Jordskælv

Dobbeltkatastrofe i Syrien gør det svært for danske medier

Siden jordskælvet i Tyrkiet og Syrien har danske medier dækket ofrene i Tyrkiet markant mere end ofrene i Syrien. Og det er der en række grunde til, mener udlandsredaktører.

For lidt over en uge siden blev Tyrkiet og Syrien ramt af et kraftigt jordskælv. Efter mere end en uges krisedækning og breaking-nyheder har jordskælvsofrene og -konsekvenserne i Tyrkiet fyldt markant mere i danske medier end ofrene og konsekvenserne fra samme jordskælv i Syrien.

En gennemgang af nyhedsartikler fra TV 2 og DR, viser, at der er mange flere artikler og tv-indslag med vinkler om jordskælvets konsekvenser i Tyrkiet end med vinkler om konsekvenserne i Syrien.

Kerrin Linde, redaktionschef med ansvar for udlandsdækningen på TV 2 News, anerkender, at dækningen på News ikke har været helt ligeligt fordelt.

”Vi får også henvendelser fra seere, der spørger ’hvad med Syrien?’,” siger hun.

”Vi kan ikke være så tæt på katastrofen i Syrien, som vi kan i Tyrkiet, men vi prøver at holde os selv i ørerne og huske at Syrien også er vigtig at dække,” siger Kerrin Linde.

Hun mener dog, at det er rimeligt at balancen hælder mod Tyrkiet fremfor Syrien.

”Tyrkiet er hårdere ramt end Syrien. Vores hold var i Tyrkiet, og det er der, epicenteret er,” siger hun.

Jordskælvets dødstal er nået op på næsten 36.000 mennesker, hvor af det bekræftede tal i Tyrkiet lyder 31.643 døde og tallet i Syrien lyder 3.581 døde.

Dobbeltkatastrofe

Der er langt større udfordringer ved at dække jordskælvets konsekvenser og ofre i Syrien, end der er i Tyrkiet. Kerrin Linde kalder situationen i Syrien en ”dobbeltkatastrofe”, fordi landet allerede har en række udfordringer at slås med.

”Det er et område med en diktatorisk leder, borgerkrig og oprørskontrollerede områder. Der kan man ikke bare lige rejse ind,” siger Kerrin Linde.

Hos DR erkender ledende journalistisk redaktør på udlandsafdelingen i DR Nyheder, Jakob Krogh, også, at Tyrkiet har fyldt mere i dækningen end Syrien, og at der er flere grunde til det.

”At dække et jordskælv er i sig selv udfordrende, fordi logistikken er så svær. Men den generelle sikkerhedssituation gør det svært at rejse ind i Syrien, og det skaber nogle begrænsninger for hvilke historier, vi har mulighed for at fortælle, og det begrænser vores viden,” siger  Jakob Krogh.

Det har heller ikke for DR været muligt at sende en korrespondent eller et kamerahold af sted. Både DR og TV 2 har derfor måtte ty til andre måder at dække området på.

”Vi bliver nødt til at læne os op ad andre medier, øjenvidner og NGO’er, der er til stede,” siger Jakob Krogh.

Han pointerer, at mange af DR’s indslag i programmer som TV Avisen har været om begge lande – for eksempel med indslag fra Tyrkiet, men med indflyvning om Syrien.

På TV 2 har det også betydet, at de har haft en medarbejder, der har dækket borgerkrigen i Syrien, i studiet, for at fortælle om den dobbeltudfordring, Syrien står i, fortæller Kerrin Linde.

Uanede ressourcer

Både DR og TV 2 NEWS har ønsket at dække naturkatastrofen i begge områder. Men det har indtil videre ikke været muligt for dem selv at være fysisk til stede i Syrien.

Og det er også en udfordring, når man laver tv.

”Det er nemmere for os at få billeder og kilder i Tyrkiet, fordi har vi en freelancer på stedet, og vi havde vores Tyrkiet-medarbejder og en fotograf i katastrofeområdet allerede fra mandag og ugen ud. Hvis vi havde uanede ressourcer, ville vi også dække fra Syrien,” siger Kerrin Linde.

Her er Jakob Krogh helt enig.

”Vi ville helst være til stede i Syrien, så vi selv kunne fortælle, hvad situationen er,” siger han.

Så hvis det bliver muligt i morgen at kunne komme ind i Syrien, ville I så sende et hold af sted?

”Hvis det bliver muligt for os at komme til Syrien på en meningsfuld måde, hvor vi kan rejse og arbejde frit, så vil vi sende nogen afsted. Uden tvivl.”

Balance i dækningen

Både Kerrin Linde og Jakob Krogh fastholder, at redaktionerne husker sig selv på at dække Syrien, og at de gør deres bedste for det. Men de mener også, at det er rimeligt ikke at dække de to lande lige meget.

”Epicentrene for jordskælvene var i Tyrkiet, og det er formentlig også her flest er døde. Derfor gav det mening for os som det første at søge mod Tyrkiet,” siger Jakob Krogh.

Kerrin Linde fortæller, at det politiske landskab også er helt forskelligt i de to lande. Især mener hun, at der er større politiske konsekvenser i Tyrkiet på grund af det kommende valg. Hun mener dog, at det er helt naturligt, at Syriens ofre føler sig glemt.

Hos DR understreger Jakob Krogh, at DR’s dækning af jordskælvene ikke begrænser sig til breaking-dækning de første dage efter jordskælvene.

”Dækningen af jordskælvene i Syrien indtil nu bærer præg af de vilkår, vi arbejder under, og hvor svært tilgængeligt Syrien er. Men vores dækning stopper ikke her. Det er vigtigt for os at vende tilbage løbende og følge udviklingen,” siger Jakob Krogh og tilføjer:

”Forhåbentlig kommer vi snart til Syrien.”

0 Kommentarer