»Der er betydelig risiko for, at det er direkte forkert«

"Blå blok stopper blødningen," skrev Politiken mandag om en måling, hvor blokken gik 0,2 procentpoint frem. Men pga. den statistiske usikkerhed kunne de »næsten lige så godt« have skrevet den modsatte historie på samme tal, siger ekspert. Politiken: »Der skulle have været mere fokus på usikkerheden«

Det fyger med meningsmålinger i medierne i disse valgkampstider. Og selv om ikke alle resultaterne fra de mange målinger er lige signifikante, så afholder det ikke altid medierne fra at skrive om dem.

Det skete for eksempel mandag, hvor politiken.dk bragte en artikel med rubrikken "Megafon: Blå blok stopper blødningen". Af artiklen fremgik det, at blå blok i en Megafon-måling gik 0,2 procentpoint frem. Det fremgik også, at usikkerheden i målingen var på op til plus/minus tre procentpoint.

Men ifølge Kresten Roland Johansen, underviser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og forfatter til bogen 'En ny undersøgelse viser – eller gør den?', burde Politiken have afholdt sig fra at bruge målingen til at drage nogen konklusion om, hvorvidt blå blok går frem eller tilbage.

”Det er sådan en status-quo måling, som både kan dække over faktisk status quo, fremgang og tilbagegang for blå blok. Det er med andre ord umuligt at udtale sig detaljeret og sikkert om så tætte målinger,” skriver han i en mail til Journalisten.

Det er med andre ord umuligt at udtale sig detaljeret og sikkert om så tætte målinger

Kresten Roland Johansen, underviser og forfatter

Kunne historien – på baggrund af tallene – lige så godt være, at blå bloks blødning fortsætter?

"Ja, det kunne historien næsten lige så godt være. Der er et svagt belæg for rubrikken – men der er betydelig risiko for, at det er direkte forkert," lyder vurderingen fra Kresten Roland Johansen.

Politiken: Den holder lige

På trods af at målingens fremgang til blå blok ligger inden for den statistiske usikkerhed, fortryder politisk redaktør på Politiken Jesper Thobo-Carlsen ikke, at de bragte artiklen.

»Den kan godt forsvares, fordi pointen med artiklen ikke er, at blå blok går 0,2 procent point frem. Pointen er, som overskriften kommunikerer, at de efter en nedtur ikke længere går tilbage. Vi nævner også i artiklen, at den samme tendens samtidig er i Gallups måling, men at den modsatte tendens gør sig gældende i Voxmeters,« siger han.

Men ifølge Kresten Roland Johansen kunne historien næsten lige så godt være det modsatte – altså, at blødningen fortsætter. Så burde I ikke i det mindste have valgt en anden rubrik?

»Det er jeg ikke enig i. Men han rejser jo en grundlæggende diskussion om, om man overhovedet skal lave historier på enkelte målinger, bortset fra de få med rimeligt klare spring på over tre procentpoint. Det synes jeg godt, man kan, hvis man ikke gør for meget ud af dem. Her har vi draget en konklusion i rubrikken – og jeg synes lige, den holder,« siger han.

»Usikkerheden skulle højere op«

Jesper Thobo-Carlsen indrømmer dog, at den statistiske usikkerhed i målingen burde have været nævnt tidligere i artiklen.

Først i artiklens sidste linje bliver læserne gjort opmærksom på, at usikkerheden i Megafons måling er på op til plus/minus tre procentpoint.

»Vores princip er faktisk, at det ikke skal gemmes til allersidst. Det er sket her – og det skal vi stramme op på. Der skulle have været mere fokus på usikkerheden,« siger han.

DR konkluderede på 1,2 procentpoints fremgang

Netop usikkerheden ved målingen blev nævnt i tredje afsnit, da dr.dk sidste torsdag skrev artiklen 'Ny måling: Lille fremgang til rød blok'. Også her blev konklusionen draget på baggrund af en lille bevægelse på 1,2 procentpoint i en meningsmåling.

"Dagens fremgang til rød blok ligger dog inden for den statistiske usikkerhed på 2,3 procentpoint," skrev DR. Det forbehold roser Kresten Roland Johansen  men:

"Den logiske fortsættelse er så, at målingen derfor kun giver et svagt fingerpeg om fremgang for rød blok  reelt kan der være tale om tilbagegang eller status quo," skriver han.

Uffe Tang, politisk redaktør i DR, er dog ikke så bekymret for, om dr.dk i virkeligheden har bragt en artikel, som lige så godt kan være direkte forkert:

»Jeg ville ikke bringe artiklen, hvis jeg troede, konklusionen lige så godt kunne være den modsatte. I vores redaktionelle proces kigger vi bredt ud over de mange målinger, der laves, og vi italesætter mange gange og på mange platforme, at målingerne er behæftet med statistisk usikkerhed. Det gør vi også her, og jeg kan fuldt ud stå inde for det. Vi siger jo ikke, det er et valgresultat  vi siger, det er det bedste bud lige nu,« siger han.​

0 Kommentarer