“Den intelligente fusion”

  BOFÆLLESSKAB. Det tætte forhold mellem Journalistforbundet og Forbundet Kommunikation og Sprog blev til fulde beseglet på årets delegeretmøde. Af begge parter.

BOFÆLLESSKAB. Det tætte forhold mellem Journalistforbundet og Forbundet Kommunikation og Sprog blev til fulde beseglet på årets delegeretmøde. Af begge parter.

»I stedet for at fusionere på gammeldags vis, foretager vi den intelligente fusion, hvor vi høster alle fordelene og undgår den ulempe, det er at miste selvstændigheden,« sagde Mogens Blicher Bjerregård, formand for Journalistforbundet (DJ) i sin beretning og bekræftede, at de to forbund leder efter et fælles hus.

Formanden for Forbundet Kommunikation og Sprog (KS), Birgitte Jensen, var også med på DJs delegeretmøde, og på andendagen stillede hun sig op på talerstolen for at tale varmt om partneren DJ:

»Jeg tror, det er godt, at vi finder et fælles hus. At vi kommer tættere på hinanden,« sagde Birgitte Jensen og tilsluttede sig formuleringen 'den intelligente fusion'.

I dag er de to forbunds a-kasser fusioneret, ligesom de deler medlemsbutikken Service 2 og har oprettet Service 3, som er et fælles driftsselskab, der varetager it-opgaver. Hovedbestyrelserne i KS og DJ har besluttet, at de gerne vil flytte sammen, og at økonomiafdelingerne skal smelte sammen, når den dag kommer.

Begge formænd nævnte »kompetenceudvikling« som det næste sam-arbejdsområde.

»Dette er et oplagt område for videreudvikling af samarbejdet,« sagde Mogens Blicher Bjerregård.

Og Birgitte Jensen svarede dagen efter:

»Kompetenceudvikling og jobservice er områder, hvor vi er på vej ind. Her rører vi ved sjælen i begge forbund, og der skal fares med lempe,« sagde Birgitte Jensen.

Næste konkrete skridt i forholdet kan meget vel blive at flytte sammen. De to forbund 'er på jagt', som Mogens Blicher Bjerregård udtrykte det.

0 Kommentarer