Det britiske journalistforbund afværger konkurs

National Union of Journalists (NUJ) er ude i en alvorlig økonomisk krise, der truer forbundets eksistens. Ny spareplan betyder færre ansatte og dårligere vilkår for freelancere.

National Union of Journalists (NUJ) er ude i en alvorlig økonomisk krise, der truer forbundets eksistens. Ny spareplan betyder færre ansatte og dårligere vilkår for freelancere.

Det britiske journalistforbund er i så alvorlige økonomiske problemer, at forbundets ledelse i sidste uge meddelte det bestemmende organ National Executive Committee i NUJ, at der var behov for øjeblikkelig handling. Ellers ville journalistforbundet være insolvent til oktober.

Fredag blev spareplanen godkendt og den betyder besparelser, der svarer til, at antallet af medarbejdere reduceres fra 47 til 38. Desuden vil freelancejournalister få lavere kompensation, når de ikke har opgaver.

I mailen, der blandt andre var underskrevet NUJ-præsident Donnacha Delong, hed det:
»Det er ikke en mulighed ikke at foretage sig noget.«

Den dårlige økonomi er resultatet af, at mange britiske journalister – på især lokale og regionale medier – har mistet deres arbejde og forladt branchen. På fem år har forbundet mistet 18 procent af medlemmerne.

Journalisten skrev i sidste nummer om Dansk Journalistforbunds økonomi, hvor overskuddet stammer fra renteindtægter fra strejkekassen. Til sammenligning har DJ dog en stigende medlemsskare og stabil økonomi.