»Det er dybt åndssvagt«

Kredsformand John Lykkegaard undrer sig over, at DJ har sløjfet en særlig pulje til freelanceres efteruddannelse, men bevilget efteruddannelse for flere hundredetusinde til DJs egen ledelse. Puljen kan blive tema ved landets generalforsamlinger.

Kredsformand John Lykkegaard undrer sig over, at DJ har sløjfet en særlig pulje til freelanceres efteruddannelse, men bevilget efteruddannelse for flere hundredetusinde til DJs egen ledelse. Puljen kan blive tema ved landets generalforsamlinger.


Hovedbestyrelsen kan se frem til endnu en kritisk udtalelse, når Kreds 4 på tirsdag holder generalforsamling. Formand John Lykkegaard varsler, at man vil støtte op om Kreds 2's tidligere kritik af, at man lukkede forsøget med en efteruddannelsespulje til freelancere på 500.000 kroner. Han undrer sig specielt over beslutningen set i lyset af forbundsledelsens egne efteruddannelser, hvilket også kommer til at fremgå af hans formandsberetning.

»Det er dybt åndssvagt, at man nedlægger en pulje, der har været så stor en succes. En masse freelancere har fået en masse ud af det, og der har været tale om meget små beløb. I den sammenhæng synes jeg, det er relevant at kigge de dyre efteruddannelser til forbundets egen ledelse,« siger John Lykkegaard, der understreger, at han taler på egne vegne – og ikke på vegne af kredsbestyrelsen.

Han henviser til, at tidligere næstformand Fred Jacobsen og nuværende direktør Linda Garlov henholdsvis har været og er i gang med længere og kostbare uddannelsesforløb betalt af forbundet.

»Der er intet personligt i det, og det er selvfølgelig helt fint, at forbundet efteruddanner sine ansatte. Nu ved jeg ikke, hvad uddannelserne har kostet, men der er sikkert tale om flere hundredetusinde kroner, og det er altså mange penge, når man sammenligner med, hvor mange freelancere, der kunne have fået efteruddannelse for de penge,« siger John Lykkegaard.

Nuværende næstformand i Dansk Journalistforbund Lars Werge:

»Der var tale om nogle ret store beløb, og derfor er jeg også ret sikker på, at Hovedbestyrelsen var inde over beslutningerne om at bevilge de efteruddannelser,« siger han.

I dag drager Lars Werge på en større tur rundt i hele Danmark for at være med til en række generalforsamlinger. Han regner med, at emnet med efteruddannelsespuljen kommer til at dukke op flere gange.

»Jeg har på fornemmelsen, at der er flere, der ikke er tilfredse med den beslutning. Jeg synes også, det var en super god ordning, men det var en forsøgsordning. Da den blev besluttet på et delegeretmøde, blev det også besluttet, at det var HB, der skulle tage stilling til om den skulle fortsætte, og det besluttede HB at den ikke skulle. Men hvis delegeretmøde 2013 beslutter, at der skal være en efteruddannelsespulje igen, så må det være sådan,« siger Lars Werge.

9 Kommentarer

Finn Arne Hansen
4. MARTS 2012
Re: »Det er dybt åndssvagt«

Hej Mogens. Tak for opklaringen. Men er der noget i vejen for, at ophavsretspuljen evt. betalte den halve million? Som jeg husker det, er den ved at sprænges af penge, der har svært ved at finde ejermænd?

VH

Finn Arne Hansen, fra i dag formand for Kreds Fyn

Mogens Blicher Bjerregård
2. MARTS 2012
Re: »Det er dybt åndssvagt«
Selvfølgelig påvirker debatten mig, og så skal vi efter min mening finde løsninger, som virker bedre end en DJ-pulje kan. DJ's hovedbestyrelse har nedsat en arbejdsgruppe, der lige nu forsøger at komme med bud på, hvad vi gør herfra. Jeg synes, vi nu skal vente, til den gruppe kommer tilbage til hovedbestyrelsen
morten bruun
1. MARTS 2012
Re: »Det er dybt åndssvagt«

Hej Mogens

Det er korrekt, at ophavsretsfonden ikke har noget at gøre med hverken forsøgspuljen eller intern efteruddannelse. Jeg er med på, at puljen var en forsøgsordning. Og jeg er fuldstændig - fuldstændig som i Helt Og Aldeles - enig i, at DJ skal føre en anstændig personalepolitik - og derfor er det beklageligt, at tingene blandes sammen. Men hvordan stiller du dig til den debat, der kører? Har den ændret dine standpunkter - eller bidraget til innovative ideer?

Vh/

Morten

Mogens Blicher Bjerregård
1. MARTS 2012
Re: »Det er dybt åndssvagt«

Politisk uenighed og meninger, der brydes, skal vi have plads til, for det er den måde, vi udvikler os på. Men inden denne debat blander alting sammen, vil jeg gerne slå tre ting fast:

Ophavsretsfonden har intet med hverkent forsøgspuljen eller intern efteruddannelse at gøre. Vederlag for videreudnyttelse, rettighedspenge via Copydan etc går i videst muligt omfang til de rettighedshavere, hvis stof er blevet videreudnyttet. Det er vigtigt, at understrege, at sådanne midler tilhører rettighedshaverne. De penge fra vederlagene, der anvendes centralt, anvendes meget målrettet til formål, der på den ene eller anden måde er med til at sikre, at der også i fremtiden kanaliseres rettighedspenge til de rette personer.

Efteruddannelsespuljen var en forsøgsordning, som delegeretmødet havde besluttet skulle løbe over to år. Efter udløbet har hovedbestyrelsen på helt demokratisk vis valgt at det var så det. Husk på, at der før perioden heller ikke var en sådan udligningsordning betalt af kontingentmidler.

Jeg finder det dybt beklageligt, at puljen blandes sammen med DJ's personalepolitik. To ting, der intet har med hinanden at gøre. Jeg er stolt af, at vi i DJ kan føre en anstændig personalepolitik, hvor efter- og videreuddannelse af såvel vores ledere som medarbejdere er en del af den buket af løn- og arbejdsvilkår, der gælder i en dynamisk og innovativ organisation.

Finn Arne Hansen
1. MARTS 2012
Re: »Det er dybt åndssvagt«
Var det i virkeligheden ikke den svulmende ophavsretsfond, der betalte gildet? Så spares der jo ikke noget på DJ's budget?

Flere