Den store kontingentkomedie

 

 

Uretfærdigt og asocialt var de ord, der klæbede til hovedbestyrelsens forslag om en storstilet kontingent-omlægning. Håbet var at få et mere gennemskueligt system, der var nemmere at administrere. Det hele faldt på grund af en ubehagelig overraskelse.

14 medlemmer af Journalistforbundets hovedbestyrelse tog til delegeretmøde med håbet om at få en drøm realiseret. De ville have de delegerede til at takke ja til et nyt kontingent-system, som hovedbestyrelsen havde brugt måneder på at stykke sammen.

Men drømmen om den store kontingent-omlægning faldt med et gigantisk suk. En lang debat og måneders forberedelse var spildt, fordi en gruppe studerende fra Odense kom med et overraskende forslag.
Det forslag, de 14 hovedbestyrelses-medlemmer havde med til de delegerede, gik ud på, at DJ-medlemmer med årsindkomster på over 300.000 kroner skulle betale fuldt kontingent. Alle andre med lavere indkomster skulle betale et mindre kontingent, der var reguleret efter års-indtægten.

Som noget nyt skulle den tid være forbi, hvor kontingent-opkrævningen hang sammen med medlemmernes status. En årelang praksis, hvor blandt andet arbejdsløse og medlemmer på uddannelsesorlov slap for at betale kontingent, skulle aflives.

Hovedbestyrelses-flertallet forsøgte at sælge forslaget med argumenter om, at det var lettere at administrere og frem for alt mere retfærdigt.

"Alle behandles ens, fordi lønnen bestemmer størrelsen på kontingentet. Med gradueret kontingent er der ikke længere nogen, som tjener 500.000 kroner om året, der kan tage orlov i to måneder og blive kontingent-fri," sagde forbundets næstformand Fred Jacobsen, der fremlagde forslaget for de delegerede.

Han pointerede, at forslaget ikke var et forsøg på i det skjulte at hive flere penge ud af medlemmerne.

 

Asocialt og uretfærdigt
Ekstra Bladets Thomas Szlavik, der er medlem af hovedbestyrelsen, var modstander af flertallets forslag. Han kaldte det for asocialt, fordi de ledige skulle til at betale, samtidig med at medlemmer med mellemindkomster slipper billigere sammenlignet med det nuværende system.
De delegerede mente også, at retfærdighed var en diskutabel størrelse. Mange syntes, det var asocialt og uretfærdigt, at de arbejdsløse skulle til at betale kontingent. Andre syntes, at det var asocialt og uretfærdigt, at de højestlønnede ikke ydede et større økonomisk bidrag til Journalistforbundet, når nu de tjener så mange penge.
Alle disse grupper med forskellige holdninger til et retfærdigt, gradueret kontingent-system stillede modforslag til hovedbestyrelsens forslag. Eller talte for at nedstemme forslaget.
De studerendes plads i et nyt kontingent-system gjorde det ikke nemmere for de delegerede at finde plottet i forestillingen.
Et hovedbestyrelses-medlem ville have de studerendes kontingent indtægtsreguleret, mens flertallet i hovedbestyrelsen ikke ville indtægtsregulere de studerendes kontingent, men foreslog, at de skulle fortsætte som hidtil med at betale 89 kr., det svarer til 1/5 kontingent.
Tilbage sad de delegerede med et virvar af forslag til, hvordan Journalistforbundet fremover skulle opkræve kontingent.

 

Studenterrabat
Midt i salen sad en gruppe studerende fra Odense og følte sig unfair behandlet. Med deres SU som indtægt mente de, at det var rimeligt, at de betalte det samme, som de ledige skulle ifølge flertallets forslag – altså en ottendedel kontingent. Det forslog de studerende. Og det blev vedtaget.
Hovedbestyrelsen havde ikke forudset, at de delegerede ville bevilge hvert studentermedlem en kontingent-nedsættelse, der svarer til en ekstra pakke cigaretter om måneden.
Skarpt vinklet, så styrtede det hovedbestyrelsens store plan for en omlægning af kontingent-systemet. For at undgå et økonomisk tab trak hovedbestyrelsen sit samlede forslag til et nyt kontingent-system. De delegerede havde nemlig alene vedtaget, at de studerende ville få nedsat kontingentet i det nye system.
"Det er brandhamrende ærgerligt, men vi er nødt til at se de økonomiske konsekvenser i øjnene," sagde Peter Thornvig, formand for Fotograferne, fra talerstolen.
Han var en af de hovedbestyrelsesmedlemmer, der havde drømt om at få indført et nyt kontingent-system.
Studenterrabatten ville koste forbundet cirka 600.000 kroner om året i tabte kontingentindtægter. Og ikke de 300.000 kroner, der blev nævnt fra talerstolen på delegeretmødet.
Inden forslaget kom til afstemning, havde ingen hovedbestyrelses-medlemmer fra talerstolen fortalt de delegerede, hvad de studerendes forslag kostede forbundet. Der var heller ingen, der havde fortalt de delegerede, at flertallet trak deres forslag, hvis de studerendes kontingent-nedsættelse blev vedtaget.
Et forslag om, at medlemmer med årsindtægter over 350.000 kroner skulle betale 10 procent mere end fuldt kontingent, blev ikke trukket. Det blev derimod stemt ned.
Efter denne forestilling var den klare besked fra de delegerede: Om igen! Forfra! l

 

Et vildnis af forslag:
– Forslag nummer et: Et flertal i hovedbestyrelsen (HB) ville indtægtsregulere kontingentet og gøre op med den praksis, at ledige ikke betaler kontingent til Journalistforbundet. Derudover skulle de studerende betale 89 kr., svarende til 1/5 kontingent.
– Forslag nummer to: Et enkelt HB-medlem, Finn Arne Hansen, stillede et forslag, der var identitisk med HBs forslag, men ville lade de ledige og lavestlønnede slippe billigere end i HB-flertallets forslag. Under delegeretmødet skiftede HB-flertallet mening og støttede Finn Arne Hansens forslag i stedet for deres eget.
– Forslag nummer tre: Et enkelt HB-medlem, Carsten Lorenzen, ville indtægtsregulere kontingentet, men foreslog, at medlemmer med en indtægt over 350.000 kroner skulle betale 10 procent oven i det fulde kontingent.

Læs også: Styrket formand fik smæk, Delegeretmødet vildledt, Journalistforbundets hovedbestyrelse, Arbejdsløshed på læberne, Valgt fra, Sløvt fremmøde, Brugsanvisning til bijobregel, Demokratiet nedlagde demokratiet, Delegeretmøde hvert år,, 20 kr. mere i kontingent, DJ accepterer virkeligheden, Overfladisk og spændende, DR-ansatte efterlyser bedre pli, Når magten selv tager magten, 421.000 til Safety Fonden og Kampstjernen Mette

 

0 Kommentarer