Den erfarne, den nye og den sociale

 De kom alle til forårets generalforsamlinger i Dansk Journalistforbund. Ud fra en spørgeskema-undersøgelse beskriver Journalisten her i forenklede vendinger de mennesker, der møder op ved generalforsamlingerne i kredsene og specialgrupperne.

 

De kom alle til forårets generalforsamlinger i Dansk Journalistforbund. Ud fra en spørgeskema-undersøgelse beskriver Journalisten her i forenklede vendinger de mennesker, der møder op ved generalforsamlingerne i kredsene og specialgrupperne.

SNAPSHOT. Deltagerne på årets kredsgeneralforsamlinger har typisk været medlemmer af Dansk Journalistforbund (DJ) i over ti år, er enten fastansatte, freelancere eller arbejdsløse. De deltager i kredsarrangementer og går til kredsen, hvis de vil have politisk indflydelse. I Kreds 1, 2 og 4 samt Kreds Fyn bruger medlemmerne dog også deres specialgrupper, når de vil påvirke Journalistforbundet politisk.

Kreds 4 har den største andel af deltagere, der kommer med det primære formål at blive valgt til delegeretmødet ellers er hygge og samvær med kollegerne en vigtig begrundelse for at møde op.

Spørger man i kredsene, om de fremmødte er enige med TænkeTanken i, at specialgrupper og medarbejderforeninger skal styrkes på bekostning af kredsene, svarer 83 procent nej. Mange har dog undladt at svare, de fleste med den begrundelse, at de gerne vil vide lidt mere om forslaget, inden de tager stilling.
I Kreds 1 og 3 samt Kreds Fyn findes den største andel af medlemmer, der godt kan forestille sig, at specialgrupper og medarbejderforeninger styrkes, og at kredsene svækkes.

Deltagerne på årets generalforsamlinger i specialgrupperne er næsten alle nye i Dansk Journalistforbund. Kun medlemmerne af Kommunikations-, Organisations- og Distriktsbladsgruppen har overvægt af folk, der har været i forbundet i over ti år.

De fleste af dem, der mødte op til generalforsamlingerne, er fastansatte. Dog med to undtagelser: Den nye tv-gruppe og billedmedieoversætterne. På TV-Gruppens generalforsamling var der fire fastansatte, seks er ansat i vikariater eller projekter, to arbejdsløse og 19 freelancere. Hos billedmedieoversætterne kom der 16 freelancere, en arbejdsløs og en fastansat. I Visuelt Forum er halvdelen fastansatte og halvdelen freelancere, og blandt Fotograferne er 16 fastansatte, to i vikariater eller projekter, syv arbejder freelance, mens ti er arbejdsløse. I Forlagsgruppen mødte ni fastansatte og en freelancer op.

I øvrigt har Journalistforbundets hovedbestyrelse netop besluttet, at Kommunikationsgruppen nu også kan organisere freelancere. I specialgrupperne er 91 procent af medlemmerne enige i TænkeTankens anbefaling om at styrke specialgrupperne og svække kredsene politisk. Kun i Distriktsbladsgruppen var der modstand mod den tanke.

Generelt tager specialgruppernes medlemmer hyppigere til arrangementer i deres gruppe end i deres kreds, ligesom de går til specialgruppen, når de skal have hjælp. Kun folk fra distriktsbladene og Fotograferne bruger deres kredse næsten lige så meget som deres specialgruppe.

*
Desværre fik Journalisten ikke delt spørgeskema-undersøgelsen ud ved FreelanceGruppens generalforsamling.

 

Flytning af freelancere

FREELANCEGRUPPEN. Med dannelsen af TV-GRUPPEN, der nu består af 226 fuldgyldige medlemmer og 142 interesse-medlemmer, forventer FreelanceGruppen at blive mindre. Dermed får gruppen færre penge i kassen, og det var en af grundene til, at der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Men det var ikke nemt at stille nyt budget op.

Den seneste opgørelse fra Journalistforbundet viser, at 150 af FreelanceGruppens medlemmer er skiftet over til TVGRUPPEN, men FreelanceGruppen har fået så mange andre nye medlemmer, at det næsten opvejer tabet. FreelanceGruppen har således nu 1.603 medlemmer.

Kassereren regner med, at op mod 300 af FreelanceGruppens medlemmer vil skifte over til TVGRUPPEN, men forventer også, at Journalistforbundet får fordelt de medlemmer, der hverken er medlem af en specialgruppe eller en medarbejderforening, ud i de respektive grupper. Det skulle gerne betyde endnu flere medlemmer til gruppen og dermed flere penge i kassen.

Journalistforbundets hovedbestyrelse har nedsat en TænkeTank, der har barslet med ideer om, hvordan forbundet bør udvikle sig.

De ideer blev også drøftet. FreelanceGruppen formand, Helle Jørgensen, undrer sig over, at forslaget går på at fordele medlemmerne i fagrupper i en tid, hvor alle taler om flermedialitet.

»FreelanceGruppen har jo altid arbejdet på tværs af faggrupperne,« sagde hun og gav udtryk for, at hun frygter, at al viden om freelancere bliver spredt og dermed nytteløs.

Hvor FreelanceGruppen for få år siden organiserede alle forbundets freelancere, er de i dag spredt ud i flere specialgrupper med TVGRUPPEN OG Kommunikationsgruppen som de nyeste freelance-tilbud.

På Journalistforbundets hovedbestyrelsesmøde for en uge siden lovede forbundsformand Mogens Blicher Bjerregaard at få samlet alle de relevante parter for at finde ud af, hvordan alt vedrørende freelancerne bedst bliver koordineret.

 

Krav til indhold

PRAKTIK. Vreden var stor på KaJs generalforsamling. KaJ er Journalistforbundets specialgruppe for studerende ved Danmarks Journalisthøjskole. De studerende er vrede over, at Journalistforbundets næstformand, Fred Jacobsen, har sagt, at han synes, at en ens praktiktid på 12 måneder for alle tre journalistuddannelser kunne lyde som en god idé.

Danmarks Evalueringsinstitut anbefaler en praktiktide på højst 12 måneder. Også hovedbestyrelsen i DJ har vendt Evalueringsinstituttets rapport. Efter en grundig diskussion om, hvorvidt det er bedst at være i praktik i seks, otte, 12 eller 18 måneder, landede hovedbestyrelsen på, at fagforeningen slet ikke skal forholde sig til længden. Det må er de uddannelsesansvarliges opgave. Hovedbestyrelsen endte med følgende formulering:

»DJ ­- gennem sine repræsentanter i de respektive fora – skal arbejde på at få uddannelsernes indhold til at svare bedre til de krav, som mediearbejdsmarkedet efterspørger, bl.a. i medieanalysen. DJ skal arbejde for at skærpe kravene til det uddannelsesmæssige aspekt i praktiktiden.«

*

Statistik: Rasmus Brendstrup

0 Kommentarer