Den Danske Forening trækker Forskerforum i retten

Forskerforum.dk skrev, at DDF gav plads til "højreorienterede sympatier helt ud til neo-nazisme". Hjemmesiden rettede det, men det er ifølge DDF ikke nok. »Jeg vil ikke anbefale andre at skrive kritisk om DDF,« siger redaktionslederen.(rettet)

Forskerforum.dk skrev, at DDF gav plads til "højreorienterede sympatier helt ud til neo-nazisme". Hjemmesiden rettede det, men det er ifølge DDF ikke nok. »Jeg vil ikke anbefale andre at skrive kritisk om DDF,« siger redaktionslederen.(rettet)
Hjemmesiden Forskerforum.dk er blevet stævnet af Den Dansk Forening, fordi man på hjemmesiden skrev, at "Den Danske Forening er kendt for at være stærkt indvandrerfjendtlig med racebiologiske teorier samt at give plads for højreorienterede sympatier helt ud til neo-nazisme og holocaust-benægtere".

Forskerforum.dk er netudgivelsen af Forskerforum, der er medlemsblad for blandt andre Dansk Magisterforenings universitets- og forskningsinstitutionsansatte.

Skulle sætte scenen

Redaktionsleder Jørgen Øllgaard mener, at formuleringerne i artiklen siden er blevet rettet i tilstrækkelig omfang.
Ifølge Jørgen Øllgaard handler sagen om mediers mulighed for at bruge journalistisk frisprog.
»Jeg skrev en bisætning, der skulle sætte scenen om Helmuth Nyborg. Artiklen handlede slet ikke om DDF, men skulle give kort og kontant beskrivelse af deres aktiviteter og omdømme – som man nu gør det på en nem og hurtigt måde inden for journalistik.«

Oplysningerne om DDF indgik i en netartikel 15. september 2011 om forskeren Helmuth Nyborg. Den Danske Forening klagede over artiklen, og det fik Forskerforum til at rette artiklen, så der nedeunder nu står:

"FORSKERforum bragte d. 15. september ovenstående hjemmesidenyhed 'Helmuth Nyborg i ny uredelighed'. Heri var dennes forbindelse til Den Danske Forening omtalt, og foreningen blev omtalt således: 'Den Danske Forening er kendt for at være stærkt indvandrerfjentlig med racebiologiske teorier, samt at give plads for højreorienterede sympatier helt ud til neo-nazisme og holocaust-benægtere'.
Efter påpegning fra foreningens advokat, prof. jur.dr. Ole Hasselbalch, skal FORSKERforum beklage formuleringen som ubegrundet."

Men det er ifølge Den Danske Forenings advokater ikke nok. Foreningen klagede i oktober til Pressenævnet, der imidlertid afviste at behandle klagen, fordi Forskerforum.dk på daværende tidspunkt ikke var tilmeldt Pressenævnet.

Vil lukke munden på medier

Nu bliver Forskerforum og Jørgen Øllgaard så trukket i retten med krav om dækning af sagens omkostning, dog mindst 25.000 kroner. Hovedargumentet fra DDF er, at artiklen er groft ærekrænkende og at Forskeforum har erkendt at fremstillingen er urigtig.
Jørgen Øllgaard siger, at karakteristikken ikke var udbygget i teksten. Det var der ikke plads til, for DDF var ikke kernen i historien, og i øvrigt skal der være plads til journalistisk frisprog.

»Når jeg lavede en berigtigelse med udtrykket "ubegrundet" var det for at undgå en retslig behandling. Men jeg vil ikke gå ind på DDFs krav om at erkende, at udsagnet er urigtigt, for det ved jeg simpelthen ikke, idet DDF opererer i en uklar gråzone,"

Han mener, at sagen er en bevidst strategi fra DDF, der handler om at lukke munden på kritiske medier.
»Jeg vil ikke anbefale andre at skrive kritisk om DDF. Det er i hvert fald meget vanskeligt, fordi de truer med bål og brand. Hvis vi taber sage, vil det indirekte være en anerkendelse af, at foreningen ikke er af yderliggående karakter.«

Ifølge en dom fra Østre Landsret i 1993 er det i orden at skrive, »at der som medlemmer af Den Danske Forening har været optaget personer, der har haft tilknytning til yderligtgående politiske kredse af national-socialistisk karakter«.

Se Den Danske Forenings grundige fremstilling af sagen mod Forskerforum.

Rettet 12:30: I en tidligere version skrev Journalisten.dk, at Jørgen Øllgaard "erkendte at karakteristikken var ubegrundet". Den formulering er præciseret til at Jørgen Øllgaard siger, at karakteristikken ikke var underbygget i teksten.

2 Kommentarer

Jens Juhl Jensen
16. JUNI 2012
Re: Den Danske Forening trækker Forskerforum i retten
Karakteristikken nazistisk er ikke i sig selv odiøs, eftersom DNSAP jo er et lovligt parti i Danmark. Den kan i det foreliggende tilfælde meget vel være retledende. DFF's medlemsblad har i en boganmeldelse bragt en stærkt rosende omtale af neo-nazisten dr.phil. Christian Lindtner og også uden nogen form for distance lagt spalteplads til en stor artikel (okt. 2002), hvori han erklærer: "Til dato findes der - mig bekendt - ingen videnskabelige beviser for den fysiske eksistens af sådanne gaskamre."  Den slags tankegange er åbenbart ikke DFF særlig fremmed.
Erik Bagge Juul
15. JUNI 2012
Re: Den Danske Forening trækker Forskerforum i retten
Jamen, når nu Den Dansk Forening ER kendt for at være stærkt indvandrerfjentlig med racebiologiske teorier, samt at give plads for højreorienterede sympatier helt ud til neo-nazisme og holocaust-benægtere, hvad er så problemet?