»Det er værre end vores værste anelser«

85 medlemmer af mediefolkets A-kasse har mistet deres dagpenge på fire uger på grund af reformen. Mediebranchen er hårdere ramt end andre, og især freelancere risikerer at ryge ud. »Det har vist sig at være meget værre, end nogen havde forestillet sig,« siger A-kasse-formand Mogens Blicher Bjerregård

Over 5.000 danskere er faldet ud af dagpengesystemet på fire uger. Det er en mangedobling i den første måned, efter at dagpengereformen for alvor er trådt i kraft i det nye år.

Tallet stammer fra en ny opgørelse fra A-kassernes organisation, AK-Samvirke. De 5.270 har mistet dagpengeretten i ”januar dagpengemåned”, der dækker ugerne 51 til 3.

Alle A-kasser i AK-Samvirke har til opgørelsen talt sammen, hvor mange medlemmer der hos dem hver især er faldet for den nye dagpengegrænse i de fire uger. Det fremgår også af tallene, at der til sammenligning faldt 433 ud af dagpengesystemet i "dagpengemåneden" december og 374 i måneden før.

A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (AJKS) er hårdere ramt end gennemsnittet. 1 procent af de dagpengeberettigede danskere er medlemmer af AJKS, men A-kassen står for 1,6 procent af alle dem, der nu falder ud af systemet.

Mediebranchen særligt hårdt ramt

85 af de 5.270, der har mistet dagpengeretten, er fra AJKS. Og det ærgrer formand for både Dansk Journalistforbund og AJKS Mogens Blicher Bjerregård.

»Det er for det første et meget stort problem for den enkelte, uanset hvor mange der bliver ramt. Men det her er mange. Det er meget alvorligt, at vi har 85 medlemmer, der er røget ud af dagpengesystemet,« siger han til journalisten.dk.

AJKS er hårdere ramt end de fleste A-kasser. Hvad skyldes det?

»Jeg tror, det skyldes to ting. Det ene er, at vi har flere, som har været ledige i længere tid. Det andet er, at vi har mange freelancere. Dagpengesystemet har svært ved at håndtere, at man arbejder som freelancer. Det er simpelthen for firkantet,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

AJKS: Systemet viser ikke hensyn til freelancere

De nye regler betyder, at dagpengeperioden er forkortet til to år. Samtidig er optjeningsperioden, hvor du skal være i fuldtidsarbejde for at genoptjene retten til dagpenge, forlænget fra et halvt til et helt år.

Mogens Blicher Bjerregård mener, at reglerne rammer freelancerne særligt hårdt.

»For eksempel er det et stort problem for freelancere, at optjeningsperioden er forlænget til ét år, fordi deres arbejde kan være meget skiftende fra måned til måned. Vi har i DJ gentagne gange sagt, at man bør arbejde med, at systemet også skal tage hensyn til andre arbejdsformer.«

Men hvorfor har I så ikke lagt så hårdt pres på politikerne, at lovgivningen er lavet om, så der tages højde for freelancerne?

»Vi lægger hele tiden pres på, men vi oplever, at det er frygtelig vanskeligt at få politikere og embedsmænd til at forstå, at der findes andre måder at arbejde på end at være decideret lønmodtager eller arbejdsgiver. Det er nødvendigt at indrette lovgivningen efter de mange nye former, der er på arbejdsmarkedet – og A-kasse-området er bare et af mange elementer.«

Mogens Blicher Bjerregård peger også på, at spørgsmålet om freelancernes vilkår er noget, DJ har taget op i Akademikernes Centralorganisation.

Flere er røget ud end forventet

Noget andet, der springer i øjnene ved AK-Samvirkes tal, er, at tallet 85 er noget højere end de tal, AJKS havde forventet. I september 2012 interviewede journalisten.dk også A-kassen, og her var forventningen, at 137 DJ-medlemmer ville miste dagpengene i de første seks måneder af 2013. Selv om det langtfra er alle AJKS-medlemmer, der også er DJ-medlemmer, tyder de nye tal på, at resultatet vil ende værre end forventet.

Tallet er tilsyneladende højere end det, I havde forventet. Hvorfor det?

»Ja, du kan se helt generelt, at de tal, som blev meldt ud af A-kasserne i september, er for lave. Det har vist sig at være meget værre, end nogen havde forestillet sig. Det gælder selvfølgelig også på vores område. Det er værre end vores værste anelser, og det siger noget om den situation, man har sendt de arbejdsløse ud i. Men det virker ikke, som om de ansvarlige politikere vil erkende, at problemet er enormt stort,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Han fortsætter:

»Man skal huske på, at det at ryge ud af A-kasse-systemet gør, at det bliver endnu hårdere arbejde at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det er spild af god arbejdskraft. Og det er ikke et spørgsmål om, at nogle ikke har været flittige nok – det handler om, at situationen på arbejdsmarkedet er, at der ikke er job til alle.«

3 Kommentarer

Niels Riis Ebbesen
11. FEBRUAR 2013
Mediebranchen er i forvejen
Mediebranchen er i forvejen Danmarks største og dyreste beskæftigelsesprojekt, så hvad med om journalisterne overvejede en SAS-løsning, hvor de journalister der er i arbejde går 15-25% ned i løn, så det giver plads til, at de ledige journalister også kan komme i arbejde.

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen
Poul Madsen
11. FEBRUAR 2013
Dagpengesystemet er da totalt
Dagpengesystemet er da totalt outdated i forhold til freelancernes løn- og arbejdsvilkår. Vi kan have lange perioder uden væsentlig indtjening - dels på grund af for-mange-om-budet problematikken, og dels fordi vi befinder os i økonomiske nedgangstider. Samtidigt betaler medierne latterligt lave beløb for meget af det freelancestof de køber, så de er jo i den grad med til at ødelægge markedet for freelancerne.

A-kasse systemet må tilpasse sig den nye virkelighed, og uddannelsesinstitutionerne må indrette sig efter det skiftende mediebillede, og de ændrede arbejdsvilkår. Der foregår såvidt jeg ved ikke meget tværfagligt samarbejde mellem de forskellige linier på DMJX. Hvorfor arbejder tilrettelæggere ikke sammen med fotojournalister? Hvorfor arbejder de interaktive designere ikke sammen med journalisterne? Der er da i den grad muligheder i at etablere nye konstellationer på tværs af fagområderne, så der på sigt kan skabes innovation og iværksætterånd i branchen. Hvorfor skal fotograferne i praktik på et dagblad i halvandet år, når det alligevel er ikke dér, de skal finde deres arbejde bagefter? Hvordan kan DJ være med til aktivt at skubbe iværksætterne i gang? Spørgsmålene er mange, svarene er få. Mvh. En freelance fotojournalist.
Jytte Kjærgaard
11. FEBRUAR 2013
Fra det offgentlige vælter
Fra det offgentlige vælter det nu ud med akutjob. Hvor mange akutjob har henholdsvis DJ og Journalisten slået op? Det kan være, at jeg bare ikke har været opmærksom, så for en ordens skyld vil jeg godt kende tallet.