Den lokale vagthund glammer på nettet

Frede Jakobsen var på vej mod de 60 år og troede ikke på, at han ville få et nyt job. Så han skabte sit eget. På blot fire måneder har han erobret en position som samfundsrevser på nettet.

Frede Jakobsen var på vej mod de 60 år og troede ikke på, at han ville få et nyt job. Så han skabte sit eget. På blot fire måneder har han erobret en position som samfundsrevser på nettet.

WEBMEDIER. SvendborgsNetAvis konkurrerer på livet løs med Fyns Amts Avis og bringer navne der, hvor lokalavisen tøver. For eksempel på en lokal skibsreder, der fik en klækkelig bøde for brud på Udlændingeloven, og på den svinebonde, som storforurenede Fyns bedste havørred-vandløb, Stokkebækken.

Danmark har fået en markant repræsentant for det, amerikanerne kalder local watchdog sites. Det er websites, som typisk satser på at bide magthaverne i haserne, og som ofte bliver lavet af én eller flere journalister med en fortid på de etablerede medier, som de nu konkurrerer med om lokale afsløringer.

Da Frede Jakobsen røg ud med fratrædelse fra Fyens Stiftstidende, havde han stadig lyst til at skrive.
»Men hvem fanden gider ansætte en, der fylder 60 år, sådan som forholdene nu er? Der kan være alle mulige gode grunde til at tage folk med erfaring. Det er bare ikke sådan, det er. Jeg kunne ikke lade være, og så var det den eneste realistiske vej at gå,« forklarer Frede Jakobsen.

På Fyns Amts Avis ser Svendborg-redaktøren Ole Kølster med respekt på sin netavis-konkurrent, som er grundlagt af Frede Jakobsen, der tidligere var Svendborg-redaktør for Fyens Stiftstidende.

»Han har et mægtig godt kildenet, og det trækker han selvfølgelig på nu. Jeg har stor respekt for noget af det, han laver. Han graver nogle gode historier op og laver et flot stykke arbejde i betragtning af, at han er alene om at lave nyhedsjournalistikken,« siger Ole Kølster.

SvendborgsNetAvis kan ikke erstatte den trykte avis. Men den og Fyns Amts Avis kan supplere hinanden, mener han.
»Som den største avis har vi de bedste muligheder, men som journalist er jeg glad for god og sund konkurrence, og vi betragter stadig Frede som en konkurrent. Vi kan ikke tillade os bare at trække på skulderen af det, han laver,« siger Ole Kølster.

Ole Kølster oplever samtidig, at Frede Jakobsen har fjernet sig fra den tilstræbte objektivitet, som betalingsaviserne hylder.
»Vi kan have vores holdning til hans stil. Meget af hans nyhedsdækning opfatter jeg mere som personlige breve fra Frede Jakobsen end som klassisk nyhedsjournalistik. Mens jeg er opdraget til at holde journalistik og kommentarer adskilt, fletter han sine egne personlige holdninger og kommentarer ind i nyhedsdækningen. Men en dygtig journalist, det er han,« siger Ole Kølster.

Banen var kridtet op fra starten, da Fyens Stiftstidendes tidligere lokalredaktør i Svendborg gik i gang 1. marts. Den første historie var en kortlægning af byens VL (virksomhedsleder)-grupper og loger. Alt sammen udstyret med medlemslister, så man kunne se, hvem der dyrker hinanden. Det var godt stof, og historien trækker fortsat læsere.
»Svendborgs lukkede broderskaber er uden sammenligning den historie, der har genereret flest besøg på netavisen, og i løbet af den første halvanden måned har den trukket op mod 10.000 besøgende. Det beviser, at folk godt vil læse lange artikler på nettet, hvis bare de er interessante nok,« siger Frede Jakobsen, der også er tidligere redaktør på Journalisten.

Historien om broderskaberne var en klar journalistisk overvejelse, da han planlagde netavisen. Den skulle sætte rammerne for den journalistik, han ville lave, og for de historier, der skulle komme. Nemlig om magtfuldkomne politikere, erhvervspinger, organisationsledere og fagforeningsbosser i området.
»Nu kan læserne desuden gå ind og kigge efter forbindelseslinjerne mellem folk, som de finder interessante, og det er åbenbart interessant for mange,« siger redaktøren.

Frede Jakobsen havde ikke gjort sig tanker om hverken internationale tendenser eller amerikanske lokale vagthunde på nettet, da han planlagde netavisen. Det handlede om journalistikken, som laves efter væsentlighedskriteriet.
»Min mulighed var at lave en netavis. Jeg holder stadigvæk meget af papiraviser, men det ser ud, som om de dør, og så er det vigtigste, at journalistikken overlever. For mit eget vedkommende handler det også om at få det fulde udbytte af at lave ordentlig journalistik, inden jeg når en alder, hvor jeg ikke kan tygge smør. Økonomisk har jeg kunnet starte på min fratrædelsesaftale fra Fyens Stiftstidende,« forklarer han.
Hvis journalistikken – og i dette tilfælde lokaljournalistikken – skal have en mening, så skal den være vagthund, forklarer han.

Kritikken om at blande kommentarer med journalistik afviser Frede Jakobsen. Han skriver enkelte egentlige kommentarer, og de er tydeligt adskilt fra journalistikken, mener han.
»Men historierne er skarpt vinklede. Jeg prøver ikke at skjule mit udgangspunkt eller mit engagement, så historierne afspejler min personlighed. Jeg hører begge parter, men det der med at give fem minutter til jøderne og fem minutter til Hitler, og så er det objektivt – det gider jeg ikke længere,« siger Frede Jakobsen.

Netavisens redaktør kan konstatere, at to tredjedele af læserne kommer fra Svendborg og resten fra ind- og udland. En af dem er Svendborg Kommunes kommunikationschef, Kim Barren, som både i embeds medfør og for sin egen fornøjelses skyld læser SvendborgsNetAvis hver dag.
»Det er en spændende og anderledes nyhedsavis end de lokale dagblade,« siger han.
Problemet med SvendborgsNetAvis er ifølge Kim Barren, at historierne kan være lidt en-kilde-agtige. Fordelen er, at Frede Jakobsen er selektiv og ofte kun laver én historie om dagen.
»Det siger jeg ikke bare, fordi Frede er min gamle chef fra Fyens Stiftstidende, men fordi han ofte har fat i gode historier længe før andre kolleger. Forhåbentlig bliver det muligt at finde en økonomisk model, som den kan overleve på,« siger Kim Barren.

Den økonomiske model skal snittes sammen i de kommende måneder. Der skal penge hjem til huslejen, og som de amerikanske vagthunde skal Frede Jakobsen finde en bæredygtig model.
»Det kan for eksempel være bannerreklamer, mikrobetaling, abonnement eller måske en kombination af de tre ting. Målet er en økonomi, som kan dække min løn og en halvtidsstilling, og så må avisen vokse herfra,« siger han.

≠ Frede og Fynske Medier
Karrieren som lokal vagthund i Svendborg startede med et slagsmål med Fynske Medier, som ville droppe Frede Jakobsens fratrædelsesaftale, da han startede sitet Svendborgsavis. Der blev med Dansk Journalistforbunds mellemkomst indgået forlig, og navnet på avisen blev ændret til SvendborgsNetAvis. Frede Jakobsen er dog stadig indehaver af domænenavnene Svendborgsavis og Svendborgavis, og nu forsøger Fyns Amts Avis at få overdraget begge domæner. Den sag bliver afgjort i Klagenævnet for Domænenavne.

LOKALE VAGTHUNDE I USA
Når lokale amerikanske aviser lukker eller bliver skåret til ukendelighed, vågner de lokale vagthunde på nettet. Det er websites med fokus på kritiske historier om samfundets magthavere, som typisk drives af journalister, der kommer fra den etablerede og traditionelle presse, især aviser. Her er en håndfuld amerikanske eksempler på Local Watchdogs – nogle med èn og andre med lidt flere ansatte samt freelancere og frivillige.
www.Chitowndailynews.org
www.Newhavenindependent.org
www.Newwest.net
www.Voiceofsandiego.org
www.Heatcity.org
www.MinnPost.com

0 Kommentarer