Det bliver lidt nemmere at være EU-journalist

Det bliver nemmere at være EU-journalist. I hvert fald betyder en ny afgørelse i EU-Parlamentet, at det fremover er muligt at se, hvilke politikere der har stemt for eller imod et beslutningsforslag med indførelsen af obligatorisk elektronisk afstemning.

Det bliver nemmere at være EU-journalist. I hvert fald betyder en ny afgørelse i EU-Parlamentet, at det fremover er muligt at se, hvilke politikere der har stemt for eller imod et beslutningsforslag med indførelsen af obligatorisk elektronisk afstemning.

Det er Junibevægelsen, der har været med til at fremsætte forslaget om mere åbenhed i EU-Parlamentet, som gør alle beslutningsafstemninger offentligt tilgængelige, mens ændringsforslag fortsat ikke vil være muligt at se elektronisk.

De nye regler for offentlighed omkring de enkelte politikeres afstemninger er kun til fordel for journalister, der forsøger at følge med i EU's komplicerede beslutninger, mener EU-redaktør ved Politiken Jens Bostrup.

»Alt andet lige vil det være en fordel, at vi kan tjekke politikernes afstemninger elektronisk, det er helt afgørende for vores chancer for at kontrollere, om politikernes handlinger følger deres ord,« siger Jens Bostrup.

Tidligere har beslutningsafstemninger fundet sted ved håndsoprækning, dog har medlemmerne selv haft mulighed for at kræve elektronisk afstemning ved mere kontroversielle afgørelser, forklarer Jonas Ludvigsen, der er pressemedarbejder for Junibevægelsens Hanne Dahl. Han jubler ikke overraskende ligeledes over de nye, mere åbne regler i EU-Parlamentet:

»For journalister betyder ændringen, at de fremover hurtigt vil kunne se, hvad hver eneste politiker har stemt, mens de tidligere måtte spørge hver enkelt politiker for at få svar på det,« siger Jonas Ludvigsen.

Resultaterne af de elektroniske afstemninger i EU-Parlamentet kan ses på webadressen http://www.europarl.europa.eu/

0 Kommentarer