jer. Og så vil jeg i øvrigt lige minde om én debattråd, hvor jeg har set jeres nuværende formand betegne sig selv som ”ekstrem rystet” og samtidig bifalde gratis arbejde:
https://journalisten.dk/dj-afviser-medlemsgabestok

Jeg ønsker jer et rigtig godt valg og håber, at demokratiet og kampen for freelancernes vilkår bliver prioriteret højere, uanset hvem I vælger!


Venlig hilsen
Ida Sønderby Rosgaard
Tidligere bestyrelsesmedlem i FreelanceGruppen i perioden 2014-2016

07/11/2018 - 16:03

Søren Steffen

@ida sønderby rosgaard “Og så vil jeg i øvrigt lige minde om én debattråd, hvor jeg har set jeres nuværende formand betegne sig selv som ”ekstrem rystet” og samtidig bifalde gratis arbejde:
https://journalisten.dk/dj-afviser-medlemsgabestok”
Det er nok lige lovlig optimistisk at påstå at Lindskov i 2012 var dybt rystet over at blive udfordret i 2018. Jeg tror at alle Rorgængerens fortræffeligheder ufortalt har han aldrig kunnet se så langt ind i fremtiden.

07/11/2018 - 20:47

Kurt Johansen

PF er d.d. interesseorganisation og kan reelt ikke forhandle noget som helst, men kan kun tages med på råd - og majoriteten af freelancere i PF er selvstændige/momsregistrede og må kollektivt ikke forhandle priser grundet konkurrencelovgivning mm og arbejdsgiverne kan derfor heller ikke tvinges til forhandlinger med PF - aftaler med arbejdsgiverne kan kun ske på frivillighedens vej (og de eneste, som vil kunne guide arbejdsgiverne ind på frivillighedens vej - er nok krav fra de fastansatte DJére hos de enkelte arbejdsgivere, som primært er journalister).

Mht økonomi i PF, vil jeg anbefale regnskabsmæssigt at få lavet et samlet overblik, sammenhæng mm over flg. regnskaber, hvis der skal kunne foretages en reel debat om forbrug mm i fremtiden for PF;

https://app.box.com/s/xfnzwiycxp4qu402gk2s9cuj40g77rsg
+
https://app.box.com/s/yh7yefeklpnw1naysgcxmpl6i5zwjvtw
+
https://app.box.com/s/4fcju2288z7z0h4q4mr9fgjp687kqb85
+
https://journalistforbundet.dk/sites/default/files/inline-files/Gennemsigtighedsrapport%202017.pdf

(Den sidste henvisning gælder især siderne 18(PF fælleskasse +?AV freel.pressefotograffer?)-21-23-27-30).

Gode hilsner og god GF
Kurt Johansen (ex i bestyrelserne i PF og Freelancegruppen)

07/11/2018 - 22:31

Cæciliie Philipa Vibe Pedersen

Der bliver i disse dage talt rigtig meget om fortiden. Den må vi ikke glemme. Men den skal ikke skygge for snakken om fremtiden for vores fag. Realiteten er, at for mange medlemmer er snakken om “de gyldne tider” og et fag i fuld blomstring en historiefortælling. Personligt har jeg svært ved at huske hvad der skete for 20 år siden i PF, for der var jeg kun 9år gammel og det er lige præcis der humlen ligger. Jeg tror, at det er vigtigt at vi flytter vores fortælling fra “Dengang, hvor…” til et PF i nuet. En fortælling alle PF medlemmer skal være med i.

Kampvalget går i mine øjne ikke så meget ud på hvem der skal lede PF, men hvordan PF skal ledes - og hvorhen. Den nuværende formand har sin måde at gøre det på (respekt for det). Vi er nu nogle der går ind og siger: Vi tror det kan gøres anderledes, og på en måde der kan komme faget og medlemmerne mere til gavn.Kærlig hilsen
Cæciliie
Næstformandskandidat

2015 - nu Medlem af Pressefotografforbundets bestyrelse

2012 - 2015 Studenterobservatør i Pressefotograffobundets bestyrelse.

07/11/2018 - 23:44

Johnny Frederiksen

Kære Kurt Johansen,

1000 tak for input omkring vores uoverskuelige regnskab.

Vi kæmper med at få det uddybet.

Bh
Johnny

08/11/2018 - 15:40

Geert Mørk

Cæcilie har 100% ret i, at det handler om fremtiden. Arbejdsmarkedet ændrer sig dramatisk i disse år, og risikoen for et prekariat af bl.a. freelancere, der er under konstant pres er enorm stor. Det bliver en vigtig opgave for PF (og DJ!) at tage denne snak, så vores fag kan blive ved med at være inspirerende og spændende at arbejde i.

CAPTCHA
Dette er en test for at sikre at du ikke er en robot der blot spammer kommentarsporet.

Seneste jobopslag

To journalister til Lollandredaktionen

Lolland-Falsters Folketidende A/S
Ansøgningsfrist: 10.04

Organisationsudviklingschef

Kræftens Bekæmpelse
Ansøgningsfrist: 10.04

Studentermedhjælper til medlemsrådgivning

A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog
Ansøgningsfrist: 05.04

Pressesekretær til Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet
Ansøgningsfrist: 07.04

Projektleder til Politiken Live

Politiken Live
Ansøgningsfrist: 07.04

Ingeniøren søger dagsordensættende journalist

Ingeniøren
Ansøgningsfrist: 02.04

Sjælden journalist-stilling er ledig

Sjællandske Medier
Ansøgningsfrist: 26.03

Senior Presserådgiver til KMD

KMD
Ansøgningsfrist: 15.04

Communication and Program Manager (barselsvikariat)

Unicef Danmark
Ansøgningsfrist: 01.04

Journalist til folkekirken.dk - barselsvikariat

Folkekirken.dk
Ansøgningsfrist: 26.03

Brandredaktør P1 og DR2

DR
Ansøgningsfrist: 22.03

Kommunikationschef til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune
Ansøgningsfrist: 31.03

Digital redaktør til Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen
Ansøgningsfrist: 26.03

BUPL søger en kreativ pressemedarbejder med skarpt politisk blik til vikariat

BUPL - BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND
Ansøgningsfrist: 28.03

Kommunikationschef til Red Orangutangen

Red Orangutangen
Ansøgningsfrist: 05.04

TV MIDTVEST søger kreativ og effektiv webklipper

TV MIDTVEST
Ansøgningsfrist: 15.04

TV2 ØSTJYLLAND søger redaktør

TV2 Østjylland
Ansøgningsfrist: 02.04

DIREKTØR - DANSK JOURNALISTFORBUND

Dansk Journalistforbund
Ansøgningsfrist: 07.04

SPECIALKONSULENT TIL STRATEGISK KOMMUNIKATION OG RELATIONSARBEJDE

INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER
Ansøgningsfrist: 29.03

Kommunikationsmedarbejdere

Københavns Universitet
Ansøgningsfrist: 22.03

Kommunikationschef

HR Navigator
Ansøgningsfrist: 01.04

Fagbladet Folkeskolen søger journalist

Fagbladet Folkeskolen
Ansøgningsfrist: 27.03