”Det bekymrer mig, om vi har boret et hul i bunden af forbundets kasse”

DJ har brugt knap 500.000 på Kforum-kurser for K-medlemmer. DJ Kommunikations formand sår tvivl om effekten: ”Jeg frygter, at der pludselig er brugt en lille million, uden at vi har sikkerhed for at få resultatet, vi vil have.” Lars Werge deler ikke Per Roholts bekymring

På 11 måneder har Dansk Journalistforbund brugt knap en halv million kroner på kommunikations-kurser og forplejning hos medie- og kursusvirksomheden Kforum.

Pengene går til at give DJ-medlemmer 50 procents rabat på kurser om for eksempel Facebook, videoproduktion og co-creation. DJ dækker 40 procent af prisen, mens Kforum betaler 10.

Formålet med rabatten er at fastholde og tiltrække K-medlemmer til forbundet. Det sker i en tid, hvor der er rift om kommunikatører blandt flere fagforbund. Men formanden for DJ Kommunikation, Per Roholt, sår tvivl om rabattens effekt:

”Jeg tror, det rammer for få. Hvis man gerne vil fortælle flest mulige, at vi skaber værdi, er jeg ikke sikker på, at det her er det mest effektfulde tilbud. Hvis vi havde brugt penge på en social media-kampagne målrettet kommunikations-branchen, var vi kommet meget bredere ud med budskabet,” siger han.

Frygter at det koster en lille million

Ordningen har kørt siden november 2016. En opgørelse viser, at 429.488 af forbundets kroner i perioden fra november 2016 til september 2017 gik til at give 136 DJ-medlemmer tilskud til deltagelse i kurserne. Det svarer til 3.158 kroner per kursist i gennemsnit.

Ordningen er siden fortsat, så den samlede, aktuelle udgift må forventes at være højere.

I budgettet for 2018 er der afsat 400.000 kroner til rabatordningen. Hvis posten i budgettet holder, vil der altså være brugt mere end 830.000 kroner på ordningen, når 2018 er omme.

”Det her er et greb i værktøjskassen, som jeg synes er blevet voldsomt dyrt. Der er tilsyneladende ikke sat nogen bremse for, hvor mange penge man vil bruge på det. Så jeg frygter, at der pludselig er brugt en lille million, uden at vi har sikkerhed for at få resultatet, vi vil have: Nye medlemmer eller flere medlemmer, der fortsætter i forbundet,” siger Per Roholt.

Stop op og evaluer

Per Roholt understreger, at han ikke kritiserer kvaliteten af Kforums kurser.

”Det handler alene om, om vi lægger for mange æg i én rede. Det kører måned for måned, og det er rigtig mange penge, der løber hurtigt ud. Jeg synes, at vi må stoppe op og sige ”Får vi noget for pengene?” Og hvis ikke, så synes jeg, at man skal stoppe det,” siger Per Roholt.

Før det seneste møde i DJ’s hovedbestyrelse satte Per Roholt derfor kritisk lys på forbundets brug af penge på samarbejdet med Kforum. Han indstillede et forslag om en haste-evaluering af ordningen.

Forslaget blev behandlet på et lukket punkt, men formand i DJ Lars Werge fortæller til Journalisten, at hovedbestyrelsen har godkendt, at der skal foretages en evaluering af ordningen.

Udspillet til det videre forløb ligger hos forretningsudvalget, som mødes næste gang i slutningen af februar.

Per Roholt afviser ikke, at evalueringen kan vise, at ordningen er en god idé.

”Hvis vi har fået 136 nye medlemmer, er det en succes. Men hvis det er eksisterende medlemmer, er det en tilskudsordning til nogle få medlemmer. Det er selvfølgelig fedt for den enkelte, men jeg er ikke overbevist om, at det er en fornuftig måde at bruge forbundets penge på.”

Vil tiltrække K-folk

Baggrunden for ordningen er, at DJ for tiden gør sig ekstra umage for at tiltrække og fastholde kommunikatører. Aktuelt er der hård konkurrence mellem flere fagforbund.

En udløsende begivenhed var, da brancheforeningen Dansk Kommunikationsforening lukkede i 2016. Fagforbundet Djøf købte en del af konkursboet og overtog foreningens medlemsliste. Dette skabte nervøsitet hos DJ, fordi mange af medlemmerne på listen også var medlemmer hos DJ.

”Kommunikatørerne passer naturligt ind hos os,” sagde Djøfs kommunikationsdirektør, Henriette Rald, i 2016 til Journalisten.

DJ's samarbejde med Kforum vokser derfor ud af et behov for synliggørelse.

Ingen blankocheck

Det undrer Per Roholt, at man ikke ved, hvor mange penge der ender med at være brugt på samarbejdsordningen.

”At man laver en ordning uden at kende prisen, undrer mig. Det bekymrer mig, om vi har boret et hul i bunden af forbundets kasse, hvor vi ikke ved, hvor stort hullet er. Jeg synes, at man skulle have sagt: ”Vi tester det af for 500.000 og evaluerer, når pengene er brugt,” siger Per Roholt.

Lars Werge mener ikke, at man på forhånd kunne have sat en grænse for, hvor mange kroner eller pladser samarbejdsaftalen skulle indebære. Han deler ikke Per Roholts bekymring.

”DJ kaster sig ikke ud i sådanne beslutninger med en blankocheck. Rammen for 2018 er 400.000 kroner. Hvis det bliver en succes, kan vi forvente, at det bliver lidt dyrere for DJ. Gør det det, må vi til den tid tage stilling til, om vi skal skrue ned for samarbejdet med Kforum eller køre videre,” siger Lars Werge.

Han genkender heller ikke, at der skulle være usikkerhed for, hvad forbundet får ud af de kroner, der bliver lagt i samarbejdsaftalen.

”Jeg har fået en melding på, at det vil være godt at fortsætte samarbejdet, og vi har i forretningsudvalget besluttet at genforhandle samarbejdsaftalen for 2018 – blandt andet på baggrund af erfaringerne.”

3 Kommentarer

Finn Arne Hansen
30. JANUAR 2018
Puljede, ikke lukkede, skulle
Puljede, ikke lukkede, skulle der stå i mit indlæg. Mobilens stavekontrol drillede.
Tommy Kaas
27. JANUAR 2018
Med læsningen af artiklen
Med læsningen af artiklen falder et par ting på plads. Så tror da pokker, at det er svært for os som kursusudbyder at få folk til at melde sig til kommunikationskurser.
Efter min opfattelse kunne kontingentkronerne godt bruges til noget mindre konkurrenceforvridende.
Finn Arne Hansen
27. JANUAR 2018
Det er socialt pivskævt. Selv
Det er socialt pivskævt. Selv med tilskud er de kurser ikke økonomisk tilgængelige for freelancere med lave indtægter og store transportomkostninger til København. Jeg gætter på, at de 136 er ansat i det offentlige, i NGOer og i større virksomheder i København. Hvis vi i stedet lukkede de 420.000 kroner, som DJ Kommunikation får ind i kontingenter med de måske 600.000 kroner, som DJ bruger på det her, kunne vi arrangere langt billigere tilbud til flere. I øvrigt forkasteligt, det skulle behandles på et lukket møde, hvor vores formand ikke kunne deltage i debatten om sit eget punkt. Og nu får vi ikke at vide, om der var en eneste i HB, der havde mandsmod til at sige stop.