Det britiske journalistforbund afværger konkurs

National Union of Journalists (NUJ) er ude i en alvorlig økonomisk krise, der truer forbundets eksistens. Ny spareplan betyder færre ansatte og dårligere vilkår for freelancere.

National Union of Journalists (NUJ) er ude i en alvorlig økonomisk krise, der truer forbundets eksistens. Ny spareplan betyder færre ansatte og dårligere vilkår for freelancere.

Det britiske journalistforbund er i så alvorlige økonomiske problemer, at forbundets ledelse i sidste uge meddelte det bestemmende organ National Executive Committee i NUJ, at der var behov for øjeblikkelig handling. Ellers ville journalistforbundet være insolvent til oktober.

Fredag blev spareplanen godkendt og den betyder besparelser, der svarer til, at antallet af medarbejdere reduceres fra 47 til 38. Desuden vil freelancejournalister få lavere kompensation, når de ikke har opgaver.

I mailen, der blandt andre var underskrevet NUJ-præsident Donnacha Delong, hed det:
»Det er ikke en mulighed ikke at foretage sig noget.«

Den dårlige økonomi er resultatet af, at mange britiske journalister – på især lokale og regionale medier – har mistet deres arbejde og forladt branchen. På fem år har forbundet mistet 18 procent af medlemmerne.

Journalisten skrev i sidste nummer om Dansk Journalistforbunds økonomi, hvor overskuddet stammer fra renteindtægter fra strejkekassen. Til sammenligning har DJ dog en stigende medlemsskare og stabil økonomi.

3 Kommentarer

Mogens Blicher Bjerregård
29. MAJ 2012
Re: Det britiske journalistforbund afværger konkurs

Jeg vil gerne understrege, at DJ har en sund og solid økonomi og at der ikke siden konflikten i DR i 2002 er taget penge fra konfliktfondens formue - tværtimod er formuen i dag væsentlig højere end før konflikten mod DR. - DJ's økonomi er godkendt af delegeretmødet, og lige siden 2002 har DJ hvert år samlet set haft overskud - enkelte år endda flere millioner kroner, som hver gang er lagt ned i konfliktfonden. Derimod er det korrekt, at vi enkelte gange kun har haft overskud i kraft af renteindtægterne. Ro på!

Når Finn Arne skriver, at kontingentet til sikringsfonden bliver anvendt i løbet af året, er det jo fordi delegeretmødet for længst har besluttet, at de to kasser, forbundet og sikringsfonden skal ses som en helhed. Det giver også mening, når vi for eksempel gennemfører overenskomstforhandlinger eller på anden måde hjælper medlemmerne indviduelt i kontraktforhandlinger. Det har altid været en del af sikringsfondens mål også gennem forhandlinger at sikre ordentlige vilkår for medlemmerne. Selv med ekstraordinære udgifter i år og færre indtægter, fordi arbejdsløsheden fortsat er rigelig høj, er der udsigt til en bundlinje, der vil gå i plus.

 mvh Mogens Blicher Bjerregård

Bodil Rohde
29. MAJ 2012
Re: Det britiske journalistforbund afværger konkurs

Kære Finn Arne

Tak for, at du har gjort opmærksom på Faktaboksen med oplysninger om Sikringskassen.

Det kan godt være, at det er lovligt tilladt at bruge midler og renteindtægter fra Sikringsfonden til driften i DJ.

Men grunden til at jeg synes, at det er nødvendigt med en Sikringsfond, er, at der så er penge til vore kolleger i konfliktsituationer.

Det er ikke godt, hvis penge og renteindtægter fra fonden bliver brugt til DJs drift.

Venlig hilsen

Bodil Rohde

Finn Arne Hansen
29. MAJ 2012
Re: Det britiske journalistforbund afværger konkurs
I den omtalte artikel var der en faktaboks, der viste, at vi har tabt en lille håndfuld medlemmer, selv om målsætningen er en stigning på tre procent om året. Og det er ikke kun renteindtægter fra strejkekassen, der sikrer overskuddet. HB bruger også løs til driften af de 9 mio. kr., der indbetales til sikringsfonden. Så der er al mulig grund til også at passe på i DJ.