Den Hemmelige Krig

SVAR. Mads Kastrup skriver, at rapporten om »Den Hemmelige Krig« fik Journalisten til udkomme i Kristi-genkomst format. Nej, vi udkom i sædvanligt format.

SVAR. Mads Kastrup skriver, at rapporten om »Den Hemmelige Krig« fik Journalisten til udkomme i Kristi-genkomst format. Nej, vi udkom i sædvanligt format. Til forsiderubrikken havde vi med vilje valgt en punktstørrelse, der var mindre end normalt. Rubrikken var også uvinklet og tør. Vi skrev blot 'Rapport om Den Hemmelige Krig'. Vi ville fremlægge rapportens konklusioner i en klart forståelig og udramatisk version.

Det er rigtigt, at vi gav historien plads. Det var for at få nuancerne og de mange delkonklusioner med. Vi prioriterede selvfølgelig også rapporten, fordi vi fandt emnet vigtigt. Ellers havde vi selvsagt ikke sat arbejdet i gang.

Mads Kastrup skriver, at Journalisten og andre medier udlægger rapporten som en 'frifindelse' og en 'blåstempling'. Vi har på intet tidspunkt brugt de ord i vores journalistik eller i andre sammenhænge. Overskriften til DR-afsnittet lyder netop 'Svigt'. Jeg har sågar offentligt taget afstand fra DRs første udlægning af rapporten.

Mads Kastrup mener, at vi undlod at tage de forbehold, som fremgår af rapporten. Det gjorde vi ikke. Vi skrev: »Undersøgelsesgruppen understreger, at man alene har kigget på, om dokumentationen i filmen lever op til de standarder for korrekte oplysninger, der kan forventes i en dokumentarfilm – ikke om filmen har ret eller ej.« Det er det, vi henviser til, når vi bruger formuleringen 'tilstrækkelig journalistisk dokumentation'.

Mads Kastrup antyder, at rapporten er bestilt arbejde. Da Troels Mylenberg fra SDU og jeg i sin tid nedsatte gruppen, var det et vigtigt kriterium for os, at resultatet skulle være politisk uforudsigeligt, når vi kiggede på gruppens sammensætning. Hvis gruppen var sammensat af 'Foghs fjender', hvorfor gjorde du så ikke indvendinger, da sammensætningen blev offentliggjort?

Jakob Elkjær, redaktør, Journalisten.

0 Kommentarer