Det gør overhovedet ikke ondt

David Trads, Nyhedsavisens chefredaktør, afviser kritik af Nyhedsavisen. Han kalder rapporten om Den Hemmelige Kríg et makværk.

David Trads, Nyhedsavisens chefredaktør, afviser kritik af Nyhedsavisen. Han kalder rapporten om Den Hemmelige Kríg et makværk.

Nyhedsavisens David Trads siger, at han trak på smilebåndet, da han læste rapporten om Den Hemmelige Krig – og afsnittene om Nyhedsavisens kritik af filmen.
”Det gør overhovedet ikke ondt,” siger han.
I rapporten står der, at en del af Nyhedsavisens kritik af filmen bunder i manglende engelskkundskaber.
Til det siger David Trads:
”Hvem er engelskprofessor i gruppen? Hvem skal belære os om, hvordan engelsk skal forstås? Der er intet forkert i vores oversættelser,” siger David Trads, der gerne vil debattere sagen med undersøgelsesgruppen – på engelsk.

Han mener, at kritikken af Nyhedsavisens artikler, om at filmen blev lavet i samarbejde med Enhedslistens Frank Aaen, får for meget plads i rapporten.
”Der står ikke noget sted i vores dækning, at Frank Aaen var med til at lave den, men at han stillede §20 spørgsmål i sagen,”.
Men I skrev jo i avisen, at ”filmen var lavet i samarbejde med den yderste venstrefløj”?
”Vi påpegede bare, at Frank Aaen havde stillet noget spørgsmål til sagen.”
Men det er jo helt almindelig praksis blandt journalister?
”Jeg har aldrig gjort det”.

David Trads kan ikke forstå, at undersøgelsesgruppen vurderer Den Hemmelige Krig ud fra særlige kriterier, fordi det er en kunstnerisk dokumentarfilm støttet af Det Danske Filminstitut.
Han mener, at rapporten er et makværk.
”Jeg undrer mig over, at et journalistforbund og en journalistuddannelse vil stå bag en rapport, der er så ujournalistisk.”
Han vil nu indbringe sagen for udvalget for videnskabelig uredelighed, fordi undersøgelsesgruppen ikke har henvendt sig til Nyhedsavisen under sit arbejde.

0 Kommentarer