Den gode chef

Mediechefen skal både være hærfører, vækkelsesprædikant og landstræner," sagde nyhedsdirektøren i DR, da mediecheferne satte ord på, hvad der kendetegner en god chef".

Medie-bossernes definitioner af den gode chef blev slugt af et par hundrede medieansatte på FagFestivalen i begyndelsen af november. JOURNALISTENs mikrofonholder viderebringer her nogle af de vise ord:

"Den gode chef er journalist" – Kristian Lund, administrerende chefredaktør på B.T.

"Ligesom banker ledes af bankfolk eller ingeniørfirmaer af ingeniører, så skal avisen ledes af en journalist. Avisbranchen er så specialiseret, at den kræver, at chefen har indgående kendskab til journalistik og dagbladsmarkedet. I lyset af det, er det mærkværdigt, at Danske Dagblades Forening for tre år siden lukkede pressens lederuddannelse."

"God ledelse handler om kommunikation" – Lars Mandal, programdirektør i Nordisk Film

"Nordisk Film gik fra 150 medarbejdere til 50 uden ballade. Det kan kun lade sig gøre, fordi medarbejderne hele tiden er orienteret om, hvordan virksomheden kører. Vi holder et møde hver mandag, hvor alt kommer frem. Det handler om at melde ud i god tid, så man kan handle sammen med medarbejderne. Ledelse handler også om at være beslutningsdygtig. Vi har ledermøde to gange om ugen, derfor går der maksimalt 72 timer."

"Kernestoffet er for de faste" – David Trads, chefredaktør på Information

"Det vigtigste for chefen er sammen med medarbejderne at definere, hvorfor man laver avis. Vi skal i fællesskab finde ud af, hvilke fire til seks områder som er avisens vigtigste. Jeg tror, at vi fremover vil have en fast stab, som tager sig af netop de områder, som er avisens kernestof. Resten skal laves af freelancere. Min vigtigste rolle er at sikre, at avisen bliver ved med at udkomme også i fremtiden. Det handler om at finde en balance mellem journalistiske idealer og økonomiske realiteter."

"Journalisterne vil have et fyrtårn" – Lisbeth Knudsen, nyhedsdirektør i DR

"Den gode mediechef er både hærfører, vækkelsesprædikant og landstræner. Hærfører, fordi chefen skal være handlekraftig og vise kampmoral. Vækkelsesprædikant, fordi chefen skal formulere de journalistiske idealer og vise en begejstring, som gerne skulle smitte medarbejderne. Landstræner, fordi chefen skal få holdet til at fungere. Men også vise, hvilke attituder der belønnes, og hvem der må en tur på bænken. Dilemmaet for en mediechef er, at journalisterne vil have et fyrtårn, men samtidig er imod topstyring."

 

0 Kommentarer