”Det er umuligt at være uafhængigt medie uden en eller anden form for mediestøtte”

Netmediet Atlas har mistet næsten en halv million kroner, da Medienævnet i start april trak en fjerdedel af innovationsstøtten tilbage. Men 250.000 kroner, som Atlas har indsamlet på nettet, redder mediet. Redaktøren mener, reglerne er for bureaukratiske og håber stadig at få støtten

Den 7. april var en træls dag for netmediet Atlas. Her tikkede en mail ind fra Medienævnet med overskriften ”Tilbagekaldelse af tilsagn om tilskud af Innovationspuljen til Atlas Magasin”.

Journalisten har fået aktindsigt i brevet. Her står, at Medienævnet har besluttet at trække fjerde og sidste rate af den støtte, som Atlas har fået, tilbage. Atlas fik i 2014 tilsagn om støtte på i alt 1,83 mio. kr., som ville blive udbetalt i fire rater over tre år.

Men nu har Medienævnet vurderet, at Atlas ikke længere lever op til løfterne i mediets ansøgning. Derfor udbetales fjerde rate – 457.000 kroner – ikke. Samtidig beder Medienævnet i brevet om, at Atlas senest 7. juli 2017 aflægger regnskab for de 1,37 mio. kroner, man har modtaget i støtte.

”Jeg tænkte, at det var en forkert beslutning. Og jeg tænkte, at de lukkede os med den beslutning,” fortæller chefredaktør Kristoffer Granov.

Nogle områder har været under forventning

Nævnet skriver blandt andet om støtten, som er givet til stifternes selskab Ord & Steder:

”Medienævnet finder det ikke godtgjort, at Ord & Steder i det omfang, som var forudsat i ansøgningen, har gennemført de konkrete aktiviteter, der er beskrevet i ansøgningen i form af ansættelser, markedsføringstiltag og etablering af et advisory board.”

Er det rigtigt, at I ikke har levet op til ansøgningen i forhold til ansættelser, markedsføringstiltag og nedsættelse af et advisory board?

”Ja. Der er nogle områder, hvor vi har performet over forventning, nogle hvor vi har ramt niveauet og nogle, hvor vi har ramt under forventning. I forhold til ansættelse, så ansatte vi en udviklingsmedarbejder, som vi havde planlagt. Men hun var så dygtig, at hun blev headhuntet af nogle, som var større, og så er det rigtigt, at vi vekslede den ansættelse til noget andet,” siger Kristoffer Granov og fortsætter:

”Vi har heller ikke nedsat et advisory board. Vi har netværksmæssigt gjort alle mulige andre ting, for eksempel har vi været med til at stifte foreningen Pravda for uafhængige netmedier, og vi indgår i alle mulige netværk med kolleger. Hvis vi havde vidst, at det var så vigtigt, kunne vi have nedsat et advisory board på 10 minutter.”

Er det ikke fair nok, at man trækker støtten, når I ikke har overholdt den projektbeskrivelse, der skulle have støtte?

”Jo, hvis man ikke er interesseret i at understøtte udviklingen af nye medier. Det principielle problem er, at man ikke et eneste sted i dette brev lader til at have nogen som helst interesse i, hvad vi laver redaktionelt,” siger Kristoffer Granov.

Medienævnets sekretariat har oplyst Journalisten, at man ikke har nogen kommentarer, da nævnet principielt ikke udtaler sig om enkeltsager.

Har indsamlet 250.000 kroner

Samme dag, som støtten blev trukket tilbage, besluttede Atlas at forsøge at rejse penge på anden vis. Det blev en online-indsamling på Kickstarter.

”Atlas er lukningstruet, hvis ikke vi skaffer finansiering hurtigst muligt. Vi bruger ikke store summer på lønninger eller flotte kontormøbler, men på at skabe det indhold, vi tilbyder frit tilgængeligt på vores hjemmeside hver dag. For at vi kan blive ved med det, har vi brug for økonomisk hjælp,” indledte Atlas sin opfordring til netbrugerne.

Målet blev sat til 250.000 kroner, som skulle indsamles senest i dag – 16. maj 2017 klokken 11.31. Hvis ikke alle pengene blev rejst, ville Atlas lukke.

Sent i aftes blev målet nået. I alt 420 personer har bidraget med 251.725 kroner. Det har overrasket Kristoffer Granov, at det lykkedes.

”Jeg synes, det har set svært ud,” siger han og fortsætter:

”Det giver en følelse af enorm taknemmelighed, at folk synes, vi laver noget, som er værd at støtte. Man bliver nok også lidt ydmyg af det.”

Hvad var der sket, hvis I ikke fik den kvarte million kroner?

”Så skulle vi lukke, det er der ingen tvivl om. Det er ganske enkelt et spørgsmål om at betale huslejen.”

Med de indsamlede midler kan Atlas køre videre i et halvt års tid, hvor de kan forsøge at få økonomien til at hænge sammen, fortæller Kristoffer Granov.

Hvor skal pengene komme fra fremover?

”Arrangementer, undervisning, annoncer, kurser og et mere strategisk fokus på vores medlemmer. Den seneste måned har også vist, at der er andre områder, hvor vi kan tjene penge på vores journalistiske produkt uden at gå på kompromis med indholdet. Vi har dog også sagt nej til nogle halv-korrupte advertorial-kampagner den sidste måned,” siger Kristoffer Granov.

Hvad betyder halv-korrupte?

”Jeg synes, det er vanvittigt, at nogen vil kalde det uafhængig journalistik, hvis de betaler os for at skrive, at deres produkt er helt vildt godt. Det har ingen gang på jord hos os, selvom jeg ved mange i branchen sikkert er uenige.”

Men Kristoffer Granov understreger, at støtte i en eller anden forstand vil blive nødvendig igen på et tidspunkt.

”Det er umuligt at være uafhængigt medie uden en eller anden form for mediestøtte, især fordi mediestøtten skaber nogle strukturelle forvridninger, som er ret voldsomme,” siger Kristoffer Granov og henviser til, at de gamle medier modtager markant mere i mediestøtte end nye digitale medier i dag.

Håber at få støtten tilbage

Det er ikke muligt at klage over afgørelser i Medienævnet. Men Kristoffer Granov fortæller, at Atlas har tænkt sig at opfordre nævnet til at genoverveje, om støtten kan udbetales.

Han mener, nævnet slår for hårdt ned på teknikaliteter og overser det journalistiske i projektet.

”Man må grundlæggende forvente, at et udviklingsprojekt ikke kan udføres 1 til 1, som det blev beskrevet i ansøgningen. Vi befinder os i en branche, som udvikler sig nærmest dagligt. Hvis man ikke har albuerum til at ændre strategien undervejs, er loven forfejlet.”

Der er også nogle af punkterne, som nævnes i Medienævnets tilbagekaldelse, som Kristoffer Granov ikke kan genkende. Han ved ikke hvilke markedsføringstiltag, der ikke er gennemført, og han afviser, at Atlas ”trods flere anmodninger”, ikke har indsendt regnskab eller opgørelse over indtægter og udgifter vedrørende udviklingsprojektet.

”Det er forkert. Selvfølgelig har de fået den opgørelse, hvor vi har godtgjort, at vores egenfinansering er på plads, og hvad vi har haft af indtægter. Vi kunne ikke sende det endelige reviderede årsregnskab, for det var ikke færdigt endnu.”

For mange tekniske forhindringer

Kristoffer Granov ærgrer sig over forløbet, som han mener har været alt for bureaukratisk og svært at gennemskue.

I jublede, da I var en af de første til at modtage over en million kroner i innovationsstøtte i 2014. Hvordan har I oplevet forløbet?

”Det er en rigtig god ide med innovationspuljen, og vi har været helt vildt taknemmelige og følt et stort ansvar for de penge og den publicistiske opgave, der fulgte med. Men jeg synes, der er for mange tekniske forhindringer for at lave innovation og eksperimenter. Man kan ikke både eksperimentere og gå med livrem og seler,” siger Kristoffer Granov.

Medienævnet består af syv medlemmer, som er udpeget af kulturministeren. Frem til 31. december 2017 er de syv medlemmer dr. Jur. Jens Kristiansen (formand), lektor Ida Willig, journalist og selvstændig konsulent Pernille Tranberg, professor Knud Erik Skouby, konsulent Peter Parbo, direktør i Dansk Journalistforbund Linda Garlov og journalistisk direktør i Danske Medier Christian Kierkegaard.

4 Kommentarer

Andreas Marckmann Andreassen
12. DECEMBER 2018
Hej Michael Kjærgård

Hej Michael Kjærgård

Tak for din kommentar. Når jeg klikker på linket til artiklen om Atlas, kommer jeg til den her:
https://journalisten.dk/netmediet-atlas-jubler-18-millioner-i-stoette

Virker det for dig nu?

Mvh
Andreas, Journalisten
Michael Kjærgård
12. DECEMBER 2018
Hvis man klikker på linket
Hvis man klikker på linket til 'Netmediet Atlas jubler: 1,8 millioner i støtte', bliver man viderestillet til EB. Bare så I ved det, redaktion
Jens Møller Nielsen
19. MAJ 2017
Øh ... Nævn lige et dansk
Øh ... Nævn lige et dansk medie, der ikke "har snablen nede i skatteydernes lommer"? Det findes sikkert - men der er godt nok langt imellem. Og mediestøtte er nødvendig, hvis et så lille land/sprog som Danmark vil have et bredt og varieret mediebillede.
Niels Riis Ebbesen
16. MAJ 2017
Hvis et medie kun kan
Hvis et medie kun kan overleve, så længe det har snablen ned i skatteydernes lommer, så leverer dets jounalister ikke en vare som kan sælges, og så er der nok heller ikke ret mange der vil begræde, hvis det må lukke.