Derfor støtter vi Dragsdahl

OPBAKNING. FreelanceGruppen har besluttet at yde et tilskud på 5.000 kroner til Støtteforeningen for Jørgen Dragsdahl.  

OPBAKNING. FreelanceGruppen har besluttet at yde et tilskud på 5.000 kroner til Støtteforeningen for Jørgen Dragsdahl.

Vi finder det bekymrende, hvis frygten for at vinde en retssag med efterfølgende store sagsomkostninger kan afholde journalister uden fast arbejdsgiver fra at føre en sag, der er så stor og så kompliceret, som der er tale om her.
Vi tager hermed ikke stilling til, om Jørgen Dragsdahl har en retfærdig sag, om hovedbestyrelsen er "dum", eller om Dansk Journalistforbund burde have en anden holdning i injuriesager.

De diskussioner finder vi irrelevante.

Hvis begge sider i denne sag havde tænkt mere med hjernen end med hjertet, så kunne afstemningen i DJ's hovedbestyrelse have fået en anden udgang, og vi kunne have undgået en lang og opslidende debat.
For reelt drejer sagen sig om, at vi har et medlem – en freelancejournalist – der vinder en sag om ærekrænkelser. Han får en erstatning – fint nok – det er jo sådan, vi gør det her i landet.

Problemet er, at Retten i Svendborg kun tilkender ham et skønsmæssigt ansat beløb til dækning af sagens omkostninger.

Retsplejeloven har nogle helt faste regler for sagsomkostningernes størrelse, når det drejer sig om sager af økonomisk værdi. Men når det drejer sig om sager af immateriel karakter, kan retten foretage et skøn over de sagsomkostninger, den tabende part med rimelighed skal dække.

Og det efterlader så Jørgen Dragsdahl med en stor regning til egen advokat.
Man kan altid diskutere, om regningen er rimelig eller ej, eller om Jørgen Dragsdahl kunne have valgt andre måder at få ret på.

Det er irrelevant i denne sag.
Vi forholder os udelukkende til det forhold, at Retsplejelovens regler kan betyde, at en freelancejournalist stilles meget svagt i situationer, hvor han bliver beklikket eller truet.

Af frygt for personlig ruin risikerer vi, at han/hun bider i det sure æble og lader sig kyse af en modpart, der som regel er stærkere og har et stærkere bagland end freelancejournalisten.

Det er det problem, vi gennem vor donation til Støtteforeningen gerne vil hjælpe med til at løse.

– Kristian Melgaard, formand for FreelanceGruppen

0 Kommentarer