Derfor smiler Kenneth endnu bredere end Brian

Siden januar har mange aktører i medieverdenen drukket kaffe i Kulturministeriet – nogle har fået mere til kaffen end andre. Ikke mindst DRs general-direktør, Kenneth Plummer, der har brugt en væsentlig del af sin tid på at påvirke regeringens medieudspil.

MEDIEFORLIG. Kulturminister Brian Mikkelsen slog armene ud til siden og smilede: »Det er en win win-situation,« og understregede dermed, at alle parter i mediebranchen burde være mindst lige så glade for regeringens medieudspil, som den lettere solbrændte minister tydeligvis selv var. I sidste uge fremlagde Brian Mikkelsen (K) regeringens længe ventede oplæg til et medieforlig i Kulturministeriets store mødesal. Kulturministeren var flankeret af Venstres politiske ordfører, Jens Rohde, og de to politikere supplerede ikke alene hinanden godt i valget af skjorter med forårskulør – henholdsvis lyserød og mintgrøn – men også i begejstring.

»Det er danskerne, som skal være glade for dette medieudspil,« overtrumfede Jens Rohde kulturministeren.

På trods af de to politikeres lovprisninger af deres medieudspil har nogle aktører vundet mere end andre.

Mens indholdet af medieudspillet var ukendt for langt de fleste danskere, havde DRs generaldirektør, Kenneth Plummer, en noget bedre fornemmelse af, hvordan regeringen ville tegne det danske mediebillede frem til 2010. Den nye generaldirektør har brugt »en væsentlig del« af sin tid på medieforliget, og generaldirektøren og hans medarbejdere har sat store tykke fingeraftryk på udspillet.

DR anslår selv, at de vil modtage 410 mio. kroner ekstra over fire år på grund af den nye medielicens, der efter planen skal opkræves for apparater, som kan modtage billeder, for eksempel computere og mobiltelefoner. Samtidig slog Brian Mikkelsen på pressemødet fast, at DR både kan og skal levere public service til danskerne på alle nye tænkelige platforme som internet, mobiltelefoner, iPods osv. – uden dog at gøre det til en forretning. Netop det at gå ind over mange platforme har været meget vigtigt for generaldirektøren og hans system at få forklaret kulturministeren og politikerne. DR er nu rustet til fremtiden – i stedet for at køre mod nye udfordringer i hestevogn, mens resten af markedet fortsætter i bil, som en iagttager siger.

»Jeg vil påstå, at DR er dem, som har den største forståelse for mediesituationen i dag og fremtiden på mediemarkedet, og jeg føler virkelig, der er blevet lyttet til mig og mit system i denne proces,« siger Kenneth Plummer.

LIGE EFTER NYTÅR begyndte termokanderne at blive stillet frem til såkaldte kaffemøder i Kulturministeriet. Brian Mikkelsen og hans embedsmænd har siden holdt møder med de fleste af mindst 15 forskellige interesseorganisationer, medievirksomheder og andre aktører, som har interesse i det kommende medieforlig.

Kenneth Plummer har rekorden med tre møder med ministeren, og derudover har der været stor kontakt med ministeriets embedsmænd og folk fra DR. Kenneth Plummer og DR har sideløbende haft mange møder og dialoger med de politiske partiers mediepolitiske ordførere.

TV 2s økonomidirektør, Anders Kronborg, har efterhånden også gået op ad trappen til Kulturministeriet i Nybrogade nogle gange – »117 gange« i forbindelse med forberedelsen af privatiseringen af TV 2 sidste år og to gange i forbindelse med forberedelsen af medieudspillet. Mens DR løb med de store overskrifter, primært med den ny medielicens, har Anders Kronborg og TV 2 fået en mere stille sejr. TV 2 har ikke som DR fået yderligere public service-forpligtelser, og samtidig kan TV 2 udvikle endnu flere nye forretninger. Samtidig ligger det fast, at TV 2 skal privatiseres. Anders Kronborg var dagen efter medieudspillet i godt humør, og det var svært at drive et par kritiske kommentarer ud af ham – også selv om TV 2 ikke har fået tilladelse til at blive sendt som abonnementskanal, og stationen ikke må sende reklamer midt i en udsendelse, når det jordbaserede digitale sendenet på et tidspunkt får premiere.

»Jeg synes, vi er blevet mødt med en forståelse for vores behov. Jeg vil ikke sige, vi laver lobbyarbejde, men vi har en fast løbende dialog, og vi regner med, at vi skal se på de problemstillinger igen i 2009,« siger Anders Kronborg.

Tidligere på året mødtes Brian Mikkelsen og hans embedsmænd med medieindustripolitisk udvalg i Dansk Industri (DI), der i den forbindelse også havde udsendt et oplæg om mediepolitik. DI er kendt som en særdeles stærk lobbyist, men Brian Mikkelsen kan ikke beskyldes for at please DI. For eksempel mener DI, at DR bør få lavet mindst 25 procent af deres produktioner af private aktører uden for huset – eller ca. en fordobling i forhold til i dag. Men Brian Mikkelsens udspil lægger ikke op til, at DR får produceret så meget som ét minuts mere tv uden for huset, end de gør i dag.

Til gengæld er det meningen, at der skal oprettes en public service-fond, der skal støtte produktioner på andre kanaler – og det anser DI som en sejr.

Medieforsker Henrik Søndergaard fra Københavns Universitet peger på, at alle aktører naturligvis har forsøgt at påvirke medieudspillet, og stort set alle har fået små eller store stykker af kagen. Både det frie marked og public service-delen er blevet tilgodeset. Ved sidste medieforlig i 2002 var temaet mere marked og mindre stat. TV 2 skulle privatiseres, og DR skulle udlicitere programmer. I år vil forskeren sige, at DR har været bedre til at tale sin sag.

»Først stikker man DR en på kassen, nu stikker man dem en is,« siger Henrik Søndergaard.

 

Lobbyisternes kamp
Journalisten har set på en række oplæg fra centrale aktører op til regeringens medieudspil. Vi gennemgår her sejre og nederlag for lobbyisterne på baggrund af det endelige udspil.

 

DR
Sejre
DR kan opkræve en såkaldt medielicens på computere, mobiltelefoner osv.
DR må og skal tilbyde public service på alle teknologiske platforme.
DRs bestyrelse skal være professionel – ikke politisk.

Nederlag

DR har ikke som ønsket fået et generelt løft i budgettet på 1,5 procent.

Både og
Nye public service-ydelser skal underlægges værditest.

 

TV 2
Sejre

TV 2 får ingen yderligere indskrænkninger og kan agere på markedet som hidtil.

Nederlag

TV 2 får ikke lov til at sende reklame-breaks i udsendelser, selv om stationen på det kommende jordbaserede digitale sendenet skal konkurrere med landsdækkende kommercielle tv-kanaler, der sender med britiske reklameregler.

TV 2s moderkanal får ikke tilladelse til at sende som abonnementskanal.

TV 2 Regionerne
Nederlag

TV 2 Regionerne havde ønsket en landsdækkende kanal – det fik de ikke.

 

Danske Dagblades Forening
Nederlag

DDF har ønsket, at ophavsretslovens barrierer for tværmedielle aktiviteter og videresalg skal fjernes ved lovgivning, så ophavsretten for ansatte journalister overgår til udgiveren. Ønsket er ikke blevet opfyldt.

 

Dansk Industri
Sejr

Etableringen af en public service-fond giver andre tv-stationer end DR mulighed for at producere public service-tv.

Det slås fast, at DR ikke må tjene penge på nye ydelser og dermed ikke direkte kan konkurrere med private medievirksomheder.

Nederlag

DR skal ikke lægge yderligere opgaver ud til det private produktionsmiljø i forhold til i medieforliget i 2002.

Erhvervslivets licensbetaling bevares.

 

Producentforeningen
Nederlag

Ingen yderligere opgaver fra DR til det private produktionsmiljø.

 

It-branchen
Sejr

Nye tjenester fra DR forelægges en »værditest« , der bl.a. sikrer mod en skævvridning af det kommercielle marked.

Nederlag

Indførelse af licens på computere, mobiltelefoner osv.

 

KODA/Gramex
Nederlag

KODA/Gramex tvinges til at lave et nyt afregningssystem for ophavsret. Det vil sandsynligvis betyde færre indtægter.

0 Kommentarer