Desillusion – 10 stillinger nedlagt i Nordiske Medier

Nordiske Medier har nedlagt fire redaktionelle stillinger og 10 stillinger i alt. Samtidigt har mediehuset startet 50 nye specialmagasiner i 2018. ”Folk er urolige og kede af det,” siger tillidsrepræsentant. Direktøren: ”Det er altid alvorligt for alle parter, når man skal foretage en nedskæring”

Mediehuset Nordiske Medier, der er et datterselskab af Nordjyske Medier, som nedlage ni stillinger onsdag denne uge, har nedlagt 10 stillinger. Fire af de 10 nedlagte stillinger er redaktionelle stillinger. Tre redaktionelle medarbejdere er blevet fyret, mens den fjerde stilling er én, der ikke er blevet genbesat.

”Folk er urolige og kede af det på vegne af de medarbejdere, der ikke skal være her længere,” siger tillidsrepræsentant fra Nordiske Medier Aalborg Camilla Gade. ”Det er aldrig sjovt, når man får at vide, at vi er presset på økonomien.”

Den ene redaktionelle stilling er blevet nedlagt i Nordiske Medier Aalborg, mens de tre andre er fundet hos Nordiske Medier i København. De resterende seks stillinger er fundet i salg og booking. 

”Der er sådan en stemning af desillusion. Vi kan stampe i gulvet og råbe og skrige, og ledelsen kan bare henvise til, hvordan udviklingen er generelt på mediemarkedet, hvor der ikke er nogen steder, hvor der bliver holdt fester,” siger tillidsrepræsentant Allan Bauer.

Ledelsen: Opbremsning nødvendig

Nordiske Mediers administrerende direktør, Morten Petersen, skriver i et mail-svar til Journalisten, at Nordiske Medier ikke længere har ”samme vækst og har derfor måttet lave en opbremsning og justering i medarbejderantallet”.

Han forstår godt, at medarbejderne er kritiske over for nedskæringerne.

”Vi har en god virksomhed, og det er altid alvorligt for alle parter, når man skal foretage en nedskæring,” skriver han.

Har oprettet 50 specialmagasiner

Medarbejderne i huset fik besked om stillingsnedlæggelserne den 31. januar efter forhandlinger med ledelsen. Der var ikke mulighed for frivillige fratrædelser. Beskeden fik medarbejderne på Nordiske Medier i København til at sende en udtalelse til ledelsen.

Her skriver medarbejderne:

”Det er med forundring og bekymring, at de redaktionelle medarbejdere på Nordiske Medier København konstaterer, at virksomheden har valgt at skille sig af med to redaktionelle medarbejdere – hvilket svarer til 10 procent af arbejdsstyrken. Vi kan konstatere, at Nordiske Medier både i København og i Aalborg har et overskud, der alt efter regnemetode lander i omegnen af 20 millioner kroner,” skriver medarbejderne.

Af udtalelsen fremgår det, at der i samme periode er sket en ”voldsom stigning” i antallet af udgivne publikationer.

Ifølge Allan Bauer startede mediehuset i 2018 cirka 50 nye specialmagasiner. Nordiske Medier udgiver blandt andet medier som Licitationen, Jern & Maskinindustri, Motor-Magasinet og flere andre fagblade, der omhandler erhvervsliv i Norden.

Hvordan kan I få det til at fungere?

”Det kan vi sådan set heller ikke. Det bliver fra hånden til munden. Vi har tændt advarselslamperne flere gange om, at vi ikke kan klare det længere. Men i stedet løber vi bare stærkere. Nu tror jeg faktisk, vi løber så stærkt, som vi overhovedet kan,” siger Allan Bauer.

Ud over oprettelsen af de ekstra specialmagasiner peger medarbejderne på en række områder, hvor deres arbejdsmængde er blevet øget.

Det er blandt andet produktion af video/foto, opdateringer på web og sociale medier.

”Vi er voldsomt utilfredse. Det er klart. Vi mener ikke, der har været lydhørhed nok hos ledelsen for, at antallet af publikationer og arbejdsmængden er steget så markant igennem de seneste par år, uden at der er fulgt flere redaktionelle ressourcer med. Når det toppes af en nedskæringsrunde, er vi endnu mere uforstående,” siger Allan Bauer fra Nordiske Medier København.

Han roser, at mediehuset i forbindelse med nedskæringerne også har fyret en direktør i ledelseslaget.

De gør et godt job”

I et telefoninterview erkender Nordiske Mediers administrerende direktør, Morten Petersen, at medarbejderne har meget mellem hænderne. 

”Jeg anerkender, at vi løber hurtigere end tidligere. Det gør vi.”

Kan du forstå, at de kan føle sig pressede?

”Ja. Men jeg synes virkelig, de gør et godt job inde på redaktionerne. Det gør jeg virkelig.”

Hvad siger du til deres kritik af, at man opretter flere medier og efterfølgende skærer ned?

”Der skal jeg sige, at mange af de nye magasiner også bliver lavet uden for huset,” siger Morten Petersen.

”Det påvirker naturligvis stemningen, når der sker en nedskæring. Men der er generelt en god stemning i virksomheden.”

Ledelsen har kørt en hård stil”

Derudover er tillidsrepræsentanterne også utilfredse med det forløb, der har været op til fyringerne.

”Den måde, fyringerne er meldt ud på, er foregået meget drypvis, hvilket ikke har været optimalt. Fra medarbejdersiden har det givet anledning til en del usikkerhed, og ledelsen har taget kritikken til sig og undskyldt forløbet,” skriver tillidsrepræsentant Camilla Gade.

Hun fortæller, at ledelsen undervejs i forløbet har orienteret tillidsrepræsentanterne om nedskæringerne. Ledelsen har også været åben for dialog.

Men ledelsen har ”i hele forløbet argumenteret med økonomiske hensyn og har afvist at finde besparelserne andre steder end i de nævnte afskedigelser. Man har også afvist at indgå en fratrædelsesaftale med berørte kollega (en fyret redaktionel medarbejder på Nordiske Medier Aalborg, red.), og det er jeg som tillidsrepræsentant selvfølgelig meget ked af,” skriver Camilla Gade, der tilføjer:

”Jeg synes, ledelsen har kørt en hård stil, hvor det har været vanskeligt som tillidsrepræsentant at forhandle.”

0 Kommentarer