Det første slag om offentlighedsloven begynder i dag

Hvis forslaget til den ny offentlighedslov bliver til virkelighed, vil det uvilkårligt indskrænke journalisters mulighed for aktindsigt. Sådan lyder det, kort før Folketinget i dag klokken 10:15 førstebehandler forslaget til ny offentlighedslov.

Hvis forslaget til den ny offentlighedslov bliver til virkelighed, vil det uvilkårligt indskrænke journalisters mulighed for aktindsigt. Sådan lyder det, kort før Folketinget i dag klokken 10:15 førstebehandler forslaget til ny offentlighedslov. På forhånd har Justitsministeriets embedsmænd udarbejdet et notat, som viser konsekvenserne af forslaget til den nye offentlighedslov.

Og i går kunne de forskellige partier så se nærmere på det 11 sider lange notat, der beskriver en fiktiv lovproces. Notatet er lavet af embedsmændene og beskriver en illusorisk lovproces i det, notatet kalder "The-lejren".

Men ifølge Informations reporter Ulrik Dahlin er der ingen tvivl: Notatet viser netop, at den nye lov indskrænker journalisternes mulighed for aktindsigt.

Han konkluderer, at den gældende offentlighedslov i "The-lejr-sagen" vil give mulighed for aktindsigt ni steder og udelukke det tre steder undervejs i lovprocessen. Mens forslaget til den nye lov vil hindre aktindsigt 10 steder og give mulighed for aktindsigt to steder.

I det fiktive notat lider beboerne i "The-lejren" af sundhedsproblemer på grund af manglende kloakering. Det får forskellige ministerier og styrelser til at gribe ind.

Notat illustrerer, at det nye lovforslag indskrænker muligheden for aktindsigt. For eksempel vil det ikke være muligt at få aktindsigt i Sundhedsministeriets vurdering af sygdomseffekterne i "The-lejren". Det vil heller ikke være muligt at få aktindsigt i Socialministeriet og Justitsministeriets udkast til redegørelse eller de notater om sundhedsforholdene, som to ministerier udveksler undervejs i processen.

I den fiktive "The-lejr" inddrages Sundhedsministeriet for at vurdere sygdomseffekterne af den manglende kloakering. Også her vil der være lukket for aktindsigt med det nye lovforslag. I alle disse eksempler ville den gældende lov give mulighed for aktindsigt.

Information mener, at det med notatet er »første gang, at Justitsministeriet så klart viser den markante forskel, der vil være mellem den gældende lov og L 90, hvis lovforslaget vedtages uændret«.

Folketinget 1. behandler lovforslaget klokken 10. Følg debatten direkte

Læs også Journalisten.dk's interview med justitsminister Lars Barfoed om begrænsningerne i lovforslaget.

0 Kommentarer