DEN DIGITALE HVERDAG

Hvad sker der, når en historie bliver til mange. Betyder det, at formen bliver vigtigere end indholdet, når der skal produceres indslag til radio, tv, Internet og tekst-tv?

Hvad sker der, når en historie bliver til mange. Betyder det, at formen bliver vigtigere end indholdet, når der skal produceres indslag til radio, tv, Internet og tekst-tv?

Det er et af de emner, der skal debatteres på forbundets tillidsmandsstævne for elektroniske medier, der afholdes den 6.-7. oktober Kongebrogården i Middelfart, hvor digitalisering er det gennemgående tema.

Som oplæg til diskussionen vil Anders Kjærulff Christensen fra Harddisken i DR fortælle, hvad det betyder for historien, etikken og indholdet.

Derudover vil Direktør Peter A. Petersen, TVR Aalborg og direktør Jan Jørgensen, TV 2/Bornholm belyse, hvorvidt den nye teknologi er et must for at lave et godt produkt.

Den mere fagpolitiske del af programmet vil se på, om overenskomsterne hænger sammen med den digitale hverdag.

Sidste frist for tilmelding er mandag den 2. september.

0 Kommentarer