“Der var for mange floskler …”

 Navn: Helle Munksgaard, 42 år.Nyt job: Den 1. juni it- og kommunikationsmedarbejder i Blaabjerg Kommune.Uddannelse: Færdiguddannet på Danmarks Journalisthøjskole i 1999.Jobforløb: Et års ansættelse på Onsdagsavisen Midtjylland, arbejdsløs siden den 1. maj 2001. 

 

Navn: Helle Munksgaard, 42 år.

Nyt job: Den 1. juni it- og kommunikationsmedarbejder i Blaabjerg Kommune.

Uddannelse: Færdiguddannet på Danmarks Journalisthøjskole i 1999.

Jobforløb: Et års ansættelse på Onsdagsavisen Midtjylland, arbejdsløs siden den 1. maj 2001.

 

Hvordan er det at have fået job efter at have været ledig i tre år? Min første følelse var triumf. Jeg har hele tiden vidst, at jeg duede, men som tiden går, bliver det sværere og sværere at holde fast i. Jeg havde søgt 212 stillinger, inden jeg fik jobbet her – og det var også stillinger langt uden for faget, som for eksempel receptionist og markedsføringsassistent.

Hvordan er det at skrive så mange ansøgninger uden at få job? Det er svært at undgå, at ansøgningerne bliver skabelon-agtige. Da jeg havde skrevet 200 ansøgninger og været til otte-ti samtaler, fik jeg hjælp af Jens Grønlund (konsulent i Journalistforbundets JobService, red.). Efter hans coaching skrev jeg 12 ansøgninger, var til fem samtaler og fik et job. Jens fortalte mig, at der var for mange floskler og for lidt substans i mine ansøgninger. Jeg fik besked på at liste konkrete idéer. Som for eksempel at skrive i en ansøgning til et børneteater: »En rundringning til en halv snes daginstitutioner viser, at…«

Hvorfor tror du, at du fik jobbet her? Jeg fik jobbet, fordi jeg havde skrevet en god ansøgning og løst opgaverne tilfredsstillende. 75 havde søgt, 15 løste opgaver og fem var til samtale. Dem fra Blaabjerg Kommune sagde til mig, at da jeg havde været til samtale, var de fire andre ude, så jeg må have været den rigtige.

Hvis du kunne gøre din jobjagt om, hvad ville du så gøre anderledes? Jeg ville komme op på de høje nagler og skrive mindst tre ansøgninger hver uge og aflevere dem personligt. Derudover ville jeg udvælge nogle virksomheder, som jeg ville reseache på og tage ud og besøge.

Hvad tror du bliver svært ved at begynde på et nyt arbejde? Nu er det lykkedes for mig at bilde dem ind, at jeg kan udføre arbejdet, så i begyndelsen vil der være små grønne mænd i maven, for nu skal jeg også til at levere et stykke arbejde.

0 Kommentarer