Det danske pressekort skal være internationalt

Pressekortet fra Dansk Journalistforbund bliver måske i fremtiden et kombineret dansk og internationalt pressekort. DJ har fået grønt lys til at færdigudvikle et pilotprojekt sammen med International Federation of Journalists. Nu venter IFJ.

Pressekortet fra Dansk Journalistforbund bliver måske i fremtiden et kombineret dansk og internationalt pressekort. DJ har fået grønt lys til at færdigudvikle et pilotprojekt sammen med International Federation of Journalists. Nu venter IFJ.

Pressekortet fra Dansk Journalistforbund får højst sandsynligt langt større værdi end det allerede har i dag.

Hovedbestyrelsen i forbundet har således besluttet, at det nuværende pressekort også skal udstyres med en international side, og dermed kunne benyttes i hele verden.

»Det vil betyde, at vores pressekort vil få en merværdi i forhold til alle andre pressekort,« siger formand for DJ, Mogens Blicher Bjerregård, der har fået hovedbetyrelsens mandat til sammen med IFJ at færdigudvikle pilotprojektet.

Dansk Journalistforbund er indstillet på at betale en rundsum til IFJ som kompensation for det følgende tab af salg af individuelle internationale pressekort i Danmark.

Til gengæld behøver medlemmerne af Dansk Journalistforbund ikke at spekulere i at anskaffe sig både et dansk og internationalt pressekort.

Umiddelbart er generalsekretæren i IFJ, Aidan White, positiv over for idéen, som vil blive præsenteret for IFJ på det kommende møde den 15. november.

0 Kommentarer