Debat

Det er uansvarligt ikke at hæve prisen på DJ’s kontingent

”Vi skal hæve prisen nu, fordi andet er uansvarligt. Forslaget er ikke den nemme løsning, men det er nødvendigt. Det ærgrer mig, at vi bliver nødt til at gøre det i usikre tider, når det burde være gjort i sikre,” skriver hb-medlem Rane von Benzon

Hvis vi skal sikre en sund økonomi i Dansk Journalistforbund (DJ), bliver vi nødt til at smide en tier mere i kassen om måneden. Det foreslår jeg sammen med en række andre medlemmer af hovedbestyrelsen og tillidsvalgte. Det er der tre grunde til:

1) Vores økonomi hænger ikke sammen.

2) Inflationen har også ramt DJ.

3) Det er ikke et spørgsmål, om vi skal finde penge, men hvordan.

Som det er i dag, kan vi under en strejke risikere at skulle skære markant på DJ’s ydelser, fordi sikringsfonden lige nu er grundlaget for, at DJ løber rundt. Forslaget vil være et skridt på vejen til at ændre det.

1) En økonomi i ubalance

Det er efterhånden velkendt, at journalist-, kommunikation- og medieriget fattes penge. I år og næste år har vi et underskud på 882.000 kr. i alt, men i 2025 lyder underskuddet på 3,8 millioner kroner! Det er uacceptabelt.

Det er vel og mærke efter kapitalafkast. Kapitalafkastet burde være med til at sikre, at strejkekronerne i sikringsfonden holder deres værdi, så inflationen ikke æder det op. Men lige nu er det forventede overskud fra vores investeringer med til at sikre dagligdagen i DJ. Hvis ikke vi regner kapitalafkastet med i budgettet, lyder underskuddet fra 2023 til 2025 på 11 millioner kroner.

Hvis vi strejker i 2025 med det næverende budget, risikerer vi at skulle finde, hvad der svarer til syv årsværk i DJ, fordi driften er afhængig af strejkekassen. Det vil tilmed være i en tid, hvor vores strejkende medlemmerne vil være dybt afhængige af vores ansattes kræfter. Det faktum vil samtidig gøre vores position over for arbejdsgiverne svagere i en faglig strid.

2) Inflationen har ramt alle

Det har været hårde måneder for DJ, hvor uhyggeligt mange kolleger er blevet fyret.

Denne tragiske situation ændrer også på forudsætningerne for vores budget.

Indtægterne fra kontingentet, som vi budgetterer med, ligger på et historisk højt niveau, fordi vores ledighed har været historisk lav. Den seneste medlemsopgørelse viste et fald i antallet af fuldt betalende medlemmer, og med de mange fyringer, nedskæringer i freelanceopgaver og en usikker økonomi er det mest realistisk, at indtægterne fra kontingentet falder, fordi flere får nedsat kontingent.

 Vores forslag handler om rettidig omhu. En tier mere om måneden får os lidt ad vejen.
Rane von Benzon, hovedbestyrelsesmedlem, DJ

Og så kommer udgifterne. Budgettet er lavet på baggrund af historisk viden og ikke fremtiden. Den største post på budgettet er udgifterne til løn, som vil stige markant mere, end budgettet foreslår, fordi de ansatte naturligvis også får store lønstigninger pga. inflationen.

Derfor handler vores forslag også om rettidig omhu. Vi må forvente, at vi skal finde flere penge i budgettet, end der er lagt op til. En tier mere om måneden får os lidt ad vejen.

3) Det er ikke et spørgsmål, om vi skal finde penge, men hvordan

Til delegeretmødet har vi i hovedbestyrelsen indstillet, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal finde steder at spare. Nogle argumenterer for, at den arbejdsgruppe måske er tilstrækkelig til at finde 3,6 millioner kroner, men jeg er uenig.

Hæver vi kontingentet med en tier, giver det os 1,6 millioner kroner mere om året. Det er langt bedre end at fjerne medlemstilbud for 1,6 millioner kroner, og jeg mangler at se et bud på, hvor man så vil finde pengene, når man afviser dette eneste konkrete forslag.

Vi foreslår, at prisstigningen først træder i kraft fra 1. januar 2025. Det skyldes dels inflationen, dels at underskuddet stiger med 500 procent fra 2024 til 2025. Vi har altså brug for indtægterne allerede fra januar i 2025 og ikke først til september, hvor næste delegeretmøde formentlig tidligst kan hæve kontingentet.

Vi skal hæve prisen nu, fordi andet er uansvarligt. Forslaget er ikke den nemme løsning, men det er nødvendigt. Det ærgrer mig, at vi bliver nødt til at gøre det i usikre tider, når det burde være gjort i sikre. Men det er ikke argument for at udskyde en uundgåelig beslutning igen.

Jeg ser frem til at diskutere fremtidens økonomi på delegeretmødet i weekenden!

Rane von Benzon er hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Journalistforbund

 

2 Kommentarer

Kristine Bøndergaard Høeg
21. APRIL 2023
Hvad der er uansvarligt er, at DJ ikke kigger indad, før de rækker indsamlingsbøssen frem mod medlemmerne. Jeg er forvejen en af dem, der ikke arbejder på OK (det har jeg stort set aldrig gjort i mit 25-årige arbejdsliv i mediebranchen), men jeg har troligt betalt, fordi - solidaritet. Men det ord begynder sgu at miste glansen, når DJ kun er solidarisk med sig selv. Øv! Hvis mit kontingent stiger, bliver jeg alvorligt nødt til at overveje mit tilhørsforhold. Juridisk hjælp og gruppeliv kan jeg få mange andre steder. Tænk, at I vil være det bekendt!
Michael Kjærgård
21. APRIL 2023
4)* DJ må tilpasse sig medlemmernes virkelighed.
Fantasilønningerne og de andre gyldne vilkår i forbundshuset vil være et godt sted at begynde.
* Erstatter 1-3)
data_usage
chevron_left
chevron_right