Den STORE afsløring

UKYNDIGT. I forrige nummer af Journalisten skulle jeg så - igen - opleve, at mit eget fagblad bragte "afsløringer" om TV 2. Redaktionen kunne således konkludere, at TV 2's direktion og bestyrelse bevidst over for Folketinget har fordrejet virkeligheden om vores økonomiske situation.

UKYNDIGT. I forrige nummer af Journalisten skulle jeg så – igen – opleve, at mit eget fagblad bragte "afsløringer" om TV 2. Redaktionen kunne således konkludere, at TV 2's direktion og bestyrelse bevidst over for Folketinget har fordrejet virkeligheden om vores økonomiske situation.
Og på denne kyniske og løgnagtige måde har TV 2 – ifølge Journalisten – sikret sig politikernes opbakning til, at TV 2's hovedkanal i 2012 må opkræve abonnements-betaling. Dermed sidder adm. direktør Merete Eldrup og bestyrelsesformand Lars Liebst tilbage med sidste stik – efter at have snydt alt og alle.
Redaktionen på mit eget fagblad er ikke på noget tidspunkt i artiklen i tvivl om, at sådan er det foregået. Redaktionen har nemlig fået selveste chefredaktøren på Økonomisk Ugebrev, Morten W. Langer, til at bladre lidt i TV 2's regnskab for 2007.
Jeg kender ikke Morten W. Langer, men jeg ved nu, at jeg ikke skal give meget for hans fine titel og uddannelse som cand. polit. Hvorfor? Fordi flere af hans konklusioner er helt ude i hampen. Og flere af dem er direkte i strid med sandheden.
Men mit åbenbart lige så regnskabskyndige fagblad tror på Morten W. Langer. Og ud fra hans konklusioner bygger redaktionen så sin lange artikel op. Det bliver den desværre ikke mere sand af. Tværtimod.
Og ret beskæmmende. Fordi konsekvensen kunne risikere at blive temmelig skæbnesvanger for flere hundrede ansatte på TV 2 – og vel at mærke alle medlemmer af Dansk Journalistforbund!
Må jeg spørge redaktionen på mit eget fagblad: Hvad var jeres ærinde med den "afsløring"? Overvejede I, at hvis politikerne hoppede på jeres (og Morten W. Langers) limpind, så risikerede I netop at skubbe
TV 2 ud i yderligere økonomisk armod? Og måske ud i en fyringsrunde – i et omfang som i 2008, hvor 200 stillinger blev nedlagt.
Hvem mon havde interesse i at hviske mit eget fagblad i ørerne, at her lå en "rigtig god historie"? Jeg kunne godt nævne nogle stykker. Men jeg undrer mig over, at mit eget fagblad ikke har samme krav om kvalitet, indsigt og integritet, som er grundvilkår for journalister ude i det virkelige liv.
Per Christiansen, medarbejderrepræsentant
i TV 2's bestyrelse

SVAR. Trods en ualmindelig højrøstet retorik fra TV 2's side er det ikke lykkedes at påpege en eneste fejl i hverken artiklen "Sidste stik" eller Morten W. Langers analyse. De faktuelle oplysninger i Journalisten 05/2009 står altså fuldt ud til troende. Som Journalistens afdækning viste, kunne TV 2 med overvejende sandsynlighed have fortalt offentligheden, at der var et overskud på vej allerede i midten af november 2008 – altså et par måneder inden politikerne tog stilling til, om TV 2 skulle have brugerbetaling. TV 2's ledelse forudså et underskud på 120-140 millioner i 2008, men endte med et overskud på 20 millioner. Alene på grund af dette gigantiske fejlskud må TV 2 finde sig i de nærgående spørgsmål, som dækningen rejser: Har TV 2 overdrevet afskrivningerne for at tegne et grimt billede af den tidligere ledelse og fremhæve egne evner? Talte man om et forventet gigantisk underskud for at få politikerne til at sluge den bitre pille og åbne brugernes tegnebøger? Ville bankerne også have smækket kassen i for et statsejet selskab, som forventede overskud?
Morten W. Langer lavede en analyse ud fra regnskaberne alene. Det var et bevidst redaktionelt valg, fordi det gav en ren tilgang til analysen. Signe Højgaard Nielsen skrev en artikel efter at have interviewet en lang række personer og læst en række centrale dokumenter. Alle centrale konklusioner blev fremlagt for Merete Eldrup, som havde rig mulighed for at svare.
Så kan man diskutere de synspunkter, som kommer til udtryk i artiklen. Det er fair nok.
Per Christiansen er utilfreds med, at vores journalistik kan skade TV 2 og medarbejdernes interesser. Svaret er enkelt: Et af vores opdrag her på Journalisten er at lave et uafhængigt mediekritisk magasin. Det forsøger vi efter bedste evne. Vi havde ikke noget ærinde med historien om TV 2 ud over at leve op til dette opdrag. Det ligger i opgavens natur, at vi af og til laver historier, som ikke er værdsat eller opleves som direkte skadelige af medier og/eller DJ-medlemmer. Hvis du ikke vil have, at Journalisten skal lave mediekritiske historier, så må du gå ind i arbejdet i DJ og kræve udgivelsesgrundlaget for Journalisten ændret.
Jakob Elkjær, redaktør, Journalisten


SVAR
. Egentlig taler de tre indlæg fra Eldrup & co. for sig selv: Trilogien "UVÆRDIGT", "USANDT" og "UKYNDIGT" virker mest af alt som et skingert og svagt forsvar uden substans. Blot skal jeg tilføje dette: Gennem 20 år har jeg analyseret regnskaber fra større danske virksomheder. Ofte er der stor forskel på den historie, selve regnskabstallene fortæller, og den historie, ledelsen fortæller i årsberetningen.
TV 2's regnskab kan henføres til en efterhånden sjælden "race" af vildledende regnskaber, når det gælder ledelsens beretning. Dette kan dokumenteres sort på hvidt, og det kan undre, da TV 2 som medievirksomhed burde have troværdighed som et rodfæstet grundprincip, også når det gælder ekstern kommunikation om selve virksomheden. TV 2-regnskabet vil fremover indgå i den casesamling, jeg anvender, når jeg underviser journalister i at læse og forstå regn-skaber på DJH, Den journalistiske Efteruddannelse og i de større medievirksomheder. Samme kursus vil jeg her tilbyde TV 2's ledelse og tilhørende heppekor. •
Morten W. Langer, chefredaktør, Økonomisk Ugebrev

 

 

 

0 Kommentarer