Den Korte Avis glemmer kreditering – igen

Den Korte Avis skrev artikel om et retsmøde, avisen ikke havde overværet. Efter en henvendelse fra journalist Sune Fischer, Ekstra Bladet, rettede avisen. »Det virker, som om de ikke er omhyggelige med at citere andre medier,« siger han. Chefredaktør på Den Korte Avis Ralf Pittelkow: ”I dette helt enkeltstående tilfælde var krediteringen smuttet.”

Journalisten fra Ekstra Bladet Sune Fischer undrede sig, da han i går kunne læse om sagen mod ”Tunnelmanden” på Den Korte Avis.

»De omtaler et ordret citat fra retsmødet, men de var der ikke. Det var en fra TV 2, BT, Ritzau og så mig,«

Det er langtfra første gang, at Den Korte Avis bliver grebet i at sløse med krediteringen. I marts kunne Journalisten skrive om, hvordan Den Korte Avis stjal andre mediers historier. I april handlede det om, at avisen brød ophavsretten ved at undlade fotobylines.

Den manglende kreditering i artiklen om Tunnelmanden fik Sune Fischer til at rette henvendelse til Karen Jespersen, redaktør på Den Korte Avis:

”Kom det bare til jer sådan ud af den blå luft eller hvordan? Eller er der en bagvedliggende årsag til, at I ikke citerer et af de tilstedeværende medier?” skriver Sune Fischer blandt andet i mailen.
Redaktør Karen Jespersen svarer tilbage, at de nu vil kreditere et medie.

”Kære Sune. Vi er meget omhyggelige med at kreditere de medier, vi citerer fra – selvfølgelig. Citatet om koranen i den pågældende artikel er fra tv2.dk. Og det er nu anført.Det var en beklagelig fejl. Tak for hjælpen,” skriver Karen Jespersen.

Sune Fischer siger, at han og hans kolleger jævnligt undrer sig over Den Korte Avis' dækning af retssager.

»Jeg er retsreporter, og jeg har aldrig set en journalist fra Den Korte Avis til et retsmøde. Jeg kan selvfølgelig ikke dække alle retssager, så det kan ikke udelukkes, at de kommer til nogle sager, hvor jeg ikke er. De beskriver gerne retsstof, og for mig virker det, som om de ikke altid er lige omhyggelige med at citere andre medier,« siger han til Journalisten.

Chefredaktør Ralf Pittelkow skriver i en mail til Journalisten, at han ser sagen anderledes.

”I dette helt enkeltstående tilfælde var krediteringen smuttet. Vi er ellers særdeles omhyggelige med at kreditere, hvilket enhver, der læser Den Korte Avis, vil kunne overbevise sig om. Det er således uden nogen form for hold i virkeligheden at hævde, at kreditering nærmest skulle være undtagelsen hos os. Og det er os en gåde, hvorfor påstanden fremsættes,” skriver han.

 

7 Kommentarer

Susanne Sayers
22. JANUAR 2014
Ro på. Hvem som helst kan
Ro på. Hvem som helst kan indstille hvad som helst til en Cavling. Hvis det passede mig, kunne jeg indstille Billed Bladet eller Ebeltoft Folketidende. Det er en styrke, at alle kan indstille - det sikrer et bredere felt og kan åbne komiteens øjne for kandidater, som måske ikke lige springer i øjnene.
Det virkelige kvalitetsstempel kommer ved selve nomineringen, som det er komiteen, der står for. DKA var ikke blandt de nominerede.
Kim Andersen
22. JANUAR 2014
Det er bekymrende, at man
Det er bekymrende, at man indstiller en avis som Den Korte Avis til en så prestigefyldt pris, når der som ovennævnt findes eksempler på, at den forsømmer by-lines på både billeder såvel som tekster. Kan man forestille sig, at Pulitzer prisen gives til et medium, der forsømmer journalistisk praksis i sådan en grad.

Dertil bør det også fremhæves at et højt læsertal ikke nødvendigvis er lig journalistisk kvalitet. Eksempelvis nyder Danmarks Radios X-Factor meget flotte seertal. Det svarer imidlertid ikke til godt fjernsyn. Dette argument syntes at nyde opbakning i netop DKAs blog-agtige fremgangsmåde.

Rasmus Løppenthin
14. NOVEMBER 2013
At indstille Den Korte Avis
At indstille Den Korte Avis til en Cavling svarer vist nogelunde til at plædere for, at Bendtner er årets spiller i Arsenal.
Ulrik Baltzer
14. NOVEMBER 2013
Så, venner, Den Korte Avis er
Så, venner, Den Korte Avis er altså indstillet til en Cavling-pris. Her er begrundelsen for DKA's indstilling:

"Netavisen Den Korte Avis udkom for første gang den 29. januar 2012. Den var og er ejet og redigeret af Karen Jespersen og Ralf Pittelkow. Avisen blev startet med meget små midler. Der var ingen udefra kommende finansiering.

Formålet med udgivelsen var at udvikle en anderledes avis, der havde en meget selvstændig journalistisk profil, og som kunne flytte hegnspæle i samfundsdebatten. Håbet var, at avisen ad den vej kunne trække stadig flere læsere, trods de beskedne ressourcer.

Dette håb er mere end rigeligt gået i opfyldelse. I august måned 2012 havde Den Korte Avis 83.000 unikke besøgende ifølge Google Analytics. I oktober 2013 – altså kun lidt over et år efter - var der 377.000 unikke besøgende, mere end en firedobling!

De beskedne midler (DKA modtagern ingen mediestøtte) taget i betragtning, er dette nærmest en sensationel udvikling.

Succesen er i høj grad skabt ved at bruge kræfter på emner, som andre medier forsømmer, og ved at lægge originale vinkler på velkendte emner. De to ting i forening har ført til, at Den Korte Avis allerede har formået at være de første og nogle gange de eneste med en række historier og vinkler – jævnfør det indsendte materiale.

Avisen rummer originale og knivskarpe politiske analyser, dramatiske beretninger fra hverdagen, belysning af centrale samfundstendenser, sjov og ballade og løjerlige hændelser, stærke holdninger med mod til at være politisk ukorrekt.

Formen er kort, klar og skarp. Den kombinerer information og analyse på en ny måde. Ambitionen er at integrere nyheder og analyse inden for rammerne af samme artikel. Sådan at nyhederne så vidt muligt bliver sat i perspektiv med det samme. Det gør avisen mere slagkraftig, ufordrende og debatskabende.

I begyndelsen var en stor del af avisen præget af stof, som var mere tidsaktuelt end dagsaktuelt. Men den er gået stadig længere med at være helt fremme i forhold til nyhedsstrømmen.

Der findes i den danske medieverden således ikke noget, der tåler sammenligning med avisens tophistorie, der normalt vedrører politiske emner.

Den er skrevet lige op til avisens udgivelse omkring kl. 8 om morgenen. Det vil sige, at den har det absolut seneste nye med, og det bliver vel at mærke sat ind i en analytisk ramme, som ingen andre kan matche på dette tidspunkt af dagen.

Den Korte Avis repræsenterer således en markant fornyelse af det danske mediebillede. En fornyelse, som på rekordtid har opnået en betragtelig læserskare – til trods for særdeles sparsomme ressourcer.

Den Korte Avis er en nyskabelse i dansk presse, et engageret, begavet og nødvendigt frisk pust, der på alle måder lever op til forudsætningerne for at modtage dansk presses fornemste pris."

Taget fra https://journalisten.dk/55-forslag-til-cavling-inden-deadline
Julie Bülow
13. NOVEMBER 2013
DKA lader heller ikke stå til
DKA lader heller ikke stå til overfor fristelsen af at rapse og hapse fra journaliststuderendes opgaver før de overhovedet når at blive publiceret. Uden at spørge om lov.
God skik er ikke noget man opererer med på Den Korte Avis. Og henvender man sig til Karen Jespersen for en forklaring, skal man tilsyneladende heller ikke forvente svar på tiltale - i så fald bliver man kun skuffet.

Flere