”Det er et angreb på nerven i vores moderne oplyste samfund”

Deadline-redaktionens målsætning om at have 38 procent kvinder som kilder bliver kritiseret af kønsforsker Hans Bonde: ”Det her går ud på at håndplukke kvinder i kraft af deres køn og ikke deres meritter.” Redaktionschef: ”Vi er nødt til at gøre noget anderledes i en periode”
  • Foto: Jonas Pryner Andersen
    Lotte Folke Kaarsholm i 'Deadline'-studiet med Rebecca Adler-Nissen og Stuart Ward den 22. september.
06.11.2017 · 15:38
Som Journalisten beskrev tidligere i dag, har 'Deadline' med succes indfriet sin målsætning om at løfte andelen af kvindelige kilder fra 25 til 38 procent. Men begejstringen er til at overse hos professor Hans Bonde, der forsker i køn og idrætshistorie ved Københavns Universitet.

”Det er et angreb på nerven i vores moderne oplyste samfund. At det alene skal være evner og meritter og ikke køn, klasse eller race, der giver adgang til særlige privilegier. Her piller man ved meritokratiet og værdierne i oplysningstanken ved at give en særlig adgang til ’Deadlines’ studier, hvis blot man har et bestemt køn,” siger Hans Bonde. 

Hos ’Deadline’ afviser redaktionschef Heidi Robdrup kritikken. 

”Man er nødt til at gøre noget anderledes i en periode, hvis man vil sikre, at man gør op med en dårlig vane. Og jeg kan se, at man kommer ingen vegne med den gode vilje. Når jeg om nogle år med sikkerhed kan sige, at vi er gode nok til at scanne markedet for kilder uden at skele til køn, så nedlægger vi det her projekt. Men i dag er faktum, at medierne diskriminerer kvinder og ikke mænd,” siger Heidi Robdrup.

Hans Bonde er arg modstander af alt, hvad der lugter af kvoter og positiv særbehandling. 

Det er et angreb på nerven i vores moderne oplyste samfund. At det alene skal være evner og meritter og ikke køn, klasse eller race, der giver adgang til særlige privilegier.
Hans Bonde, professor

”Jeg forstår slet ikke, at et public service-medie som DR kan tillade sig at anvende et totalt irrelevant kriterium som køn for sit ekspertbrug. Min egen interesse for ’Deadline’ er dalet. Og min agtelse for programmet som et fagjournalistisk organ er faldet betragteligt,” siger Hans Bonde.  

Han har tidligere afdækket ulovlig positiv særbehandling inden for kunst og forskning i en række forskningsartikler. 

En målsætning - ikke en kvote

På ’Deadline’ har værktøjerne været en konkret målsætning om at nå op på 35 procent kvinder i programmet (nu 38 procent, red.), en tavle på redaktionen, som visualiserer kildernes køn, samt en regel om, at der skal være mindst et kvindenavn på blokken, når der diskuteres mulige kilder til aftenens program. Kan man ikke komme i tanke om en relevant kvindelig kilde, så afsættes der tid til at finde en ny kilde på emnet, som enten kan være en kvinde eller en mand.

’Deadline’ siger, at der kun er tale om en målsætning og ikke en kvote. Hvorfor er det så et problem i dine øjne?

”Det er en uformel kvote, og de har ovenikøbet overopfyldt den. Det vil være vidunderligt, hvis der kommer flere kvindelige topforskere, og flere kvinder kvalificerer sig til at optræde i ’Deadline’. Men det her går ud på at håndplukke kvinder i kraft af deres køn og ikke deres meritter,” siger Hans Bonde.  

Det her handler ikke kun om kvinder, det handler om at finde nye kilder, og om at scanne de forskellige emner for, om der er kommet andre og nye kilder til siden sidst.
Heidi Robdrup, redaktionschef på 'Deadline'

”Kvinderne bliver ikke taget alvorligt, når de bliver taget ind, fordi de skal opfylde en indforstået kvote eller målsætning. Det er ikke til kvindernes fordel, hvis man begynder at se dem som et B-hold, der skal have særbehandling i medierne. ’Deadline’ vil det bedste, men ender måske med at skabe større problemer for kvinderne, end der var i forvejen,” siger Hans Bonde.

Heidi Robdrup mener ikke, det er usædvanligt, at redaktionen giver særlig opmærksomhed til en bestemt gruppe kilder.

”Vi har hjulpet mange kilder gennem tiden til at performe bedre på skærmen. Og vi har historisk hjulpet flest mænd. Men det her handler ikke kun om kvinder, det handler om at finde nye kilder, og om at scanne de forskellige emner for, om der er kommet andre og nye kilder til siden sidst. Herunder også unge mandlige kilder.” 

Er der ikke iboende risiko for, at man fravælger den mest relevante kilde på et givent område, når man har den her målsætning? 

”Når man gør nye ting, er der på kort sigt altid risiko for fejl. Men på langt sigt er jeg overbevist om, at det er en nødvendig investering at bruge mere krudt på, hvordan vi rekrutterer kilder. Og vi inviterer ikke kvinder, der ikke har meritterne i orden. Jeg har respekt for Hans Bondes pointer, men det er ikke mit indtryk, at hans syn på det her er voldsomt udbredt blandt seerne,” siger Heidi Robdrup og fortsætter: 

”Jeg er lige blevet præsenteret for de nye seertal for første halvår af 2017, hvor vi introducerede projektet om flere kvindelige kilder. Og ’Deadlines’ share (andel af alle tv-seere, red.) i det halvår er højere, end det har været i 10 år. Og fordelingen af kvinder og mænd, som ser ’Deadline’, er for første gang lige. Ellers har vi altid haft en overvægt af mandlige seere.” 
 

Magasin: 

Kommentar

06/11/2017 - 17:38

David Trads

Der står, at Deadlines share er er steget i 1. halvår 2017. Hvad med absolutte seertal?

06/11/2017 - 18:54

Mikkel Boye

Deadline og Heidi Robdrup synes ikke at have det samme fokus på den kønslige slagside, når det gælder dækningen af kønsdebatten, hvor fokusset på kvinder er mange gange større, hvor de kvindepolitiske agendaer ofte har forrang. Det synes nogle gange at være mere et kampagnekontor end et journalistisk nyheds og aktualitetsprogram. Mænd taler om økonomi og kvinder taler om køn. Gynocentrismen lever i overflod på Deadline og i Heidi Robdrups hoved.

07/11/2017 - 11:28

Lars Werge

Det fremgår, at køns- og idrætsforskeren Hans Bonde, der primært har udgivet bøger om mænd (https://da.wikipedia.org/wiki/Hans_Bonde#Bibliografi) mener, at meritokratiet er problemløst. Begrebet betyder, at magten gives til dem, der har gjort sig fortjent til den - den, der har udført meritgivende præstationer.
I et mandsdomineret samfund er det mændene, der besidder meritokratiet. Professoren mener, at det ikke kan være en public service-opgave at anvende et "totalt irrelevant kriterium" som at man på en redaktion sætter sig nogle mål for variation i kildevalget. En anden standard kunne være, at man ville spørge flere lønmodtagere og folk-på-gulvet, eller at man i højere grad ville tale med danskere med anden etnisk baggrund.
I mine øjne har idrætsprofessoren misforstået, hvad han udtaler sig om. Og dermed giver han udtryk for en antikveret holdning, der fastholder det maskuline meritokrati.
Det er helt legitimt, hvis han ønsker det sådan. Jeg ønsker noget andet

07/11/2017 - 11:48

Julie Hansen

Jeg mangler i artiklen dokumentation for følgende udsagn om Hans Bonde: "Han har tidligere afdækket ulovlig positiv særbehandling inden for kunst og forskning i en række forskningsartikler" Mig bekendt har Hans Bonde ikke dokumenteret noget, men derimod debatteret. Det er ikke det samme som af afdække, som artiklen skriver.

07/11/2017 - 17:10

Hans Bonde

Kære Julie Hansen
Tak fordi du spørger.
Jeg har gennem de seneste år sammen med advokat (H.), dr. phil., Jens Ravnkilde formået at få afskaffet ulovlig positiv særbehandling af kvinder på universiteter og i forskningsråd primært via en forskningsartikel fra ”Ugeskrift for Retsvæsen”: Nogle omgåelser af EU-retten i den positive særbehandling af kvindelige forskere (den ligger som pdf. frit tilgængelig på nettet). Herefter har de fire involverede universiteter samt Det Frie Forskningsråd undladt at genoptage ulovlige programmer, jf.
https://uniavisen.dk/tilfreds-hans-bonde-alle-kvindefavoriseringer-afskaffet/.
De bedste hilsner Hans (Bonde)

07/11/2017 - 17:15

Hans Bonde

Kære Lars Werge
Tilgiv mig, men det er lidt svært at føre en spændstig og stimulerende debat med nogen, der som dig på forhånd har besluttet sig for, hvordan verden grundlæggende er skruet sammen, således i din optik. "I et mandsdomineret samfund er det mændene, der besidder meritokratiet". Hvem har egentlig lært dig det? Hvor må det være dejligt at leve i en så enkel verden, hvor man altid kan orientere sig ud sikre punkter. Mon ikke ethvert argument fra min side, vil støde mod dette sikre panser?
De bedste hilsner, :)
Hans

07/11/2017 - 20:49

Malene Hald

Hans, det virker som om, du går ud fra, at de kvinder der er blevet brugt som kilder på Deadline ikke har meritterne til det. Bare fordi Deadline ikke før har brugt dem som kilder, er det jo ikke ensbetydende med, at de ikke er kvalificerede til det. Der kan være mængder af grunde til, at de ikke tidligere har haft kendskab til de kvindelige kilder – og eftersom det ikke er noget problem at finde nogen, hvis man lægger sig i selen for det, hvad er så problemet?

Du kan jo ret beset ikke vide, om de kvindelige kilder der er fundet er ligeså kompetente som de mandlige kilder, og deres eneste forbrydelse var, at de ikke var kendt af de medarbejdere på Deadline der leder efter kilder?

Antallet af mennesker der kender til dig siger ikke noget om kvaliteten af dine meritter.

08/11/2017 - 08:00

Hans Bonde

Kære Malene
Jeg er ikke i tvivl om, at de er kvalificerede. Det man skal spørge sig om er, om man får den bedst kvalificerede i studiet, når man begynder at vælge ud fra irrelevante kriterier som køn, socialklasse og etnicitet. En ekspert f.eks. skal ikke repræsentere en grupeidentitet, men et alment standpunkt. Vi underminerer kvindefrigørelsen, hvis vi som seere hver gang spørger os: Er hun inviteret i studiet, fordi hun er den bedst kvalificerede til at udtale sig, eller fordi hun skal opfylde en kvote i den politiske korrektheds navn.
Bedste hilsner
Hans

08/11/2017 - 11:39

Ida Sønderby Rosgaard

Kære alle

Jeg synes, at der er forbavsende mange mænd på ret så mange poster i det danske samfund, som også optræder i DR Deadline og andre medier, selv om de ikke er de bedst kvalificerede. Hverken til posterne ude i samfundet eller til interview i medierne.

Hvordan får vi mon ændret på det?

Jeg vil skynde mig at sige, at jeg ikke er helt så vild med kvoter med usaglig slagside :-)

08/11/2017 - 13:38

christian vangsø bentsen

Ida, kan du ikke berette hvilke mænd du mener burde være erstattet af en kvinde? Du kan bare nøjes med de som har optrådt i Deadline.

Når nu der er "forbavsende mange" af slagsen så er det vel rimeligt at du nævner en håndfuld. Ikk'?

Cherio

C :-)

08/11/2017 - 14:01

Katja Kvaale

Hvis det er mændene, der besidder meritokratiet i et mandsdomineret samfund, og vi angiveligt befinder os i et sådant, har Lars Werge i samme bevægelse mistænkeliggjort sin egen position som forMAND for Dansk Journalistforbund. For hvis det ikke skyldes meritter men køn, hvor mange dygtigere kvinder har han så verfet til side for at komme til? Men det skyldes måske så meritter alligevel, og denne udtalelse skal derfor opfattes som et nedlagt offer for at kompensere for det 'forkerte' mandlige køn i eget tilfælde, mens kritikken stadig gælder for andre mænd?
Mon ikke den til enhver tid siddende formand m/k for Dansk Journalistforbund var bedst tjent med at forsvare meritokrati - altså kompetencemæssig og emnemæssig relevans - i kilder og jobs snarere end halvbagte anklager om diskrimination.

08/11/2017 - 15:16

Ida Sønderby Rosgaard

Ingen nævnt - ingen glemt, Christian :-)

08/11/2017 - 15:51

christian vangsø bentsen

Ida, det man med andre ord kalder en gratis omgang og det sjove ved den slags omgange er at de netop er gratis... :-)

09/11/2017 - 02:08

Ota Tiefenböck

DR rapporterer i dag, at Tyskland fra 2018 skal indføre et tredje køn, angiveligt et såkaldt "inter" eller "diverse". Det er formentlig kun et spørgsmål om tid, hvornår det også sker i Danmark. Det bliver interessant at se, hvad Deadline-redaktionens målsætning bliver til den tid, og hvor mange interer eller diverseer skal optræde i Deadline.

12/11/2017 - 09:24

Malene Hald

Hej Hans

Tak for svar.

Jeg er grafisk designer, og en klassisk metode når man arbejder kreativt er, at bruge et benspænd. Det er svært at være kreativ hvis man får et hvidt stykke papir og bliver bedt om at tegne hvad man har lyst til. Hvis man i stedet for udstukket nogle rammer man skal holde sig indenfor, skal man tænke ud af boksen, for at løse opgaven.

Når Deadline giver sig selv den opgave, at de skal finde kilder af et bestemt køn (eller alder, som de også nævner at de går efter) er det jo netop ikke fordi den kilde de finder frem til, skal repræsentere en gruppeidentitet. Du hører jo ikke værten spørge kilden i studiet: "Nu er du jo kvinde, så kan du ikke med den identitet i mente udtale dig om det Catalanske valg/COP23/læreruddannelserne". Han spørger jo netop til kildens faglighed.

Jeg kan godt forstå, at din automatreaktion på kvoter er den du har. Sådan var min egen også i starten. Jeg havde da bestemt ikke lyst til at blive udvalgt til noget udelukkende baseret på mit køn. Men det er jo faktisk ikke hvad der sker: Ja, jeg kan komme i betragtning til noget fordi jeg er kvinde, men jeg SKAL jo også have de faglige kvalifikationer. Hvis de vil have en kilde i Deadline der er grafisk designer kan de ringe til mig – de vil jo nok ikke spørge, hvis de har brug for en holdning til COP23, alene fordi jeg er kvinde. At være kvinde kvalificerer dig jo ikke til at have holdning om alt mellem himmel og jord.

Prøv at se Deadlines metode som en kreativ metode, en proces til at få researcherne til at tænke ud af boksen. Til lige at bruge 10 minutter mere på at finde en kilde de andre medier endnu ikke har brugt, som kan sige noget nyt og spændende, i stedet for, at det er de samme der altid sidder der. Lige nu er det kvinder de fokuserer på, det kan jo ligeså vel være geografisk placering, etnicitet, uddannelsesniveau eller noget helt fjerde. Hvis de nu fokuserede på geografisk placering, ville din modstand så være den samme?

Jeg er desuden dybt uenig med dig i, at det underminerer kvindefrigørelsen at have fokus på, at invitere kvinder indenfor på de meningsdannende pladser. Det er da sådan set det stik modsatte.

Jeg er også ret glad for politisk korrekthed, som jeg slet ikke opfatter som et skældsord. Som udtryk dækker det jo sådan set over, at man beder folk om at tage være hensynsfuld når de udtaler sig om befolkningsgrupper som ikke ligner dem selv, især hvis den gruppe er placeret lavere på magthierarkiet end de selv er. Selvfølgelig kan man også være for hensynsfuld – det er en anden snak.

Når du bruger udtrykket i dit svar til mig, går jeg ud fra, at du mener, at det alene kan give dig det sidste ord, og dermed give dig ret. Men egentlig virker det bare som en doven måde at verfe mig væk på, fordi du er løbet tør for saglige, faktuelle argumenter.

De bedste hilsner
Malene

14/11/2017 - 05:56

Hans Bonde

Kære Malene
Jeg synes der er noget kommissæragtigt over dette krav, om at kvinder har ret til en bestemt kvote. Det er vidunderligt, når kvinder af egen kraft manifesterer sig i kulturen, som nu da i weekenden fire af de fem nominerede til Bogforums Debutantpris var kvinder. Skulle vi så kræve flere mandlige debutanter nomineret i ligestillingens navn? Aldrig i livet. Vi går ikke på krykker.
Bedste hilsner
Hans

17/11/2017 - 19:54

Malene Hald

Kære Hans

Jeg synes der er noget trist over, de mænd der ikke vil anerkende, ikke forstår, ikke er klar over eller ikke vil indse, at mænd historisk set har fået rigtig meget magt baseret på den kvote der tilgodeser dem: At de er mænd (og hvide).

Uanset hvor kompetente kvinder er, stadig vi rigtig tit i minus, fordi vi er kvinder. Vi skal ofte være meget dygtigere end vores mandlige kollega, alene for at blive opfattet som værende ligeså dygtig.

Nej, det burde ikke være nogen grund til at kræve flere mandlige debutanter, for dem mangler vi næppe nogen af. Der var 4 ud af 5 kvinder i år, men hvad med alle årene før?

I stedet kan vi jo kræve ligestilling for mænd på fx barselsområdet.

Der er ikke noget galt i, at få assistance til at komme frem i verden – mænd har gjort det altid, til alle tider. I kalder det bare ikke krykker, men netværk.

Mvh Malene

18/11/2017 - 08:19

Hans Bonde

Kære Malene
Det er dejligt, at du endelig toner rent flag. Dine stereotype holdninger om "hvide mænd" skal have lov til at stå alene, så kan læserne selv tage stilling til dem.
Alt godt herfra
De bedste hilsner
Hans

Seneste jobopslag

Forbrugerrådet Tænk søger kommunikationsmedarbejder til deltid

Forbrugerrådet Tænk
Ansøgningsfrist: 06.04

Pressechef

Amnesty International Danmark
Ansøgningsfrist: 05.04

Fakta-livsstilsredaktør til DR1

DR
Ansøgningsfrist: 23.03

Journalist til Journalisten

Journalisten
Ansøgningsfrist: 16.04

SoMe- og digital projektleder

Danske Hospitalsklovne
Ansøgningsfrist: 06.04

Presse- og Kommunikationschef

Undervisningsministeriet
Ansøgningsfrist: 08.04

Forsideredaktør

Politiken
Ansøgningsfrist: 27.03

Proaktiv pressekonsulent

Energinet
Ansøgningsfrist: 05.04

Skarp erhvervsjournalist til Dansk Handelsblad

Dansk Handelsblad
Ansøgningsfrist: 05.04

Digital reporter m.m. til DR Sjælland

DR
Ansøgningsfrist: 26.03

Dynamisk webjournalist til Skive Folkeblad

Skive Folkeblad
Ansøgningsfrist: 23.03

Kommunikationskonsulent

Alkohol & Samfund
Ansøgningsfrist: 22.03

Kommunikationskonsulent

Børnerådet
Ansøgningsfrist: 23.03

Komputer for alle søger kreativ og idérig journalist

Bonnier Publications A/S
Ansøgningsfrist: 20.03

Medredaktør

NORDJYSKE Medier
Ansøgningsfrist: 23.03

Nyhedssgrafiker

NORDJYSKE Medier
Ansøgningsfrist: 23.03

Graduate - Video Journalist, Corporate Communication

H. Lundbeck A/S
Ansøgningsfrist: 08.04