Den polymediale journalist

  »Det provokerer journalister, at journalistik sammenlignes med en industriproduktion. Men en del af journalistikken er mekanisk og kan med fordel beskrives i et almindeligt procesflow«  

»Det provokerer journalister, at journalistik sammenlignes med en industriproduktion. Men en del af journalistikken er mekanisk og kan med fordel beskrives i et almindeligt procesflow«

Hvis det ikke allerede er hverdag for dig at arbejde med workflow og optimere arbejdsgange, så kan du lige så godt se i øjnene, at det bliver det. Et voksende antal medievirksomheder skeler til industrivirksomheder, når de skal finde ud af, hvordan arbejdet kan effektiviseres, så kvaliteten kan forbedres, uden det koster ekstra.

I fremtiden vil journalister i langt højere grad, end det allerede sker, blive mødt med kravet om versionering og levering af stof til flere medier. NORDJYSKE Medier, Berlingske Tidende, Jydske-Vestkysten, Sjællandske Medier og De Bergske Blade har alle det til fælles, at de arbejder med at effektivisere arbejdsgange. Det er en udfordring for redaktionerne at finde værktøjer til at arbejde SMART.

Typiske industri-optimeringsværktøjer som LEAN og Kaizen vil også finde vej til medievirksomhederne. Kaizen er en strategi for forbedringer: KAI betyder forandring, og Zen betyder god. Kaizen stammer fra Toyota-fabrikkerne i Japan, hvor man har holdt Kaizen-møder siden 1950. Formålet er løbende at finde frem til mulige forbedringer for at undgå unødigt spild. Man tager udgangspunkt i målinger og i driften her og nu. Fokus er på at forbedre arbejdsgange med udgangspunkt i store og små forbedringsforslag.

Det provokerer journalister, at journalistik sammenlignes med en industriproduktion. Men en del af journalistikken er mekanisk og kan med fordel beskrives i et almindeligt procesflow.

Selv om under en tredjedel af danske journalister arbejder på dagblade, er rigtig journalistik for mange stadig identisk med nyhedsjournalistik på et dagblad. Tiden er imidlertid snart forbi for den dagbladsjournalist, som udelukkende leverer til ét medie – den polymediale journalist bliver det almindelige.

De fysiske medier – aviser og magasiner – smelter sammen med de elektroniske medier, og det giver ikke længere mening at se det enkelte medie for sig. Den teknologiske udvikling betyder, at det bliver nemmere for borgerne at bruge medierne. Ud over at producere til flere medier vil journalisterne derfor også blive efterspurgte som konsulenter, der skal hjælpe fagpersoner og almindelige borgere med at få deres budskaber ud.

I en organisation som min har vi beskrevet vores arbejdsgange i et workflow, og det er en uvurderlig hjælp, når vi både skal producere magasinet Lederne, skrive løbende nyt til webben samt levere materiale til eksterne medier. Input er ofte det samme til samtlige medier, mens output er forskelligt. Hos Lederne arbejder vi i stigende grad projektorienteret; den arbejdsform forebygger konflikter og sikrer, at de forskellige interessenter kender deres roller. Alle tiltag har til formål at øge produktiviteten og skabe bedre kvalitet, uden at vi skal arbejde hårdere.

De nye tider udfordrer den enkelte journalist fagligt og personligt. Det er ikke længere tilstrækkeligt at være en dygtig researcher og en fremragende skribent, der har styr på det danske sprogs finurligheder. I dag skal journalisten nødvendigvis være en god teamspiller, en aktiv projektdeltager og en indlevende coach.

Hvordan bliver der plads til kreativiteten, når en del af det journalistiske arbejde bliver mekaniseret og lagt ind i faste koncepter, som skal overholdes? Heldigvis kan vi lære af dogmefilmene, som har demonstreret, at faste rammer skaber et godt miljø for innovation. Den polymediale journalist vil være dybt optaget af at kende metoder til effektiviseringer og innovation. Tiden er ikke til en tilfældig omgang brainstorm. Den polymediale journalist behersker en række metoder til systematisk idéudvikling. Ledelse vil heller ikke længere være et nødvendigt onde. Den polymediale journalist vil kræve god ledelse i praksis og præcise rammer og vilkår for sit daglige arbejde.


Ulla Bechsgaard er ansvarshavende chefredaktør for magasinet Lederne og for www.lederne.dk. Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1972, merkonom i innovation fra Niels Broch i 2001, lederuddannelse på Henley Management College i 2004. Hun har arbejdet i Danmarks Radio som programmedarbejder og konsulent, hun har været lektor på Danmarks Journalisthøjskole, og hun har undervist på Mediecentret i Tirana.

0 Kommentarer