Den falske melodi

Man kunne have forventet sig større elegance af DJØF - også når man vildleder egne medlemmer. Der er trods alt tale om forbundet for højesteretsdommere, departementschefer og omtrent 47.000 andre jurister og økonomer.Den melodi, som direktør Mogens Kring Rasmussen har komponeret i sagen om forbundets knæfald for Højesteret, tåler ikke en nærmere gennemlytning.

Man kunne have forventet sig større elegance af DJØF – også når man vildleder egne medlemmer. Der er trods alt tale om forbundet for højesteretsdommere, departementschefer og omtrent 47.000 andre jurister og økonomer.

Den melodi, som direktør Mogens Kring Rasmussen har komponeret i sagen om forbundets knæfald for Højesteret, tåler ikke en nærmere gennemlytning.

Journalisten har i de seneste numre beskrevet, hvordan formand Finn Borch Andersen og direktør Mogens Kring Rasmussen i et underdanigt brev til samtlige 15 højesteretsdommere undskyldte, at DJØF Bladet var kommet med en spids bemærkning om dommernes velkendte og velbetalte bijob.

»Hændelsen giver naturligvis anledning til overvejelser om den fremtidige redaktion af bladet,« lød det i brevet.

Journalisten konstaterede i en artikel, at den ansvarshavende redaktør efterfølgende af direktøren blev 'sat under administration'. Vi beskrev det som en direkte konsekvens af sagen, at den ansvarshavende redaktør blev 'frataget det egentlige ansvar for bladet' idet 'alle artikler i fremtiden skulle godkendes af forbundets kommunikationschef'. Vi skrev også, at den ansvarshavende redaktør havde forhandlet en fratrædelsesordning.

Under overskriften »Journalisten fordrejer virkeligheden« skriver administrerende direktør Mogens Kring Rasmussen i et åbent brev på DJØFs hjemmeside til de undrende medlemmer:

Kære djøfer (…)

Lad mig slå fast, at journalisternes fagblad langtfra giver et sandfærdigt billede. Redaktør Lis Issa blev hverken fyret eller presset ud (…). Redaktør Lis Issa ønskede at fratræde sin stilling i forlængelse af en organisatorisk ændring, som DJØF besluttede i september 2005. (…) Det er korrekt, at DJØFs ledelse kritiserede den omtalte notits i DJØF Bladet, men det var en kritik af en enkeltstående fejl. Og sådan en enkeltstående fejl vil naturligvis aldrig kunne føre til hverken advarsler eller opsigelse.

I et andet svar på kritikken skriver Mogens Kring Rasmussen, at 'forbundets politiske ledelse hverken redigerer eller godkender DJØF Bladet'.

Den falske melodi har et A-, et B- og et C-stykke:

A: Den ansvarshavende redaktørs fratrædelse havde intet at gøre med undskyldningen til Højesteret.

B: En enkeltstående fejl ville naturligvis ikke få alvorlige konsekvenser for redaktøren.

C: Man bruger ikke forhåndscensur i DJØF.

Journalisten fremlægger i dag et brev fra direktør Mogens Kring Rasmussen til Lis Issa. Af brevet fremgår det, at Lis Issa bliver frataget sin titel som ansvarshavende redaktør, at DJØF Bladet sættes under administration, og at det blandt andet sker som en direkte følge af klagen fra to højesteretsdommere. 'Kommunikationschefen vil indtil videre være ansvarshavende redaktør for DJØF Bladet', lyder det. Lis Issa skal herefter 'orientere og diskutere de løbende redaktionsplaner på de ugentlige møder med Kommunikationschefen, herunder påtænkte vinkler og indhold i artiklerne'.

Både A-, B- og C-stykket i DJØFs melodi er altså falskt.

Det er DJØF-medlemmernes hovedpine, at de bliver misinformeret af ledelsen. Problemet for alle os andre er, at forbundet for en gruppe af Danmarks mest indflydelsesrige borgere afslører en så afgrundsdyb mangel på forståelse for værdien af redaktionel uafhængighed og ytringsfrihed.

Jakob Elkjær
Ansvarshavende redaktør
Journalisten

* Læs også i denne udgave af Journalisten: »Tidligere ansvarshavende«

 

0 Kommentarer